Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

03-04-2017 Lederforum Nytårskur 2007 Side #.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "03-04-2017 Lederforum Nytårskur 2007 Side #."— Præsentationens transcript:

1 Lederforum Nytårskur 2007 Side #

2 Program Hugo Pedersen Pause Alfred Josephsen, Irma
Direktionens strategibrev, og hvad det betyder for dig som leder Pause Alfred Josephsen, Irma Om personlig ledelse Buffet og snak på tværs (netværk)

3 Fra virksomhedsplan til strategibrev
en ny start for en gammel kommune

4 Den nye bundlinie – er effektivisering og trivsel modsatrettede størrelser ?
Nye udfordrende økonomiske rammer Hvordan sikrer vi fortsat produktivitet og engagement blandt medarbejdere? Mangfoldighed og det rummelige arbejdsmarked? Hvordan sikrer vi fortsat udvikling i kvalitet og opgaveløsning over for borgerne? Hvordan sikrer vi den nye bundlinie?

5 Dagens temaer i KVIK-regi
Dagens temaer i KVIK-regi Side #

6 Strategiske temaer for 007
Borgere og brugere i centrum Styr på styringen Den attraktive arbejdsplads Den regionale interessevaretagelse (direktionen)

7 Hvad betyder det for Jer som ledere?
At balancere mellem udvikling og drift  den nye bundlinie

8 Borgere og brugere i centrum
Borgerservice ydes af alle led og især af dem, der arbejder tættest på borgerne Der er sammenhæng i opgaveløsningen – på tværs af HTK Det stiller krav til dig som leder: Du er opdateret og ved, hvad der sker i hele HTK – ikke kun i din egen baghave Du har blik for helheden / koncernen HTK Du agerer som leder – også hvis du selv skal spare Du kan kommunikere med dine brugere og medarbejdere Du tager pulsen på dine brugeres forventninger, f.eks. KL-kompas og andre dialogformer

9 Styr på styringen Ny budgetproces fra 2008
Udgangspunkt Pres ude fra: Demografisk udvikling Nul vækst i de kommunale serviceudgifter Hensigt Langsigtet og holdbar økonomi Evnen til at fastholde højt serviceniveau

10 Kendetegn ved budgetproces 2008
Strategisk orientering Fagudvalgene drøfter grundigt og i god tid de overordnede politiske strategier Forudsigelighed planlagte aktiviteter (f.eks. budgetseminarer) styrer budgetprocessen Gennemsigtighed Spilleregler for Byrådet, brugerbestyrelser, MED-system og borgere er klart beskrevet

11 Roller i budgetprocessen 2008
Byrådet Retningssættende og strategisk Tværgående prioriteringer Økonomiudvalget Tekniske ændringer og budgetbalance Fagudvalgene Drøfte udvikling og perspektiver på dialogmøder Prioritere administrative blokke Din rolle som leder

12 Strategisk orientering
Byrådet sætter dags-ordenen Strategisk orientering Fagudvalgene prioritere budgetblokkene Økonomiudvalget drøfter de tekniske ændringer – herunder konsekvenser for budgetbalancen Budgetseminar - marts: Rammerne for de kommende år Budgetseminar – august: Tværgående prioritering Budget i balance – også i overslagsårene Servicevækstrammen

13 Forudsigelighed Rum til politiske drøftelser
Tid til tværgående drøftelser og prioriteringer (to budgetseminarer) Prioriteringsberedskab Etablering af politisk prioriteringsrum

14 Formaliseret dialogmøder (brugerbestyrelser, institutionsledere samt MED-struktur)
Gennemsigtighed Høring af budget Adskillelse af tekniske budgetændringer, budget-blokke og politiske ændringsforslag Løbende fremsendelse af budgetprognoser med fokus på servicevækst-rammen

15 Effekt af den nye budgetproces
Mulighed for langsigtet planlægning Hensyn til kommunens tværgående økonomi Tydeliggørelse af ”hvad der er i spil” Løbende overblik over budgetstatus Klar adskillelse af teknik og politik Tidligere prioritering af blokke i fagudvalgene Formaliseret dialog på samtlige områder Skabe tid og rum til drøftelser

16 Fagudvalgene beslutter mål Intern opfølgning - endelig
Brugerbestyrelser og MED-systemet inddrages Fagudvalgene diskuterer politikområder Aftaler udarbejdes Budgetvedtagelse Aftaler træder i kraft Dec. Nov. Okt. Sept. Aug. Juli Juni Maj Apr. Marts Feb. Jan. 1. og 2. behandling samt høring Afrapportering på foregående års aftaler Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse af strategier og visioner uden økonomi) Fagudvalgene diskuterer politikområder Intern opfølgning - første Budgetseminar for Byrådet (pol. drøftelse med økonomi) Kommuneaftale medio juni og IMs udmelding om tilskud og udligning primo juli Intern opfølgning - anden

17 Styr på styringen Aftalestyring
Økonomistyring Resultatstyring Driftsum Lønsum

18 Styr på styringen Aftalestyring
Aktuelt implementering i fase 1 områder: daginstitutioner, administration og idrætsområdet Aftalestyring udvikler og sikrer nærhed og sammen-hæng mellem kompetencer og ansvar Aftalestyring synliggør og følger op på resultaterne og effekterne af den kommunale service Tosprogede (niveau i dansk) Tilfredshed blandt forældre og brugere

19 Kvalitet og evaluering
2005 2006 2007 2008 Centre selvevaulerer Dec. inst. selveval. Centre forbedrer Centre selvevaulerer Dec. inst. forbedrer Dec. inst. selveval. Centre forbedrer Alle centre selvevaluerer i 2007 – alle 9 temaer HTK er længst fremme blandt landets kommuner (SCKK) HTK spiller med KVIK en rolle for andre i kvalitetsudviklingen

20 Den attraktive arbejdsplads - hvor skal vi hen?
Arbejdsmiljø og trivsel Særlige tiltag på sygefravær Det ny ledelsesgrundlag Kodeks Ledere, der lykkes Samspillet mellem udvikling og drift Rekruttering og fastholdelse Mangfoldighed (projekt) Modtagelse af nye ledere og medarbejdere

21 Antagelse om sygefravær
Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personale-omsætning har også lav trivsel og dårligt arbejdsmiljø Arbejdspladser med højt sygefravær og stor personale-omsætning har også lav brugertilfredshed, høje omkostninger og utilfredsstillende kvalitet => Bedre/billigere service og trivsel er derfor to sider af samme sag! I øvrigt: Der er god mening i at nedbringe sygefravær (økonomisk, personalemæssigt og borger/brugerrelateret)

22 Arbejdsmiljø og trivsel
Ny integreret APV/trivsels-undersøgelse Målrettet fokus på de cirka 20 hårdest ramte arbejdspladser – vi holder i hånd Organisatorisk og metodemæssig oprustning (Arb.miljøafd., HR-team, flere værktøjer, kurser m.v.) Sundhedsordning – permanent bevilling (i et sparebudget!)

23 Hvordan følger direktionen indsatsen ?
Aftalestyring: Byråd og fagudvalg har formuleret overordnede mål Direktionen har formuleret fælles mål for alle centre omkring sygefravær Enkeltområder (daginstitutionssektoren mv.) har derudover formuleret egne mål omkring sygefravær KVIK: Centrene selv-evaluerer igen i Alle temaer Konkret deltagelse i udvalgte projekter

24 Et nyt ledelsesgrundlag i HTK
Proces via ”Kodeks for god offentlig topledelse”

25

26 Kodeks i HTK (1) Forberede: Sammenhæng til
De 4 værdier KVIK, aftalestyring Ledermåling/APV/Trivsel MUS Rekruttering Branding Overblik over topledelsens egen kompetenceudvikling

27 Kodeks i HTK (2) 2. Implementering De 3 øverste ledelsesniveauer
Sammenhæng i organisationens holdninger og adfærd Ejerskab for processen – måske også ses i Trivsel/APV’en Kodeks i hverdagen Kodeks skal prioriteres, herunder tid til refleksion Kodeks skal relateres til konkrete sager, situationer, processer Dialogen skal udfordre – ikke selvsving Synliggørelse

28 Kodeks i HTK (3) 3. Forankring Indarbejdes i eksisterende målinger
KVIK Lederevalueringer, Trivsel/APV MUS GRUS Evalueringsmodeller Projektskabeloner

29 Kodeks i HTK (4) 4. Procesforslag
Kodeks i HTK (4) 4. Procesforslag Intro til modellen og valg af fokusområder Møderække gennemføres i lederteams Dialogmøder på tværs Indarbejdelse i KVIK Fælles seminar - resultatdagen(?) Evaluering Valg af næste fokusområde Plan for næste fokusperiode Side #

30 Rekruttering og fastholdelse
Mangfoldighedsledelse Projekt Introforløb for ledere, chefer og direktører Rekrutteringsværktøjer Intranet Rådgivning Ledere der lykkes Fastholdelse God ledelse Analyse

31 Strategisk kompetenceudvikling…
hvad er det? og hvordan gør vi det?

32 Hvad betyder det for Jer i hverdagen?
Hvad betyder det for Jer i hverdagen? Danmarks bedste ledere er i HTK Bedre til at sætte mål, forfølge og evaluere dem Vi udvikler og motiverer vores medarbejdere, kolleger og os selv Fokus på at MUS bruges og følges op på i hverdagen Mere GRUS – på den fede måde Stærke formidlere af hvad vi gør og hvorfor – den store sammenhæng til den praktiske hverdag Vi balancerer sikkert mellem udvikling og drift En ledelsespris… Side #

33 Udviklingstilbud Særligt i 2007: Kodeks Borgere og brugere i centrum
Styr på styringen Den attraktive arbejdsplads KVIK og aftalestyring – der måles igen i 2007 Mønsterkommune – som langt fremme i relation til både kval.reform og KVIK Ta’ fat på sygefraværet (ledere + SR mv.) Den vanskelige samtale Sygefravær – regler og retningslinier Hjælp til selvhjælp aktiviteter Det personlige lederskab Ledernetværk MUS-samtale med effekt GRUS – på den fede måde (efterår 2007) Fra fravær til nærvær – om at skabe trivsel som leder Lederforum


Download ppt "03-04-2017 Lederforum Nytårskur 2007 Side #."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google