Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til orienteringsmøde om den nye skolereform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til orienteringsmøde om den nye skolereform"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til orienteringsmøde om den nye skolereform
Ringkøbing Skole onsdag den 4. juni 2014 kl

2 Aftenen i overskrifter
Hovedtræk i Skolereformen Den pædagogiske platform Rammer for skoledagen Uddybning af begreber Understøttende undervisning Lektiehjælp og faglig fordybelse Motion og bevægelse Busser SFO og Klub

3 Ringkøbing Skoles VISION
”Ringkøbing Skole – her lykkes alle”

4 Folkeskolereformen aug. 2014
Landpolitisk beslutning ”Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre” (Citat fra aftale mellem regeringen, Venstre og DF 7. juni 2013) Reformen vedtaget i dec. 2013

5 Målene for reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

6 Opfyldelse af målene via tre indsatområder:
En længere og mere varieret skoledag med mere varieret og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

7 Elementer i en længere og mere varieret skoledag:
Mere tid til den fagopdelte undervisning Ny tid til understøttende undervisning Samlet set giver det: Bedre muligheder for at styrke den faglige fordybelse samtidig med en række elementer der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring, motivation og trivsel

8 Kompetenceløft for lærere, pædagoger og ledere
Massiv kommunal og landspolitisk indsats - bl.a. Vejledere Faglig opgradering til linjefagsniveau eller tilsvarende kompetencer - også på Ringkøbing Skole

9 ”Den åbne skole” Folkeskolelovens § 3 stk. 4
- skolen indgår i samarbejde med det lokale kultur- og foreningsliv, kommunale musikskoler og ungdomsskoler…….. Opfyldelse af ”Fælles mål” er grundlaget Kommunalbestyrelsen - eksterne medlemmer i bestyrelsen Skolebestyrelsen - princip for samarbejdet skal udarbejdes Plads til udvikling!

10 Lov 409 Hvad er det? Afledte konsekvenser - arbejdsdage/tid for lærere
Bestyrelsens princip for skole – hjemsamarbejde handleplan for betydning i hverdagen (intra, introsamtaler, evaluerings- og målsætningssamtaler, forældremøder, klasseforældreråds, skolefester, dimission m.m.)

11 FOLKESKOLELOVEN Sociale Personlige Faglige KERNEOPGAVEN: LÆRING

12 Klasse/kontaktlærer Ingen formelle lovkrav i skolereformen
Uddrag fra skolebestyrelsen: ”Princip for undervisningens organisering” : Hver stamklasse skal have 2 pædagogisk uddannede medarbejdere (hvoraf mindst den ene er læreruddannet, dog undtaget bh.kl.)

13 Klasse/kontaktlærer Fokus på: personlige/faglige læringsmål,
den personlig trivsel kontakt med hjemmet. Den enkelte elev er dagligt i kontakt med sin klasse-/kontaktlærer omkring mål og trivsel.

14 Holddeling Skolereformen:
På 0. – 3. årgang arbejdes i stamklassen i overvejende del af timerne På 4. – 9. årgang arbejdes i stamklassen i en væsentlig del af timerne.

15 Holddeling: Skolebestyrelsen: ”Princip for undervisningens organisering”: Formål er at fremme den enkelte elevs: Faglige udfordringer. Sociale og personlige udfordringer. Motivation. Tryghedsoplevelse blandt ligestillede. Praktiske praktisk grunde.

16 Holddeling Pædagogisk begrundet vurdering. Løbende evaluering
På tværs af stamklasser og årgange og over flere årgange

17 Sammensætning af årlig undervisningstid i skoleåret 2014/15
Skoledagens længde Sammensætning af årlig undervisningstid i skoleåret 2014/15 Timer (klokketimer) årligt 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Samlet årlig undervisning 1200 1320 1400 pr. uge 30 33 35 Samlet fag-faglig undervisning 600 750 780 900 930 960 15 18,75 19,5 22,5 23,25 24 Understøttende undervisn (incl. kla. tid) 384 231 202,5 180 150 186 216 pr. uge i alt 9,60 5,78 5,06 4,50 3,75 4,65 5,40 heraf min. til lektiehjælp og faglig fordybelse 80 120 2 3 Resterende tid til elevpauser m.v. 219 217,5 240 254 5,4 5,5 6,0 6,4 Min. til motion og bevægelse 90 60 (kan indgå både i fag-faglig og pr. uge 2,25 1,5 understøttende undervisning) pr. dag 0,45 0,3

18 Oversigt over fag før/efter reformen – vejledende timetal
Humanistiske fag Timer (klokketimer) pr. uge 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Dansk Før 8,25 7,5 6,75 4,5 (min. timetal) Efter 5,25 Engelsk 1,5 2,25 0,75 2. fremmedsprog (TY/FRA) 3 Historie Kristendom Samfundsfag

19 Naturfaglige fag Timer (klokketimer) pr. uge 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl.
0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Matematik Før 3,75 3 (min. timetal) Efter Natur/teknik 0,75 1,5 Naturfag 2,25 Geografi Biologi Fysik/kemi

20 Praktisk-musiske fag 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl.
Timer (klokketimer) pr. uge 0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Idræt, incl. svø 4.+5.kl. Før 0,75 1,5 2,25 Efter Musik Billedkunst Håndværk 3 Design Madkundskab Valgfag Klassens tid 0,56

21 Eksempel på skema - 1. klasse
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fælles bånd med f.eks. stille læsning eller motion Faglig blok dansk og kristendom Faglig blok matematik og naturfag Dansk Understøttende Fælles bånd med f.eks. matematik eller motion Elevpause incl. spisning Engelsk Billedkunst Idræt Musik Lektiehjælp og faglig fordybelse

22 Konfirmandundervisning
Undervisningen foregår fortsat i de sogne, hvor eleverne er hjemhørende Placering: Onsdage mellem kl. 14 og 16 Ringkøbing Skole: 6a, 6b Alkjærskolen: 6a Hee/No Torsdage mellem kl. 14 og 16 Ringkøbing Skole: 6c Alkjærskolen: 6b, 6c Holmsland Præsterne orienterer nærmere

23 Konfirmandundervisning
7. årgang slutter skoledagen kl. 16 onsdage og torsdage. Øvrige dage slutter kl. 15 Konfirmandundervisning/P-fag

24 Understøttende undervisning
Understøttende undervisning er et nyt begreb Mest tid i 0. årgang – ca. 9½ timer/uge Mindst i årgang – 3 ¾ timer/uge Øvrige årgange mellem 4 og 6 timer/uge Undervisningen varetages af pædagoger og lærere – kun lærere i overbygningen

25 Understøttende undervisning
Skal sikre: endnu flere forskellige måder at lære på tid til faglig fordybelse mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af elevernes evner og interesser.

26 Understøttende undervisning
Indhold Undervisningen kan have: fagrelateret indhold, fx de obligatoriske emner et bredere sigte, fx at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

27 Understøttende undervisning
Er også: Klassens tid Lektiehjælp og faglig fordybelse Samarbejde med eksterne fx foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser Motion og bevægelse kan også indgå i den understøttende undervisning

28 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Lovens intention Skal tilpasses elevernes niveau og behov – dvs udfordre både fagligt svage og fagligt stærke elever Skal styrke elevernes faglige niveau Faglig træning, faglige udfordringer, turboforløb m.v. Varierende og differentierende læringsformer

29 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Eleverne skal tilbydes lektiehjælp/faglig fordybelse i 2 klokketimer om ugen Undtagelse: årgang skal tilbydes 3 klokketimer om ugen Timerne skal placeres i ydertimer om eftermiddagen Frivillighed

30 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Er der lektier/hjemmearbejde i fremtidens skole? Kommunal forventning: Eleven skal nå så meget som muligt på skolen Lektier: en træningsforpligtigelse og fordybelse, supplement til den øvrige undervisning. Udgangspunkt: Hvad har eleven behov for at lære? Løbende dialog mellem elev, forældre og lærer.

31 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Der vil være progression i tilrettelæggelsen af lektiehjælp og faglig fordybelse Eksempler: Indskoling: binde snørebånd, læse, gå i skole Mellemtrin: træne med opgaver af teoretisk eller praktisk karakter, korte kursusforløb Udskolingen: opgavetræning, korte kursusforløb, træning af arbejdsmetoder

32 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Svaret på spørgsmålet er: Ja, der kan være lektier - men i forskelligt omfang afstemt efter elevens alder og forudsætninger Drøftes fortsat på skolen.

33 Lovkrav: Motion og bevægelse
Eleverne skal bevæge sig 45 min. om dagen i gennemsnit Undtagelse: klasse 30 min. om dagen! Motion og bevægelse - understøttende undervisning - undervisningen i fagene - også idræt - ikke i pauser.

34 Forsøg med forskellige måder at tænke motion og bevægelse på med udgangspunkt i elevernes behov
Kan være forskelligt på tværs af f.eks. team, årgange, klasser…

35 Busser Ruter: 515 – Hee/Vedersø 560 – Lem/Skjern 570 – No/Spjald
580 – Holmsland/Hvide Sande Tre ønsker: Busserne skal køre forbi skolens stoppested. Indkørsel og hjemkørsler der passer til skolens start- og sluttider. Alle hjemkørsler sker indenfor et interval på 20 minutter.

36 Busser Godt samarbejde med forvaltning og Midttrafik.
Køreplaner kan findes på Midttrafiks hjemmeside. Link på skoleporten. Særlige udfordringer?

37 SFO og Klub Folkeskolelovens indvirkning på SFO og Klub
Ændret åbningstid. SFO kl kl Forældre/brugerundersøgelse. Klubben kl aftener Pædagogisk personale i undervisningen. 9 pædagoger

38 Folkeskolelovens indvirkning på SFO og Klub
Forældrebetaling SFO kr Klubben kr Forandringer/udfordringer/muligheder

39 Tak for i aften Der er mulighed for at få svar på spørgsmål ved de høje borde på skoletorvet!


Download ppt "Velkommen til orienteringsmøde om den nye skolereform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google