Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck Københavns universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck Københavns universitet"— Præsentationens transcript:

1 Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck Københavns universitet
Erstatningsretlige overvejelser i forbindelse med konkurrenceretskrænkelser Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck Københavns universitet

2 1. Udviklingstendenser i erstatningsretten
1) Internationale påvirkninger og EU-retlige påvirkninger 2) Erstatningsretten som redskab på nye områder 3) Erstatningsansvar som virksomhedsansvar 4) Skærpelse af ansvaret 5) Almindelig formueskade som den moderne skadetype 6) Pres på de klassiske begrænsningsregler som kausalitet, adækvans, begrebet umiddelbart skadelidt, tabsopgørelsesprincipper 7) Forskydning af erstatningsrettens funktioner: præventivt, genoprettende eller pønalt sigte?

3 2. Retspraksis U 2004.2600 SH (EKKO I) 2) U 2005.388 SH (EKKO II)
3) U H (GT-linjen)

4 3. EU-rettens betydning 1) Generelt om ansvar i henhold til EU-retten
2) Sag C-453/99 – Courage

5 4. Teoretisk analyse af grundlaget for erstatning ved konkurrenceretskrænkelser
1) Konkurrencereglerne og den værnede interesse 2) Ansvarsgrundlag i Betydningen af forskrifter for adfærdssstandarden ii.Begrebet “undskyldelig retsvildfarelse” 3) Skaden Betydningen af, at der er tale om almindelige formueskade - retstridighedsproblemet - flodbølgeargumentet 4) Kausalitets- og adækvansspørgsmål

6 Teoretisk analyse, fortsat
5) Tabsopgørelsen i. Kravet om bevis for tab ii. Overvæltningsproblematikken - overvæltning i konkurrenceretssagerne - overvæltning i andre sammenhænge - Ambisagerne: U H, U H - Andre sager (eks.): U H, U SH, U Ø 6) Hvem kan kræve erstatning? (beskyttelsen af den ikke- umiddelbart skadelidte)

7 Afsluttende rekleksioner


Download ppt "Professor, dr.jur. Vibe Ulfbeck Københavns universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google