Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluerings-, erfa og udviklingsmøde Studiepraktik 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluerings-, erfa og udviklingsmøde Studiepraktik 2012."— Præsentationens transcript:

1 Evaluerings-, erfa og udviklingsmøde Studiepraktik 2012

2 Præstentation • Præsentationsrunde • Fastsættelse af dagsorden • Dagsorden • Highlights fra survey og tal fra Studiepraktik.nu • Evalueringsdata • Nye funktioner • Jeres feedback (erfaringsudveksling/udvikling af Studiepraktik 2012) • Samarbejde mellem jer og styregruppen for Studiepraktik • Det er jer der snakker i dag 

3 Tal fra Studiepraktik.nu og highlights fra survey • 13.153 ansøgere til Studiepraktik på landsplan (sidste år var tallet 10.800) • 10.911 deltagere i Studiepraktik (9.836 deltog sidste år) • 2242 afviste – 17 % • I alt 5816 har udfyldt hele spørgeskemaet • Vi har blandt de besvarede trukket lod om 1 iPad mini og 3x2 biografbilletter.

4 Den typiske Studiepraktikant • Kvinde • 18-19 år • Går på stx, hhx, hf • Ingen af forældrene har en videregående uddannelse* • Søger ind på en videregående uddannelse i 2014 • Søger ind på en universitetsuddannelse • *Procenterne er meget tætte: Begge forældre 26.98%, en af forældrene 27,58%, ingen af forældrene 29,40%

5 • Hvor har praktikanterne hørt om Studiepraktik?

6 • Hvorfor tager praktikanterne i praktik?

7 • Hvordan oplevede praktikanterne at ansøge gennem Studiepraktik.nu?

8 • Hvilken prioritet kommer Studiepraktikanterne ind på? • 1. prioritet: 73,5% • 2. prioritet: 6,25 % • 3. prioritet: 2,4 % • 4. prioritet: 0,9 % • 5. prioritet: 0,4% • 6. prioritet: 0,2% • 7. prioritet: 0,02% • 8. prioritet: 0,01% • Anden ansøgningsrunde: 16,2 %

9 • Udbytte af Studiepratik: Studiepraktik gjorde mig klogere på mit studievalg

10 • Udbytte af Studiepraktik: Hvor vigtig har Studiepraktik været for om du vil søge ind eller ej på den uddannelse du har været i praktik i?

11 • Har praktikanterne fået et fagligt udbytte af Studiepraktik?

12 • Hvad er praktikanternes samlede indtryk af Studiepraktikforløbet?

13 • Hvordan oplever Studiepraktikanterne den information de får fra uddannelsesstedet? (programmer, diverse tilbud m.m.)

14 • Hvordan oplever Studiepraktikanterne modtagelsen fra undervisere, studerende, studievejledere m.m.?

15 Et par kommentarer … • Nogle af de gode • Jeg havde en time med et seminarhold, hvilket gav et godt indtryk af, hvordan man bruger teorien i praksis. Jeg fandt dermed ud af, hvad selve uddannelsen kunne bruges til. Og det var netop dette jeg kom, for at finde ud af • Alt i alt synes jeg det var et godt forløb, timerne var gode og inspirerende og de aktuelle ting vi af vide var også en god hjælp, hvis man havde spørgsmål omkring emnet, som hvad kræver det osv. • Forelæsninger, ture ud til forskellige ting relaterende til uddannelsen. Undervisningen i det hele taget. Nem og ligetil var det indtryk jeg fik i hvert fald. Flinke og imødekommende mennesker på uddannelsen. • Synes det hele var super godt. Specielt at vi hørte om uddannelsen fra studerende og de færdiguddannede.

16 • Nogle af de knap så gode … • Forelæsninger. Det virkede som om alle forelæsningerne var skræddersyede til studiepraktikanter. Det giver et meget uklart billede af det faglige niveau. En rigtig forelæsning ville have været at foretrække i den forbindelse. • Der var mange ens oplæg. Blandt andet gav et oplæg af en af elev ikke vildt meget. Hun var oppe i årene og havde børn. Ikke ligefrem på vores stadie i livet. • Det var spild af tid, at der blev brugt tid af pausen på at hjælpe fortvivlede elever til lokalerne ved at sige, at vi skulle undvære 10 af pausen på mødes ved vindeltrappen Vi havde et kort til selv at finde ud af det.

17 Evalueringsdata • Vi forventer at evalueringsdataene ligger klar den 7. december 2012 • Du kan finde dem på studiepraktik.nu/koordinering – under menupunktet ‘Evaluering’ • Vi skal nok sende en mail ud herom 

18 Ungdomsudd. evaluering • Hvordan forholder ungdomsuddannelserne sig til elevernes deltagelse i Studiepraktik?

19 • Får eleverne fravær for at deltage i Studiepraktik?

20 Landkort over praktikanternes mobilitet • Landsdækkende oversigt samt oversigt pr. uddannelse

21 Feedback fra jer samt erfaringsudveksling/udvikling • Overskrifter: • Studiepraktik.nu-systemet • Info fra sekretariatet/generel sekretariatshjælp • Jeres Studiepraktikprogrammer for praktikanterne • Transport og overnatning • Afterstudy • Fremmøderegistrering • Udvikling Studiepraktik 2013

22 Samarbejde med styregruppen • Styregruppens sammensætning • Historien bag • Overrepræsenteret i Jylland • Officielt valgt af baglandet (næsten) • Hvilke beslutninger tager de? • Ugeplacering • Principielle beslutninger (antal dage etc.) • Derudover: Arbejder på landsdækkende transporttilskud samt at få de sidste uddannelsesinstitutioner med.

23 Samarbejde med styregruppen • Din kontaktperson i styregruppen • http://koordinering-af-studiepraktik.dk/landsdaekkende- studiepraktik/styregruppen/styregruppens-medlemmer/ http://koordinering-af-studiepraktik.dk/landsdaekkende- studiepraktik/styregruppen/styregruppens-medlemmer/ • Næste styregruppe møde bliver i starten af januar • Hvis I har inputs, elementer I gerne vil have at jeres repræsentant tager op til mødet skal I tage fat i dem inden jul.

24 Evt?

25 Tak for i år …


Download ppt "Evaluerings-, erfa og udviklingsmøde Studiepraktik 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google