Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sympatikonflikter Arbejdsretsforeningen den 23. maj 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sympatikonflikter Arbejdsretsforeningen den 23. maj 2014"— Præsentationens transcript:

1 Sympatikonflikter Arbejdsretsforeningen den 23. maj 2014
Advokat (L) Linda Nordstrøm Nissen

2 Sympatikonfliktvarsler DA/LO
(indtil 20/5) ANM.: KILDE: NetKon

3 Sympatikonflikter Hovedkonfliktvarsler afgives for at få en ny overenskomst eller for at få fornyet en gældende overenskomst Sympatikonflikter varsles for at yde støtte til parterne i en hovedkonflikt = til støtte for en løbende arbejdsstandsning etableres en ny arbejdsstandsning, f.eks. ved at stoppe for den hovedkonfliktramte virksomheds tilførsel eller afsætning af varer Sympatikonflikten har dermed som sit formål at bidrage aktivt til den pression, der lægges på parten i hovedkonflikten

4 Sympatikonflikter Iværksættelse af sympatikonflikt kræver overholdelse af såvel Formelle betingelser Materielle betingelser

5 Formelle betingelser for varsling af sympatikonflikt
DA/LO-området Formalistisk? At iværksætte en kollektiv konflikt er et vidtgående skridt Det kan indebære afbrydelse/suspension af ansættelsesforholdet Der er som udgangspunkt fredspligt

6 Varsling af sympatikonflikt
Hovedaftalens § 2, stk. 3: ”At man agter at forelægge en sådan forsamling forslag om arbejdsstandsning skal tilkendegives den anden hovedorganisations forretningsudvalg ved særlig og anbefalet skrivelse, mindst 14 dage før arbejdsstandsningen efter forslaget agtes iværksat, og der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om forsamlingens beslutning, mindst 7 dage forinden arbejdsstandsningen iværksættes..”

7 Varsling af sympatikonflikt
14 og 7 dages reglen Forbundet sender 1. varsel og LO sender 2. varsel Særlig og anbefalet skrivelse Stiles til DA’s forretningsudvalg 1. og 2. varsels indhold Angivelse af ikrafttræden Klarhed?

8 Varsling af sympatikonflikt
Varslernes materielle indhold ”Ingen medlemmer af forbundet beskæftiget hos ovennævnte arbejdsgiverorganisations medlemsvirksomheder må herefter udføre arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for den ovennævnte virksomhed”… AR (i hvert fald for byggevirksomheder) …”eller arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde”

9 De traditionelle betingelser for sympatikonfliktens tilladelighed
Ret til iværksættelse af sympatikonflikt? Hovedaftale eller Normens § 11. Hovedkonflikt skal være lovlig og iværksat Lovligt fagligt formål – alene støtte hovedkonflikten Der skal være et interessefællesskab mellem de af hovedkonflikten berørte lønmodtagere, og de af sympatikonflikten berørte lønmodtagere Sympatikonflikten skal være egnet til at påvirke hovedkonflikten Krav om proportionalitet

10 Konkrete betingelser for sympatikonfliktens tilladelighed
Fysiske blokader er ikke en del af en lovlig sympatiaktion Kampskridt, der berøver den konfliktramte arbejdsgiver enhver eksistensmulighed, er i sig selv ulovlige Affaldsindsamling (AR – Teaterkælderen + AR – Vejlegården) Kundehenvendelser (AR – Brørup Maskinstation + AR – Vejlegården) Udbringning af post (AR – Vejlegården) Telekommunikation (AR – Teaterkælderen) Annoncekampagne (AR )

11 Udenlandske konflikter
AR Kim Johansen OÜ AR Risavika Terminal A/S – hovedforhandles september 2014


Download ppt "Sympatikonflikter Arbejdsretsforeningen den 23. maj 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google