Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kristelig Arbejdsgiver- forening – Den Danske Model August 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kristelig Arbejdsgiver- forening – Den Danske Model August 2012."— Præsentationens transcript:

1 Kristelig Arbejdsgiver- forening – Den Danske Model August 2012

2 Side 2 / 20 August 2012 Introduktion •Formål •Metode Resultater •Respondenter •Den Danske Model •3F/Vejlegården INDHOLD

3 Side 3 / 20 August 2012 Formål •Kristelig Arbejdsgiverforening er af den opfattelse, at positiv dialog er et bedre konfliktløsningsværktøj end strejke og lockout, og dette budskab vil man gerne fremføre som et apropos til den igangværende konflikt mellem 3F og Vejlegården •For at give budskabet størst mulig effekt har man valgt at tage udgangspunkt i, hvad et repræsentativt udsnit af danskere mener om Den Danske Model – herunder konfliktretten •Aktualiteten sikres yderligere ved at identificere danskernes holdning til den igangværende konflikt mellem 3F og Vejlegården

4 Side 4 / 20 August 2012 Metode Spørgeskema: •Spørgeskemaet er delvist en gentagelse af det spørgeskema, der blev brugt i en lignende undersøgelse i 2009 – dog suppleret med nye spørgsmål om Den Danske Model og spørgsmål specifikt relateret til konflikten mellem 3F og Vejlegården Dataindsamling: •Der er i perioden 17.-22. august gennemført 1.010 web-interviews baseret på firmaet Userneeds’ ”Danmarkspanelet” indeholdende mere end 150.000 såkaldte panelister •Dette panel er valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre repræsentative undersøgelser, idet man kan garantere repræsentativitet på geografi (region), alder og køn

5 Side 5 / 20 August 2012 Læsevejledning Statistisk signifikante forskelle mellem grupper er makeret med de nedenstående symboler. Signifikante forskelle er de forskelle, der ikke blot opstår tilfældigt, men som kan anses for at være reelle med 95% sikkerhed. •Køn: Kvinde Mand •Alder: 18-34 år 35-49 år 50-65 år •Beskæftigelse: Offentligt ansat Privat ansat Andet •Politisk tilhørsforhold: Rød blok Blå blok Negative forskelle markeres med symboler, der har en rød ramme Signifikante forskelle indenfor den enkelte graf, er markeret med cirkler: grøn for de(n) højeste værdi(er) og rød for de(n) laveste. < 35 < 49 > 49 A A Priv Off Rød Blå

6 Side 6 / 20 August 2012 Introduktion •Formål •Metode Resultater •Respondenter •Den Danske Model •3F/Vejlegården RESULTATER

7 Side 7 / 20 August 2012 Ligelig fordeling af respondenter blandt mænd og kvinder. Spørgsmål: Hvad er dit køn?

8 Side 8 / 20 August 2012 Aldersfordelingen blandt respondenter svarer i store træk til fordelingen i hele den danske befolkning. Spørgsmål: Hvad er din alder?

9 Side 9 / 20 August 2012 Den geografiske spredning af respondenter stemmer i store træk overens med den samlede danske befolkning. Spørgsmål: Hvilken region bor du i?

10 Side 10 / 20 August 2012 39% af respondenterne er ansat i det private erhvervsliv, mens 25% er offentligt ansatte. Spørgsmål: Hvad er din primære beskæftigelse? < 49 > 49 < 49 > 49 < 35 > 49 Blå Rød Blå Rød

11 Side 11 / 20 August 2012 Besvarelserne er blevet vægtet, således at fordelingen på partier svarer overens med gennemsnittet af meningsmålinger foretaget i august. Spørgsmål: Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var valg til Folketinget i morgen? Priv Off Priv > 49 < 35 < 49 > 49 < 35 < 49 Off Priv Off A A

12 Side 12 / 20 August 2012 Introduktion •Formål •Metode Resultater •Respondenter •Den Danske Model •3F/Vejlegården RESULTATER

13 Side 13 / 20 August 2012 Der er bred enighed om, at en overenskomst skal være udformet som overordnede rammer fremfor ufravigelige regler - dog større uenighed blandt offentligt ansatte. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Off Priv Blå

14 Side 14 / 20 August 2012 Der er bred enighed om, at en overenskomst skal være udformet som overordnede rammer fremfor ufravigelige regler - dog større uenighed blandt offentligt ansatte. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Jeg synes, at en overenskomst skal være udformet som nogle overordnede rammer med mulighed for individuel tilpasning i forhold til den enkelte arbejdsgiver og dennes medarbejdere fremfor et sæt ufravigelige regler: 6,5%6,1%5,9%16,6%20,5%21,4%23,0% Jeg synes, at den danske model er god, men at den bør tilpasses, således at det ikke længere udelukkende kun skal være én lønmodtager-organisation (LO), og én arbejdsgiverorganisation (DA): 10,2%6,2%5,7%24,1%17,7%17,5%18,6%

15 Side 15 / 20 August 2012 Bred enighed: Det er vigtigt for arbejdsmarkedet, at de fleste lønmodtagere og arbejdsgivere er organiseret - størst enighed blandt de ældste, mindst blandt privat-ansatte. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Rød Blå > 49 < 49 Priv

16 Side 16 / 20 August 2012 Bred enighed: Det er vigtigt for arbejdsmarkedet, at de fleste lønmodtagere og arbejdsgivere er organiseret - størst enighed blandt de ældste, mindst blandt privat-ansatte. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Det er vigtigt for arbejdsmarkedet, at de fleste lønmodtagere og arbejdsgivere er organiseret i fagforeninger og arbejdsgiverforeninger: 4,9%5,3%5,6%16,4% 18,9%32,5% I dag har arbejdsgivere og lønmodtagere i højere grad fælles interesser end for 100 år siden: 4,5%5,4%6,5%21,6%22,3%23,7%16%

17 Side 17 / 20 August 2012 Stor uenighed om, hvorvidt strejker og lockouter er gammeldags og nødvendige. Privat-ansatte finder det i højere grad gammeldags og ”unødvendigt”. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Priv Rød Blå Priv

18 Side 18 / 20 August 2012 Stor uenighed om, hvorvidt strejker og lockouter er gammeldags og nødvendige. Privat-ansatte finder det i højere grad gammeldags og ”unødvendigt”. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Det virker gammeldags at strejke og lockoute, hvis man ikke kan nå til enighed om en overenskomst ved forhandlingsbordet: 16,0%12,8%10,4%18,1%14,5%12,1%16,1% Uden strejke og lockout er det svært at få gennemtrumfet sine ønsker og krav i forbindelse med overenskomst-forhandlinger: 9,7%7,7%10,2%26,1%19,1%13,2%14,1%

19 Side 19 / 20 August 2012 Det opfattes som mere i orden at strejke for bedre arbejdsmiljø end for højere løn. Privat-ansatte er mindre tilbøjelige til at acceptere strejker og lockouter. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Rød > 49 Priv Off Rød

20 Side 20 / 20 August 2012 Det opfattes som mere i orden at strejke for bedre arbejdsmiljø end for højere løn. Privat-ansatte er mindre tilbøjelige til at acceptere strejker og lockouter. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Jeg synes, det er OK at strejke for at få mere i løn: 9,9%8,5%8,7%24,6%18,0%11,5%18,8% Jeg synes, det er OK at strejke, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet: 5,0%5,4%5,5%16,6%22,5%18,0%27,0%

21 Side 21 / 20 August 2012 Mange føler, at konflikter og lockuter burde afløses af dialog. Flertallet mener også, at det skal være ulovligt at lave konflikt overfor en virksomhed med overenskomst. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Blå Priv Off Blå > 49

22 Side 22 / 20 August 2012 Mange føler, at konflikter og lockuter burde afløses af dialog. Flertallet mener også, at det skal være ulovligt at lave konflikt overfor en virksomhed med overenskomst. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Jeg synes, at konflikt og lockout burde afløses af konstruktiv dialog: 4,5%4,4%3,8%16,2%23,6%21,4%26,2% Jeg synes, at det – i modsætning til i dag – skal være ulovligt for en fagforening at lave konflikt overfor en virksomhed for at få en overenskomst, hvis virksomheden i forvejen er omfattet af en overenskomst med en landsdækkende faglig org 16,8%7,7%6,8%18,0%8,5%10,7%31,5%

23 Side 23 / 20 August 2012 Introduktion •Formål •Metode Resultater •Respondenter •Den Danske Model •3F/Vejlegården RESULTATER

24 Side 24 / 20 August 2012 Flertallet mener ikke, det er i orden, at 3F og HK laver sympatikonflikter. Et lille flertal mener endvidere, at 3F og de øvrige fagforeninger fokuserer for meget på løn. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig Blå > 49 Priv Rød > 49 Priv

25 Side 25 / 20 August 2012 Flertallet mener ikke, det er i orden, at 3F og HK laver sympatikonflikter. Et lille flertal mener endvidere, at 3F og de øvrige fagforeninger fokuserer for meget på løn. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt uenig, 4 = Hverken enig eller uenig, 7 = Helt enig 1 - Helt uenig 234 - Hverken enig eller uenig 567 - Helt enig Jeg synes, at det er i orden, at 3F laver sympatikonflikt, der betyder, at Vejlegården f.eks. ikke kan få leveret varer, omdelt post, fjernet affald eller indrykket annoncer i det lokale dagblad: 42,0%12,9%6,7%13,0%6,2%5,3%13,9% Jeg synes, at det er i orden, at HK laver en sympati-konflikt, der betyder, at Vejlegården f.eks. ikke kan få indrykket annoncer i det lokale dagblad: 40,8%12,1%6,8%15,1%6,6%4,9%13,7% Jeg synes, at 3F og de 10 LO- fagforeninger fokuserer for meget på løn- og arbejdsforhold uden at tage hensyn til Vejlegårdens og deres støtters holdninger til/ønske om frihed til selv at vælge, hvem der skal laves overenskomst med: 15,6%7,6%6,0%18,8%12,6%14,6%24,8%

26 Side 26 / 20 August 2012 52% holder mere med Vejlegården end med 3F - opbakningen til 3F er størst blandt de ældste. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt klart, 4 = Lige meget med begge parter, 7 = Helt klart Vejlegården Priv Rød Blå > 49

27 Side 27 / 20 August 2012 52% holder mere med Vejlegården end med 3F - opbakningen til 3F er størst blandt de ældste. Spørgsmål: Nu følger en række udsagn om det danske arbejdsmarked og om konfliktretten, som vi vil bede dig om at angive, hvor enig eller uenig du er i. 1 = Helt klart, 4 = Lige meget med begge parter, 7 = Helt klart Vejlegården 1 - Helt klart 3F 234 - Hverken 3F eller Vejlegården 567 - Helt klart Vejlegården Hvem holder du mest med i den nuværende konflikt mellem Vejlegården, der har en overenskomst med Kristelig Fagforening (Krifa), og 3F, der kræver, at Vejlegården laver overenskomst med 3F: 17,7%6,2%5,0%18,8%11,1%11,6%29,7%


Download ppt "Kristelig Arbejdsgiver- forening – Den Danske Model August 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google