Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsens lederskab inden for arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsens lederskab inden for arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel."— Præsentationens transcript:

1 Ledelsens lederskab inden for arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Problemets omfang Hvorfor er arbejdsmiljø vigtigt? •Godt for forretningen, medarbejderne og samfundet som helhed •Hvert år mister over 5 500 mennesker livet som følge af en arbejdsulykke •Over 159 000 dør af en erhvervssygdom (anslået af ILO) •Det koster EU's økonomi 490 mia. EUR

3 3 www.healthy-workplaces.eu Problemets omfang De fleste arbejdsulykker og erhvervssygdomme kan forebygges •1999–2007: I EU15 blev arbejdspladserne sikrere (antal dødsulykker faldt fra 5 275 til 3 782, og arbejdsulykker uden dødelig udgang faldt med 900 000) •2007–2012: EU-strategiens mål er et yderligere fald på 25 % •Denne kampagne skal bygge videre på denne succes MEN •Vi skal blive ved med at forebygge, fordi hårdt tilkæmpede forbedringer let kan forsvinde, hvis vi hviler på laurbærrene

4 4 www.healthy-workplaces.eu Fordele ved et godt arbejdsmiljø •Færre risici og omkostninger −mindre sygefravær og personaleudskiftning −færre ulykker −lavere forsikringsudgifter •højere produktivitet •færre trusler om sagsanlæg •bedre ry blandt kunder, leverandører og investorer

5 5 www.healthy-workplaces.eu Forebyggelse er bedre end helbredelse Forebyggelse er hovedhjørnestenen i EU's tilgang til risikostyring •Færre risici •Risikovurdering •Bekæmpelse af risici ved kilden •Tilstrækkelige instrukser til medarbejderne •Tilpasning af arbejdspladsindretningen og udstyret til medarbejderne •Tilpasning til tekniske fremskridt •Indførelse af en sammenhængende overordnet forebyggelsespolitik •Prioritering af beskyttelsesforanstaltninger for hele arbejdsstyrken frem for enkeltpersoner

6 6 www.healthy-workplaces.eu Ledelsens rolle De underliggende ledelsesfaktorer for et bedre arbejdsmiljø •effektivt og stærkt lederskab •aktiv medarbejderdeltagelse •løbende vurdering og gennemgang •lederskab og deltagelse følges ad •Uden godt lederskab bliver deltagelsen ikke til noget •Ledelsen har ansvaret for at skabe betingelser for partnerskab og deltagelse

7 7 www.healthy-workplaces.eu Ledelsesprincip nr. 1: Lederskab og arbejdsmiljø (1) Et effektivt og stærkt lederskab for arbejdsmiljø er afgørende. Det betyder, at ledelsen: •engagerer sig i arbejdsmiljøet som en kerneværdi i organisationen •har et nøjagtigt billede af organisationens risikoprofil •går foran ved et godt eksempel og udviser integritet •tydeligt definerer og overvåger roller og ansvar •prioriterer arbejdsmiljøet i virksomhedens bæredygtighedsstrategi og i hele forsyningskæden

8 8 www.healthy-workplaces.eu Lederskab og arbejdsmiljø (2) Praktiske eksempler på arbejdsmiljølederskab: •Du besøger arbejdspladsen for at høre personalet om arbejdsmiljøet (medarbejderne har sikkert ikke bare identificeret, men kan også foreslå løsninger på problemerne) •Du tager et personligt ansvar og viser, at det interesserer dig •Du er et godt eksempel til efterfølgelse •Du stiller penge og tid til rådighed i videst muligt omfang

9 9 www.healthy-workplaces.eu Eksempler på god praksis (1) Olieraffinaderi, Belgien •Totals olieraffinaderi i Antwerpen fusionerede med det belgiske firma SPIE •Det resulterede i et sammenstød mellem forretnings- og sikkerhedskulturerne, som skulle løses •De to selskaber løste centrale organisatoriske forskelligheder og fokuserede derefter på personalets adfærd ude i virksomheden •Virksomhedskulturerne blev justeret ind efter hinanden ved hjælp af en intens, primært uformel høring

10 10 www.healthy-workplaces.eu Eksempler på god praksis (2) •Forbedringen fik ulykkestallet ned på nul, efter at Total og SPIE havde opnået enighed om "bedste praksis". Succesfaktorer •Øverste ledelses deltagelse og kvalifikationer •Åben kommunikation •Aktiv inddragelse af medarbejdere

11 11 www.healthy-workplaces.eu Ledelsesprincip nr. 2: Aktiv medarbejderdeltagelse (1) •Arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsrelateret risikostyring, men ifølge EU-retten skal arbejdsgiverne høre deres medarbejdere om arbejdsmiljø •Visse arbejdsgivere gør mere end deres pligt og skaber en reel tovejskommunikationsproces, hvor medarbejderne deltager i beslutninger om arbejdsmiljø

12 12 www.healthy-workplaces.eu Aktiv medarbejderdeltagelse (2) •Det skaber en kultur, hvor forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager bygger på samarbejde, tillid og fælles problemløsning MEN •Direkte medarbejderdeltagelse bør ikke ses som et alternativ til et system med medarbejderrepræsentanter •De kan begge bruges effektivt i overensstemmelse med nationale regler og arbejdspladsens specifikke forhold

13 13 www.healthy-workplaces.eu Aktiv medarbejderdeltagelse (3) Input fra medarbejdere er særlig værdifuldt for: •Risikoanalyse •Udvikling af politikker og foranstaltninger •Tilvejebringelse af relevante iagttagelser under uddannelse og gennemførelse

14 14 www.healthy-workplaces.eu Aktiv medarbejderdeltagelse (4) Fordele ved aktiv medarbejderdeltagelse: •Lavere ulykkestal •Omkostningseffektive løsninger •En mere tilfreds og produktiv arbejdsstyrke •Større bevidsthed om og kontrol med arbejdspladsrisici

15 15 www.healthy-workplaces.eu Ledelsesprincip nr. 3: Løbende vurdering og gennemgang (1) •Overvågning og indberetning er centrale værktøjer til et bedre arbejdsmiljø •De kan bruges af bestyrelsen til at udarbejde specifikke (f.eks. hændelsesrelaterede) rapporter og regelmæssige indberetninger om arbejdsmiljøresultater •Det kan være nyttigt med hensyn til at rejse spørgsmål, fokusere på problemer og i sidste ende forbedre arbejdsmiljøet

16 16 www.healthy-workplaces.eu Ledelsesprincip nr. 3: Løbende vurdering og gennemgang (2) Et vurderings- og gennemgangssystem bør indeholde: •Procedurer for hurtigst mulig rapportering om større arbejdsmiljøsvigt til bestyrelsen og selskabsejerne •Systemer til at opfange og rapportere data om ulykker og sygdomme •Ordninger for indarbejdelse af medarbejdernes synspunkter og erfaring •Vi hjælper med at skabe sikrere og sundere arbejdspladser til alles bedste – men vi kan ikke gøre det alene

17 www.healthy-workplaces.eu Centrale styrker: nationale knudepunkter og trepartsnetværk men også... inddragelse af andre interessenter/partnere •Officielle kampagnepartnere (paneuropæiske og internationale organisationer), herunder arbejdsmarkedsparter, ngo'er, sektorspecifikke organisationer og netværk, private virksomheder •EU-institutioner, herunder Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, repræsentationer i EU, EU's agenturer, Enterprise Europe Network 17 Netværksbaseret kampagne

18 www.healthy-workplaces.eu Kampagnen er åben for alle, enkeltpersoner såvel som organisationer. Du kan deltage ved: •at formidle oplysning og materiale om kampagnen •at slutte dig til en af de mange begivenheder, konferencer, konkurrencer og reklamekampagner, der foregår i løbet af kampagnen •at arrangere dine egne aktiviteter 18 Sådan deltager du

19 www.healthy-workplaces.eu Paneuropæiske organisationer kan også søge om at blive kampagnepartnere. Agenturet tilbyder: •partnerbevis •velkomstpakke •reklame på EU-plan og i medierne •onlineplatform til kommunikation •webafsnit for partnere 19 Tilbud om kampagnepartnerskab

20 www.healthy-workplaces.eu •Anerkende fremragende og innovative bidrag •Tilskynde ledere og medarbejdere til samarbejde •Forbedre arbejdsmiljøet •EU's medlemsstater, EØS-landene, Vestbalkan og Tyrkiet •To kategorier:  arbejdspladser med under 100 ansatte  arbejdspladser med mindst 100 ansatte •Vinderne vælges blandt bidrag, der er indsendt af de nationale knudepunkter http://osha.europa.eu/en/about/competitions 20 Europæiske priser for god praksis

21 www.healthy-workplaces.eu •Kampagnevejledning •Praktisk vejledning for medarbejdere og ledere •Eksempler på god praksis •Nyheder om kampagnebegivenheder •Præsentationer og animerede videoklip •Alle findes på 24 sprog www.healthy-workplaces.eu 21 Ressourcer

22 www.healthy-workplaces.eu •Kampagnens start: 18. april 2012 •Europæiske arbejdsmiljøuger: Oktober 2012 og 2013 •Uddeling af priser for god praksis: April 2013 •Arbejdsmiljøtopmøde: November 2013 22 Vigtige datoer

23 www.healthy-workplaces.eu •Besøg kampagnens websted www.healthy-workplaces.eu www.healthy-workplaces.eu •Kontakt dit nationale knudepunkt for at få mere at vide om begivenheder og aktiviteter i dit land www.healthy-workplaces.eu/fops 23 Yderligere oplysninger


Download ppt "Ledelsens lederskab inden for arbejdsmiljø Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Talerens navn og stilling Dato | Begivenhedens titel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google