Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gode arbejdspladser tager hånd om stress Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gode arbejdspladser tager hånd om stress Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen."— Præsentationens transcript:

1 Gode arbejdspladser tager hånd om stress Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen

2 Introduktion til kampagnen
Koordineret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) Udrulles i mere end 30 lande Støttet af et netværk af partnere Nationale Focal Points Arbejdsmarkedspartnere Officielle kampagnepartnere Mediepartnere Enterprise Europe Network EU-institutioner

3 Hovedmålsætninger Skabe større forståelse for arbejdsrelateret stress og psykosociale risikofaktorer Fremme håndtering af disse risikofaktorer Forebygge betydelige negative konsekvenser Yde støtte og vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere Tilskynde til brug af praktiske, brugervenlige værktøjer

4 Problemets omfang Over halvdelen af europæiske arbejdstagere rapporterer, at stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads. Stress menes at tegne sig for omkring halvdelen af alle tabte arbejdsdage, sammen med andre psykosociale risikofaktorer. Omkring 4 ud af 10 arbejdstagere mener, at der ikke tages godt hånd om stress på deres arbejdsplads.

5 Definitioner Psykosociale risikofaktorer opstår som følge af
dårlig arbejdstilrettelæggelse, dårlig organisation og ledelse negative sociale rammebetingelser på arbejdspladsen og kan få negative psykologiske, fysiske og sociale følgevirkninger, herunder arbejdsrelateret stress. Arbejdsrelateret stress er et organisatorisk problem og ikke den enkeltes fejl opstår, når kravene på arbejdspladsen overstiger medarbejderens evne til at håndtere dem.

6 Det psykosociale arbejdsmiljø
Et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kan være et resultat af for store eller modstridende krav på arbejdspladsen mangel på deltagelse i og indflydelse på, hvordan jobbet udføres dårlig kommunikation og manglende opbakning mobning, sexchikane og tredjepartsvold dårligt håndterede organisationsændringer og jobusikkerhed.

7 De negative virkninger
For den enkelte Koncentrationsvanskeligheder og øget risiko for at begå fejl Udbrændthed og depression Problemer i privatlivet Narkotika- og alkoholmisbrug Dårligt fysisk helbred For organisationen Dårlige virksomhedsresultater generelt Øget sygefravær Øget antal ulykker og tilskadekomster

8 Håndtering af psykosociale risikofaktorer
I kun ca. 30 % af organisationerne i Europa findes der procedurer for håndtering af psykosociale risikofaktorer*. Håndtering af disse risikofaktorer anses ofte for at være vanskeligere sammenlignet med "traditionelle" arbejdsmiljørisici. Men … Psykosociale risikofaktorer kan vurderes og håndteres på samme systematiske måde som andre arbejdsmiljørisici. Fordelene ved at tage hånd om psykosociale risikofaktorer og arbejdsrelateret stress opvejer klart omkostningerne ved gennemførelsen i alle organisationer, uanset størrelse. * Den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER), Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Findes på:

9 Fordele ved at tage hånd om psykosociale risikofaktorer
Forbedret medarbejdertrivsel og jobtilfredsstillelse En sund, motiveret og produktiv arbejdsstyrke Forbedrede resultater og øget produktivitet samlet set Reduceret fravær og personaleudskiftning Færre omkostninger og mindre byrde for samfundet som helhed Overholdelse af lovkrav

10 Ledelsens rolle Arbejdsgivere er ansvarlige for gennemførelsen af en plan til forebyggelse/nedbringelse af psykosociale risikofaktorer. Lederne bør skabe bedre understøttende rammebetingelser på arbejdspladsen, der tilskynder medarbejderne til at give udtryk for deres bekymringer og til at komme med forslag. Mellemledere spiller en afgørende rolle gennem deres interaktion med medarbejderne i det daglige. God ledelse og personalestyring er med til at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø; disse færdigheder kan tillæres og udvikles. Gennemførelse af frivillige foranstaltninger til fremme af mental trivsel kan ligeledes yde et vigtigt bidrag til en sund arbejdsplads.

11 Betydningen af medarbejderdeltagelse
God ledelse kan være med til at reducere arbejdsrelateret stress og psykosociale risikofaktorer, men samtidig er medarbejderdeltagelse også af afgørende betydning. Der skal være en tovejsdialog mellem arbejdsgivere og ansatte. Arbejdstagerne og deres repræsentanter er dem, der bedst forstår problemerne på deres arbejdsplads, og de kan være med til at forme planlægningen og gennemføre løsninger. Ved at tage medarbejderne med på råd bidrager man til at forbedre moralen generelt og sikrer, at de foranstaltninger, der træffes, både er relevante og effektive.

12 Hvordan tager man hånd om stress og psykosociale risikofaktorer?
Psykosociale risikofaktorer kan vurderes og håndteres effektivt, også selv om der kun findes begrænsede ressourcer. Ved at være proaktiv og have en plan, der foregriber problemer, sikrer man, at der så effektivt som muligt tages hånd om psykosociale risici på arbejdspladsen. En risikovurdering er afgørende for at afdække farer og finde frem til passende løsninger. Der findes praktiske værktøjer og vejledning, der sikrer en effektiv håndtering af psykosociale risikofaktorer.

13 Vær med Alle organisationer og personer kan deltage. Vær med ved at
distribuere og offentliggøre kampagnemeddelelser og -materiale bruge og fremme kampagnens praktiske værktøjer deltage i kampagnearrangementer eller arrangere nogen selv.

14 Vigtige datoer Kampagnestart: april 2014
Europæiske Arbejdsmiljøuger: oktober 2014 og 2015 Uddeling af europæiske priser for god praksis: april 2015 Arbejdsmiljøtopmøde: november 2015

15 Tilbud om kampagnepartnerskab
Til paneuropæiske og internationale organisationer Kampagnepartnere fremmer kampagnen og reklamerer for den. Til fordelene hører en velkomstpakke et partnercertifikat særlig kategori for partnere i uddelingen af europæiske priser for god praksis fremme på EU-plan og i medierne muligheder for at danne netværk og udveksle god praksis med andre kampagnepartnere invitation til EU-OSHA's arrangementer.

16 Europæiske priser for god praksis
Anerkendelse af fremragende og innovativ god praksis Løsninger til håndtering af stress og psykosociale risici på arbejdspladsen Åben for organisationer og virksomheder EU-medlemsstater Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Vestbalkanlandene og Tyrkiet Indlæg koordineret af knudepunkter og EU-OSHA i to faser: Udvælgelsesprocedure på nationalt plan Evaluering på europæisk plan Uddeling af priser for god praksis

17 Kampagneressourcer Kampagnevejledning Brochure
Folder om uddelingen af priser for god praksis Online kampagneværkstøjssæt Reklamemateriale og gaver Rapporter Praktiske vejledninger og værktøjer Napo-film

18 Yderligere oplysninger
Få mere at vide fra kampagnewebstedet Kampagneværktøjssæt Få mere at vide om arrangementer i dit land fra dit lokale knudepunkt


Download ppt "Gode arbejdspladser tager hånd om stress Håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google