Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads. Medarbejderdeltagelse Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads. Medarbejderdeltagelse Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13."— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads. Medarbejderdeltagelse Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13 Tag del i et sikkert og sundt arbejdsmiljø Dato | Begivenhedens titel

2 2 www.healthy-workplaces.eu Overordnet mål: at styre en vigtig forretningsrisiko gennem gode arbejdsmiljøresultater Principper, der er væsentlige for at opnå gode arbejdsmiljøresultater: •ledelsessystem baseret på risikovurdering •indføres gennem planlægning, levering, overvågning og vurdering •stærkt og aktivt lederskab nedad •medarbejderdeltagelse

3 3 www.healthy-workplaces.eu En arbejdsmiljøkultur baseret på lederskab og deltagelse er: en kultur, hvor alle accepterer deres rettigheder, roller og ansvar i forbindelse med arbejdsmiljøet og arbejder sammen om at forebygge helbredsproblemer og ulykker Lederskab og deltagelse følges ad. Ledelse fra toppen og nedad: • skal demonstrere engagement i arbejdsmiljø • skal skabe betingelserne for partnerskab og deltagelse Uden godt lederskab bliver deltagelsen ikke til noget.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Hvad betyder medarbejderdeltagelse? (1) Basal medarbejderdeltagelse indebærer: •oplysning •undervisning og uddannelse •høring af medarbejdere og deres repræsentanter Det kræver loven i alle medlemsstater.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Hvad betyder medarbejderdeltagelse? (2) Fuld og ægte inddragelse af medarbejderne og deres repræsentanter i arbejdsmiljøledelsen rækker ud over information, uddannelse og høring. •Medarbejderne og deres repræsentanter både kan og bliver også tilskyndet til at deltage i beslutningstagningen vedrørende arbejdsmiljøet. •Der foregår effektiv kommunikation nedefra og op: Der lyttes til medarbejderne, og der følges op på det, de siger. •Forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager bygger på samarbejde, tillid og respekt samt fælles problemløsning. Her ligger det største potentiale til et bedre arbejdsmiljø.

6 6 www.healthy-workplaces.eu En tovejsproces Medarbejdernes deltagelse i arbejdsmiljøet er simpelthen en tovejsproces, hvor du og dine medarbejdere / medarbejderrepræsentanter: •taler med hinanden •lytter til hinandens bekymringer •stiller spørgsmål og løser problemer sammen •søger og udveksler synspunkter og information •drøfter spørgsmål i god tid •overvejer alle udtalelser •træffer beslutninger sammen

7 7 www.healthy-workplaces.eu Fordele for arbejdsmiljøledelsen Arbejdsgiverens samarbejde med medarbejderne er en hjælp til arbejdsmiljøledelse i praksis, fordi: •det øger de tilgængelige ressourcer •det medvirker til identificering af risici på arbejdspladsen •det sikrer, at arbejdsmiljøkontrollerne er praktiske •det øger ansvarsfølelsen for disse kontroller og for at udføre arbejdet på en sund og sikker måde

8 8 www.healthy-workplaces.eu Loven Medarbejderhøring er indskrevet i arbejdsmiljøloven, fordi den har betydning for risikoforebyggelse og effektiv problemløsning. I Europa er det lovpligtigt for arbejdsgiverne i forbindelse med arbejdsmiljøledelse som minimum: •at informere medarbejderne •at give medarbejderne undervisning og uddannelse •at høre medarbejderne og deres repræsentanter De specifikke krav findes i national lovgivning og praksis.

9 9 www.healthy-workplaces.eu I EU's rammedirektiv om arbejdsmiljø 89/391 fastlægges minimumsforskrifter for høring af medarbejdere (1) Arbejdsgiverne skal høre medarbejderne og/eller deres repræsentanter og lade dem deltage i behandlingen af alle spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljøet. De skal: •respektere deres ret til at stille forslag •tilrettelægge en ligelig inddragelse

10 10 www.healthy-workplaces.eu I EU's rammedirektiv om arbejdsmiljø 89/391 fastlægges minimumsforskrifter for høring af medarbejdere (2) Medarbejderne skal høres om: •enhver foranstaltning, som i væsentlig grad berører arbejdmiljøet •udnævnelse af medarbejdere med ansvar for arbejdsmiljøaktiviteter og rekvirering af eksterne ressourcer •information om risikovurdering og grupper af medarbejdere, der udsættes for risici, herunder høring om: •beskyttelsesforanstaltninger •fortegnelse over alvorlige ulykker og hændelser, der skal indberettes til myndighederne •arbejdsmiljøuddannelse til medarbejderne

11 11 www.healthy-workplaces.eu I EU's rammedirektiv om arbejdsmiljø 89/391 fastlægges minimumsforskrifter for høring af medarbejdere (3) Medarbejderrepræsentanterne har ret til at bede arbejdsgiveren om at træffe hensigtsmæssige arbejdsmiljøforanstaltninger. Arbejdsgiverne kan giver medarbejderrepræsentanterne: •betalt frihed og give dem midlerne til at udøve deres rettigheder •lov til at fremsætte bemærkninger, når myndighederne fører tilsyn De specifikke krav findes i national lovgivning og praksis, bl.a. krav til information og høring, medarbejderrepræsentanter og sikkerhedsudvalg.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Tilrettelæggelse af deltagelsen (1) Deltagelsen skal være systematisk, sammenhængende og planlagt. Det er afgørende at sikre ægte og effektiv deltagelse under risikovurderingen. At deltage behøver ikke være kompliceret. Det kan foregå: •gennem medarbejderrepræsentanter og sikkerhedsudvalg •gennem arbejdsgrupper til at behandle specifikke problemer •gennem uddannelse – at få medarbejderen til at udtale sig om emner, der er under behandling.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Tilrettelæggelse af deltagelsen (2) Kommunikation ansigt til ansigt og feedback kan foregå: • gennem indførelse af indberetningsprocedurer for kvæstelser, nærved- ulykker osv. og feedback med idéer til forbedring af arbejdsmiljøet • gennem inddragelse af arbejdsmiljø i samtaler om værktøjskassen, orienteringsmøder, afdelings- og teammøder, organisationens intranet, forslagsordninger osv. • gennem forskellige undersøgelser

14 14 www.healthy-workplaces.eu Tilrettelæggelse af deltagelsen (3) Medarbejderrepræsentanter over for direkte inddragelse af medarbejdere: •Medarbejderrepræsentanter og direkte medarbejderdeltagelse er ikke alternativer til hinanden, men forskellige muligheder, der skal kombineres så effektivt som muligt •En medarbejderrepræsentant, som kan fremsætte kollegernes synspunkter, er en effektiv måde at inddrage hele arbejdsstyrken i arbejdsmiljøet på Krav til medarbejderrepræsentanter og formelle strukturer såsom sikkerhedsudvalg fastlægges ved national lovgivning og praksis.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Succesfaktorer (1) Lederskab med engagement i dialog og medarbejderdeltagelse: •en åben tilgang •giv altid feedback •afsæt tid nok •tilskynd medarbejderne til at deltage, også som medarbejderrepræsentanter Kombinere formelle og uformelle metoder Mulighed for, at alle kan deltage... skifteholdsarbejdere, deltidsansatte, medarbejdere med hjemmearbejdsplads osv.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Succesfaktorer (2) Systematisk deltagelse i alle processer omkring arbejdsmiljøledelse Sørge for uddannelse af ledere, tilsynsførende og medarbejderrepræsentanter En kultur, hvor arbejdsmiljø er integreret i enhver medarbejders rolle

17 17 www.healthy-workplaces.eu Konklusion (1) Fuld medarbejderdeltagelse: • kræver effektiv kommunikation og høring, tillid og respekt, samarbejde og partnerskab, samtale, lydhørhed og samarbejdsvilje

18 18 www.healthy-workplaces.eu Konklusion (2) Fordele ved god medarbejderdeltagelse: •bedste udnyttelse af alles viden •giver forretningsfordele i form af færre tilskadekomster •resulterer hyppigt i øget produktivitet, kvalitet og effektivitet •stærkere medarbejderengagement •større grad af samarbejde •fælles problemløsning

19 www.healthy-workplaces.eu Centrale styrker: nationale knudepunkter og trepartsnetværk men også... inddragelse af andre interessenter/partnere •Officielle kampagnepartnere (paneuropæiske og internationale organisationer), herunder arbejdsmarkedsparter, ngo'er, sektorspecifikke organisationer og netværk, private virksomheder •EU-institutioner, herunder Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, repræsentationer i EU, EU's agenturer, Enterprise Europe Network 19 Netværksbaseret kampagne

20 www.healthy-workplaces.eu Kampagnen er åben for alle, enkeltpersoner såvel som organisationer. Du kan deltage ved: •at formidle oplysning og materiale om kampagnen •at slutte dig til en af de mange begivenheder, konferencer, konkurrencer og reklamekampagner, der foregår i løbet af kampagnen •at arrangere dine egne aktiviteter 20 Sådan deltager du

21 www.healthy-workplaces.eu Paneuropæiske organisationer kan også søge om at blive kampagnepartnere. Agenturet tilbyder: •partnerbevis •velkomstpakke •reklame på EU-plan og i medierne •onlineplatform til kommunikation •webafsnit for partnere 21 Tilbud om kampagnepartnerskab

22 www.healthy-workplaces.eu •Anerkende fremragende og innovative bidrag •Tilskynde ledere og medarbejdere til samarbejde •Forbedre arbejdsmiljøet •EU's medlemsstater, EØS-landene, Vestbalkan og Tyrkiet •To kategorier:  arbejdspladser med under 100 ansatte  arbejdspladser med mindst 100 ansatte •Vinderne vælges blandt bidrag, der er indsendt af de nationale knudepunkter http://osha.europa.eu/en/about/competitions 22 Europæiske priser for god praksis

23 www.healthy-workplaces.eu •Kampagnevejledning •Praktisk vejledning for medarbejdere og ledere •Eksempler på god praksis •Nyheder om kampagnebegivenheder •Præsentationer og animerede videoklip •Alle findes på 24 sprog www.healthy-workplaces.eu 23 Ressourcer

24 www.healthy-workplaces.eu •Kampagnens start: 18. april 2012 •Europæiske arbejdsmiljøuger: Oktober 2012 og 2013 •Uddeling af priser for god praksis: April 2013 •Arbejdsmiljøtopmøde: November 2013 24 Vigtige datoer

25 www.healthy-workplaces.eu •Besøg kampagnens websted www.healthy-workplaces.euwww.healthy-workplaces.eu •Kontakt dit nationale knudepunkt for at få mere at vide om begivenheder og aktiviteter i dit land www.healthy-workplaces.eu/fops 25 Yderligere oplysninger


Download ppt "Sikkerhed og sundhed er godt for alle – både dig selv og din arbejdsplads. Medarbejderdeltagelse Kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø 2012-13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google