Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sebastian Simonsen, psykolog Nana Lund Nørgaard, psykolog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sebastian Simonsen, psykolog Nana Lund Nørgaard, psykolog"— Præsentationens transcript:

1 Evasiv personlighedsforstyrrelse – mentaliseringsproblemer og foki for behandling
Sebastian Simonsen, psykolog Nana Lund Nørgaard, psykolog Ambulatorium for personlighedsforstyrrelser, Psykoterapeutisk Center Stolpegård 2. Nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaserede terapier

2 Program Kort præsentation af os og projektet Hvem er de?
Mentaliseringsproblemer ved evasiv PF – empiri og kliniske eksempler Hvad gør vi? Foki for mentaliseringsbaserede interventioner

3 Vores behandling Individuel Gruppe Metakognitiv Caseformulering
Træningsdel, 5-45 min (Oplæg fra tpp., hjemmeopgave, øvelser) Frie del, min Mentaliseringsbaseret (ingen runde, fri dialog, fokus på hændelser og her og nu i gruppen) Gruppe Metakognitiv Caseformulering Individuel

4 Hvem er de?

5 Model for evasiv personlighed
Antagelse/Selv truet af andre Relationer Situationer Vedligeholdelse Dysfunktionel mentalisering og Kommunikation Selv-fokuseret/negativ opmærksomhed Negative tanker (før, under og efter) Sikkerhedssøgende adfærd Konsekvens Negativt selvbillede Begrænset livsudfoldelse Millon Kognitiv –adfærdsterapi Clark & Wells/ Rapee & Heimberg Mentaliseringsteori (Fonagy & Bateman) Metakognition (Dimaggio)

6 Syn på selv og anden ved evasiv PF
Positivt syn på anden Sikker Preoccupied Afvisende Frygtsom BPD Positivt syn på selv Negativt syn på selv Evasiv PF Negativt syn på anden

7 Empiri - SIPP 18

8 Selvrespekt ”I often feel that I am not as worthy as other people”
”It’s hard for me to believe that I’m a worthy person” ”I usually have a low opinion of myself”

9 Mentaliseringsproblemer ved evasiv personlighedsforstyrrelse
Selvrespekt Selvets forhold til sig selv (frem for til den anden) (Ineffektive) Forsøg på selvregulering gennem hypermentalisering og rumination (video-eksempel) Intrapsykisk regulering (frem for interpersonel/BPD)

10 Udfordringer i gruppen
”Parallel-leg” fænomenet – bruger ikke hinanden, problemer med tilknytning, spejling og spontan feedback Rigid, stabil selv oplevelse: Justerer ikke spontant neg. selvoplevelse gennem samspillet med de andre Rigid, stabil anden oplevelse (f.eks. oplevelse af terapeut som forventende noget bestemt af dem) De tør ikke dele, høj ængstelse i gruppen Skam og frygt hæmmer mentalisering!

11 Modoverføringsreaktioner i gruppen
Tvivl og forvirring smitter – taler vi om det rigtige? Tilbageholdenhed vs. ”for hurtig på aftrækkeren” Irritation, kedsomhed – manglende feedback til hinanden Utilstrækkelighedsfølelse – træningsgruppen forfalder til vurdering (frem for mentalisering)

12 Mentaliseringsproblemer – cont.
Intrapsykisk affektbevidsthed og interpersonel regulering hæmmes af sekundære emotioner Sekundære emotioner (især skam, skyld) hæmmer muligheden for at identificere og udtrykke primære følelser adækvat og modtage passende respons fra andre Video-eksempel ”man får ikke så meget trøst, når man griner”

13 Hvad gør vi?

14 Foki for MB intervention
SELV/ANDEN: Selvet går forud for anden Målet er i første omgang at skabe nye selv-oplevelser i samværet med andre (frem for en ny anden-oplevelse) Erfare en mere positiv selv-tilstand sammen med den anden Først herefter arbejde med mentalisering af den andens perspektiv

15 Foki for MB intervention
AFFEKT/KOGNITION: Øge affektbevidsthed- og oplevelse af egne emotioner som legitime Affekt forbundet med HYPOMENTALISERING (underaktivitet), Kognition forbundet med HYPERMENTALISERING (overaktivitet) Stimulere autobiografiske hukommelse med afsæt i konkrete og specifikke situationer (vs. generalisering, intellektualisering) (modvirke Hypermentalisering) Somatiske markører, symptomer (modvirke Hypomentalisering) Mindske skam ved at dele: Kognitiv forbindelse frem for affektiv forbindelse (vs. BPD), kortlægge interpersonelle mønstre (Selv-Anden, CCRT) – øge legitimitet af egen erfaring, normalisering

16 Mentaliseringstilstande
Hypomentalisering Hypermentalisering Indre undgåelse af affekt Intellektualisering Generalisering

17 Foki for MB intervention – cont.
EKSPLICIT/IMPLICIT: At repræsentere er at validere Eksplicit italesætte pt’s (mikroskopiske) non-verbale udtryk for emotioner her og nu i samspillet Eksplicit italesætte mere positive/kompetente selvtilstande (handlinger, tanker, følelser), der kontrasterer med pt’s negative selvoplevelse (”jeg er svag, hvis jeg mister kontrol”) Video-eksempel

18


Download ppt "Sebastian Simonsen, psykolog Nana Lund Nørgaard, psykolog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google