Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bhu Roholmhaven Ny struktur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bhu Roholmhaven Ny struktur"— Præsentationens transcript:

1 Bhu Roholmhaven Ny struktur

2 Hvorfor omstrukturere. Organisationen i dag
Hvorfor omstrukturere? Organisationen i dag. 60 enheder i hver afdeling bestående af 15 vuggestuebørn og 30/35 børnehavebørn 8 personaler i hver afdeling + 1 køkkendame Snerlen Valmuen Vg. St Bh. Lille gruppe Vg. stue Bh. Lille gruppe Bh. Mellem gruppe Bh. stor gruppe Bh. Mellem gruppe bh. Stor gruppe Mælkebøtten Vg. stue Bh. Lille gruppe Bh. mellem gruppe Bh. Stor gruppe

3 Brændende platform. Personale oplevelser:
Arbejdstiden ændres for at dække fravær Forlader egen børnegruppen for at afløse andet sted i huset ved fravær Dagens pædagogiske aktiviteter bliver let til pasning ved fravær Vi forbliver de samme tre selvstændige kørende afdelinger som før For lidt samarbejde, videndeling børnehave/vuggestue imellem

4 Brændende platform. Forældre oplevelse: For få medarbejdere
For tidlig overlevering fra vuggestue til børnehave Manglende kommunikation vuggestue/børnehave imellem ved overlevering

5 Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14
Hvad er der af fordele i en omstrukturering? Vi sætter vores præg Personalemæssigt, flere ressourcer (morgen + eftermiddag) mindre sårbare Bedre samarbejde på tværs Faglig udvikling Bedre rammer for børnene Bedre udvikling Storgrupperne sammen ”Flere” hænder – bedre sparring Værksteder Vuggestuebørn til 2,10 år Rum til fordybelse Flere personale timer midt på dagen (til pæd. Aktiviteter) Vi bliver en HEL Roholmhaven Opstart på noget nyt (alle har mulighed for at bidrage med input) Ingen ”vi plejer” Mulighed for speciel rum til pæd. Aktiviteter (i udflytter enheden)

6 Personaleudtalelser ved gruppearbejdet på p-mødet d. 6/2-14
Hvad tænker I om den konstellation, I er blevet forelagt? Bedre / flere ressourcer for børn og voksne Nemmere overgange (storgrupperne) Bedre fysiske rammer Nye kollegaer giver bedre faglig udvikling Medbestemmelse i forhold til hvor man bliver placeret

7 Vision: Et styrket Roholmhaven som understøtter det gode børne- og læringsmiljø ved optimering af personaleressourcerne med projektafslutning 1. maj 2015.

8 Mål: Opfyldelse af politisk mål med et samlet Roholmhaven, i stedet for tre selvstændige afdelinger, skal vi skabe et samlet Roholmhaven med større fleksibilitet, bedre udnyttelse af personaleressourcer, videndeling og faglighed.

9 Fysisk ændring: 2 basis afdelinger med hver to vuggestuegrupper og en børnehavegruppe, hvor der åbnes og lukkes dagligt. 1 udflytter afdeling med bl.a. storgruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum. Hver afdeling kommer til at rumme 60 enheder og det samme antal personaletimer.

10 Mælkebøtten udflytter
Fysisk ændring. 2 basis afdelinger hvor der åbnes og lukkes dagligt. 1 udflytter afdeling med bl.a. stor gruppen, som man frekventerer i et givent tidsrum. 60 enheder i hver afdeling med personaletimer svarende til enhederne + 1 køkkendame Snerlen (basis afd.) Valmuen (basis afd.) Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Vg. Stue 10 børn Bh. 20 børn Udflytter gruppe Bh. 20 børn Udflytter gruppe Mælkebøtten udflytter Stor gruppe Bh. gruppe

11 Effekt: Større gennemsigtighed i Roholmhaven. Dermed større retfærdighed i forhold til personalefordelingen Og dermed større ansvar og fleksibilitet Større samarbejde afdelingerne imellem Tid til fordybelse til gavn for børnene Flere personaletimer til pædagogisk aktivitet, ved kun at åbne og lukke i 2 afdelinger spares der 847 timer

12 Projektgruppe: Aktører: Projektejer: Annemette
Medleder og tovholder: Linda Projektgruppe: Ledelse: Annemette, Linda, Personalerepræsentanter: Jeppe, Lotte, Annette T, Gitte, Pia og Camilla, Forældrerepræsentanter: Jørgen, Nina og Anders.

13 Roller: At være tovholdere At være ambassadører for projektet At have fokus på opgaven

14 Tidsplan: 1. maj 2015 Marts 2014 Projekt påbegyndes Maj 2015 Projekt afsluttet 25/3-14 26/3-14 27/3-14 30/4-14 Maj 2/5-14 5/5-14 8/5-14 3/6-14 Personale-møde med struktur på dagsorden Informationersammen-skrives og medbringes til projekt-gruppen Møde i projekt-gruppen Annemette har afholdt samtaler med alle personaler, hvor de ser sig selv i ny organisation Tilbage-melding om placering Lederteam møde Møde i Projekt-gruppen Med-møde ___________ Personalemøde Med orientering, fordeling og projekt-opfølgning Bestyrelsmøde Tilbagemelding fra projekt-gruppen Der arbejdes i alle de mellemliggende perioder og møder aftales/udvikles efter behov Nyhedsbreve ad.hoc. Til forældrene.

15 Nuværende struktur / time ressourcer.
Morgentimer kl – 8.00 / 3 afdelinger / 6 personaler: Dagligt bruges der: 6 timer Ugentlig bruges der: 30 timer Årligt (åbent 242 dage) bruges der: timer Eftermiddagstimer kl – / 3 afdelinger / 6 personaler: Dagligt bruges der: 4,5 timer Ugentlig bruges der: 22,5 timer Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 1089 timer Ny struktur / time ressourcer. Morgentimer kl – 8.00 / 2 afdelinger / 4 personaler: Dagligt bruges der: 4 timer Ugentlig bruges der: 20 timer Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 968 timer Eftermiddagstimer kl – / 2 afdelinger / 4 personaler: Dagligt bruges der: 3 timer Ugentlig bruges der: 15 timer Årligt (åbent 242 dage) bruges der: 726 timer Timebesparelse på et år. Morgentimer: 484 timer Eftermiddagstimer: 363 timer i alt 847 timer på årsbasis

16 AKTIVITET OG HANDLEPLAN
Aktiviteten: Start dato Deadline Økonomi Ramme Tovholdere / Reference Mål Succeskriterier Udfordringer Evaluering


Download ppt "Bhu Roholmhaven Ny struktur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google