Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Har infrastrukturinvesteringer betydning for erhvervsudviklingen i Sønderjylland og Schleswig-Holstein ? Erhvervskonference FDE Center, Lyren, Padborg,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Har infrastrukturinvesteringer betydning for erhvervsudviklingen i Sønderjylland og Schleswig-Holstein ? Erhvervskonference FDE Center, Lyren, Padborg,"— Præsentationens transcript:

1 Har infrastrukturinvesteringer betydning for erhvervsudviklingen i Sønderjylland og Schleswig-Holstein ? Erhvervskonference FDE Center, Lyren, Padborg, 30. November 2009 Ole Kveiborg

2 2 Oversigt •Transportens innovationsnetværk •Status for dagens trafik og fremtidens infrastrukturelle udfordringer •Sammenhæng mellem infrastruktur og lokal/regional udvikling

3 Ole Kveiborg 3

4 4 Transportens Innovationsnetværk skal se transport i sammenhæng, skabe erfaringsudveksling og bygge bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer. TINV skal samle hele den danske transportbranche i et bredt nationalt netværk der skal styrke Danmarks globale position på transportområdet gennem øget innovation. FORMÅL

5 Ole Kveiborg 5 HVAD VIL VI? •Styrke, sikre og motivere til match∙making mellem virksomheder og forsknings∙ og uddannelsesmiljøer •Styrke samspillet mellem interessenter i transport∙branchen og interessenter i relaterede brancher bl.a. energi∙ og infrastrukturbranchen •Styrke transportbranchens konkurrenceevne gennem øget innovation •Styrke offentligt/privat samspil på strategisk niveau •Sikre viden∙ og informationsspredning til glæde specielt for mindre og mellemstore virksomheder gennem demonstrationsprojekter •Styrke iværksætterprojekter, herunder som led i forskning og innovation •Sikre dansk deltagelse i de europæiske rammeprogrammer og støtte op omkring sammensætning af ansøgninger med dansk deltagelse •Fundraise til projekter via andre kanaler/fonde/udlodninger/bevillinger.

6 Ole Kveiborg 6 HVORDAN? Netværket vil skabe videndeling og match∙making gennem en række forskellige tiltag: •Konferencer og workshops •Netværksmøder og fokusgruppeaktiviteter •Nyhedsbrev og hjemmeside •Koordinerede virksomhedsbesøg •Videnindsamling, videndeling, og formidling •Projektinitiering

7 Ole Kveiborg 7 AKTIVITETER – se TINV.DK A1 Elektrisk Transport A2 Intermodalitet (sø/land/bane), nærskibsfart og havnedesign A3 Køretøjs∙ og skibsteknologi inkl. miljøvenlige brændstoffer A4 IKT i transport og logistik (herunder e∙business) A5 Morgendagens citylogistik A6 CSR incl. sikkerhed, sikring og miljø i søtransport A7 Mobilitet, trængsel og adfærdsregulerende styring A8 Integrerede produkt/service systemer (PSS)

8 Ole Kveiborg 8 Status for trafikken i dag

9 Ole Kveiborg 9 Danmark AADT TruckTotal Truck Share DK1 Sydjyske motorvej, ved Frøslev5.40016.80032 % DK2 Kolding Syd8.00037.40021 % DK3 Ikast (afkørsel 40)1.70017.10010 % DK4 Vejle Nord (afkørsel 60)8.80058.90015 % DK5 Vejle-Herning (Nord Brande)1.5006.00025 % DK6 Skanderborg Syd (afkørsel 53)6.60049.70013 % DK7 Randers Syd (afkørsel 43)5.30044.70012 % DK13 Fynske Motorvej, Ny Lillebæltsbro8.70060.00015 % DK14 Storebæltsbroen3.70030.10012 % Tyskland DE1 Hamburg Nordwest - Elbtunnel (A7)14.596137.70011 % DE2 Owschlag (A7)6.12936.70017 % DE3 Neumünster Nord (A7)8.33070.00012 % Vejtransport (NTN 2008)

10 Ole Kveiborg 10 Historisk er især vejtrafikken vokset +55% Økonomisk fremgang vil give fortsat stærk vækst i transportefterspørgslen Kilde: Infrastrukturkommissionens Betænkning 2008

11 Ole Kveiborg 11 Infrastrukturkommissionen: Infrastrukturkommissionen: Vejtrafikken * vil vokse med ca. 70% (!) fra 2005 til 2030 - hvis vejnettets kapacitet øges tilsvarende … * Statsvejnettet Kilde: DTU Transport Rapport 2:2007 Trafikomfang og trængsel i fremtiden 2030 Kilde: ´Langsigtet fremskrivning af vejtrafik’, DTF for Infrastrukturkommissionen, marts 2007 Ikke en prognose! 2005 Kørsel i begyndende trængsel eller værre

12 Ole Kveiborg 12 Væksten i tons på vejnettet fra 2005-2025 Målt i tons om året

13 Ole Kveiborg 13 Banetransport (NTN 2008) Udvikling I godstransport med jernbane i Danmark, Norge, Sverige, Hamborg og Schleswig-Holstein

14 Ole Kveiborg 14 Søtransport (NTN 2008)

15 Ole Kveiborg 15 Den syddanske/nordtyske region central for trafikstrømme til og fra Danmark Lillebælt Vejle fjord •Flaskehalse forhindrer potentiel vækst for landet •Flaskehalse og forhindringer er samfunds- økonomiske tab –Virksomheder og private •Men hvis trængsel er eneste målsætning så….

16 Ole Kveiborg 16 Foto: Yann Arthus-Bertrand: Yokohama, Japan (35º42’ N; 139º45’E) Vil investeringerne primært ske i hovedstadsområdet!!!

17 Ole Kveiborg 17 En politisk vinkel •Investering kan opfylde en målsætning om balanceret vækst –Giver det anledning til større samlet vækst – årsager? –Investeringer kan begrænse forskelle i vækst •Er investeringer i infrastruktur løsningen?

18 Ole Kveiborg 18 Den teoretiske vinkel – giver investeringer økonomisk vækst ? Tre centrale elementer ( Bannister og Berechman, 2001 ) 1.Økonomiske forudsætninger (positive økonomiske eksternaliteter) •At der er mulighed or agglomeration •At der er mulighed for at fjerne hindringer på arbejdsmarkedet •At der er en velfungerende lokal økonomi 2.Investeringsbetingelser •Er der midler til investeringen •Størrelse og timing •Er det ”missing links” 3.Politiske faktorer •Er der gunstige betingelser for f.eks. Iværksættere, erhvervsliv mv.

19 Ole Kveiborg 19

20 Ole Kveiborg 20 Hvor meget er ny vækst og hvor meget er konkurrence mellem regioner ? •En investering i bedre infrastruktur øger tilgængeligheden •Men tilgængeligheden øges begge veje •Tilgængelighed har en tendens til at forstærke eksisterende trende •Forbedring af tilgængelihed i en region sker ofte på bekostning af en anden region (eller by)

21 Ole Kveiborg 21 Eksempel: ny motorvej til Sønderborg •Hvad betyder den nye motorvej –En følelse af at være koblet på ”motorvejen til den store verden” –Bedre/lettere adgang til markederne for virksomhederne i Sønderborg kommune –Virksomheder vælger at blive i Sønderborg i stedet for at (om)lokalisere sig til Aabenraa •Skabes der merværdi? –Ja, i Sønderborg (formentligt) –Nej, ikke i nødvendigvis Aabenraa (Sønderborg som del af arbejdsmarkedet i Aabenraa) –I DK ? Ja, hvis det hindrer udflytning til udlandet, måske også hvis betingelserne er til stede

22 Ole Kveiborg 22 Transport og økonomisk vækst på det regionale niveau Åbent dynamisk system Investeringer vigtige og vil have stor virkning International og national økonomi med stor vækst potentiale Allerede god infrastruktur –kan støtte vækst UtilgængeligTilgængelig Dårlig infrastruktur har betydet lav vækst men investeringer fører ikke nødvendigvis til vækst Infrastruktur god omkring korridorer, men yderligere vil have begrænset betydning, da økonomiske betingelser dårlige Lukket statisk system

23 Ole Kveiborg 23 Findes det basale grundlag for at investeringerne skaber øget vækst •Ikke usandsynligt –Men det skal kortlægges –Er det alle steder, der har lige gode vækstpotentialer? •Hvilke investeringer er væsentlige og hvem skal prioriteres –Mere infrastruktur til alle øger tilgængelighed, men ikke nødvendigvis vækst –Højst sandsynligt de eksisterende vækstområder, der får glæde af det •Den enkelte investering står ikke alene –Sammenhængen mellem investeringerne central

24 Ole Kveiborg 24 Er regionen blot 200 km på Jyllandskorridoren? •Hvordan skabes merværdi? –Godset skal stoppes! –Regionen skal (fortsat) være logistik knudepunkt for Nordeuropa •Hvordan er erhvervslivet koblet på korridoren –’Sidevejene’ væsentlige •Hvilken infrastruktur? –Motorveje er nemme at se på et kort –Måske er det ”nemmere” at få gennemført 2+1 motortrafikveje –Investeringer i knudepunkterne/flaskehalsene •Trekantsområdet •Banetrafikforbindelsen over landegrænsen •Hamborg •Er jyllandskorridoren en konkurrent til Sjællandskorridoren –Nej, som transit rute er de (stort set) uafhængige

25 Ole Kveiborg 25 Mange tak for opmærksomheden ok@transport.dtu.dk


Download ppt "Har infrastrukturinvesteringer betydning for erhvervsudviklingen i Sønderjylland og Schleswig-Holstein ? Erhvervskonference FDE Center, Lyren, Padborg,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google