Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur – et politisk perspektiv Flemming Damgaard Larsen MF (V), Formand for Folketings Trafikudvalg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur – et politisk perspektiv Flemming Damgaard Larsen MF (V), Formand for Folketings Trafikudvalg."— Præsentationens transcript:

1 En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur – et politisk perspektiv Flemming Damgaard Larsen MF (V), Formand for Folketings Trafikudvalg

2 3 vigtige indsatsområder •Danmarks nord-syd-gående akse skal styrkes fremadrettet. •Der skal sikres en effektiv opkobling af alle landsdele til de overordnede transportkorridorer og knudepunkter. •Danmarks porte mod udlandet skal indgå som en central del af et effektivt transportnetværk.

3 ”En moderne jernbane” •Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland. –Der anlægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjylland, som skal stå færdig i 2015. –På længere sigt en fuld udbygning til dobbeltspor på hele banen gennem Sønderjylland.

4 •Styrkelse af gods på jernbanen. –Danmarks to største kombiterminaler i Taulov og i Høje Taastrup styrkes med op til 66 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. –Samspillet styrkes mellem jernbanen og havnen i Esbjerg og Nyborg og der reserveres 100 mio. kr. til en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn, og 15 mio. kr. til en ny sporforbindelse til Nyborg Havn.

5 Andre behov på jernbaneområdet •Opgradering af banen fra Niebüll og nordpå •Hyppigere og mere stabil drift mellem Hamborg og Trekantsområdet og videre mod København - Men dette vil kræve en udvidelse af banekapaciteten på den tyske side ! •Bedre handicaptilgængelighed, herunder elevatorer på de stationer som endnu mangler

6 Forhindringer som skal løses •Lave broer, som kan medføre uhensigtsmæssig omvejskørsel •Lokale flaskehalse •Kapaciteten i vejkrydsene som bl.a. kan forbedres ved en udskiftning af gamle lysreguleringer til mere intelligente anlæg og flere højre- og venstresvingsbaner •Infrastrukturen omkring havnene

7 Behov på vejområdet •Motorvejen Kliplev – Sønderborg •Rute 11 •Motorvejsprojektet fra Give til Vejle

8 Indsats på havneområdet •Esbjerg Havn – Ny flyderampe og til udbygning af de manglende 4 km af E20 (vedtaget). Ny godsterminal samt nyt spor syd om byen •Fredericia Havn – Udvidelse af indfaldsveje og Baneopgradering fra Fredericia Havn til kombiterminal i Taulo •Aabenraa Havn – Justeringer af rundkørsler og vejkryds til fremkommelighed for særtransporter, modulvogntog mm. •Kolding Havn – Svingbaner og andre kapacitetsfremmende initiativer på diverse indfaldsveje

9 Afrunding •Den erhvervspolitiske og transportpolitiske debat skal forblive skarp, fremadskuende og konstruktiv. •Vi skal sikre de bedst mulige betingelser for alle transportformer og transportrelaterede erhverv. •Forbedringer af transportkorridorerne er nødvendigt - både indenrigs som i sammenhæng med de verdensomspændende trafiksystemer, vi arbejder med. •Handlekraft og samarbejde skal i fokus


Download ppt "En tysk-dansk aftale om trafik og infrastruktur – et politisk perspektiv Flemming Damgaard Larsen MF (V), Formand for Folketings Trafikudvalg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google