Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommentarer til kommunikationsstrategier og oplæg til debat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommentarer til kommunikationsstrategier og oplæg til debat"— Præsentationens transcript:

1 Kommentarer til kommunikationsstrategier og oplæg til debat
Michael Kristiansen

2 Kommentarer til SUMH’s kommunikationsstrategi

3 SUMH’s eksterne kommunikationsstrategi
Kommentarer: Klar strategi ift. arbejdet med pressen (hvem kontakter, hvem udtaler sig, Q&A og casehistorier). Godt for alle ved hvordan pressearbejdet skal struktureres, og pressen håndteres. Strategien fokuserer på, at vejen til at skabe politiske ændringer er ved at få historier i medierne. Derfor er midlet til at nå målet at have kontakt til relevante journalister, mens politikere får brev tilsendt, når SUMH laver kampagner. SUHM mangler en konkret strategi for påvirkning af politikerne. Pressehistorier gør ikke arbejdet alene. - Hvilke politikere er relevante at indgå i dialog med? Sæt møder op. Brug også casehistorier til at underbygge budskaber til politikere – og det politikerkatalog I vil lave. Hvad skal budskaberne for den eksterne kommunikation være? Vil I brede jer ud over alle områder. En idé er at vælge nogle temaer i løbet af året, som SUMH kan markere sig på.

4 SUMH’s interne kommunikationsstrategi
Kommentarer: SUMH har lavet en meget konkret interessentanalyse, der er god, fordi den giver en detaljeret indblik i målgrupperne og specifik viden om, hvordan SUHM kan kommunikere til de enkelte målgrupper. SUMH er opmærksom på uudnyttet potentiale ift. potentielle medlemsorganisationer. Men den konkrete strategi for at få dem ind i folden mangler. SUMH er opmærksom på, at der er et problem ift. at skabe forståelse for andre handicaps foreningerne imellem. Men den konkret strategi for, hvordan SUHM kan udbrede forståelsen mangler.

5 Kommentarer til DSE’s kommunikationsstrategi

6 DSE’ kommunikationsstrategi
Kommentarer: God skitse af de udfordringer DSE står over for. Men de tre udfordringer gennemsyrer ikke den videre strategi – dvs. det er ikke klart hele vejen igennem, hvordan strategien er med til at løse kommunikationsudfordringerne. Det er godt at gøre klart, så de tiltag, I efterfølgende laver for at nå strategien, er helt i tråd med de udfordringer, de skal løse. De tre budskaber (det gode skoleliv, demokrati og frivillige engagerede unge) skaber fokus i de budskaber DSE vil ud med og være kendt for. Men DSE mangler at blive konkrete i forhold til, hvordan de vil bruge de tre budskaber i kommunikationen til medlemmer, politikere osv. F.eks. hvordan bliver DSE kendt for konstant at udvikle elevdemokratiet. Hvad skal de gøre for at nå dertil osv.

7 DSE’ kommunikationsstrategi
Kommentarer: DSE’s strategi mangler en interessentanalyse, der kan give DSE et billede af, hvordan nuværende og potentielle medlemmer opfatter DSE. Ud fra den viden vil DSE kunne tilrettelægge en strategi og lave tiltag, der direkte søger at løse de kommunikations-udfordringer, der er blevet lagt frem af interessenterne. F.eks. vil DSE gerne begynde at rekruttere personlige medlemmer, så her kunne en sådan analyse være oplagt – hvad forventer medlemmerne/elever at få ud af deres medlemskab, er de tre budskaber de rigtige osv.  DSE vil gerne være synlig og styrke DSE’s politiske position men mangler en strategi for, hvordan foreningen vil gribe arbejdet med pressen og politikerne an. Hvilke medier er relevante, hvilke politikere er relevante osv. (se evt. SUMH kommentarer ift. politikere)

8 Kommentarer til Børne- og UngdomsOase’s strategi for medlemspleje

9 BUO’s strategi for medlemspleje
Kommentarer: BUO mangler en beskrivelse af, hvilke udfordringer BUO står over for på medlemssiden – derfor virker de forskellige kommunikationstiltag også lidt som spredehagl, da der ikke er en forklaring på formålet med de forskellige tiltag. BUO mangler en interessentanalyse for de mange målgrupper. Hvad er de glade for i dag, hvad vil de gerne have, hvornår er det relevant at høre fra foreningen osv. En sådan analyse, vil kunne hjælpe BUO med at målrettet kommunikationen til de enkelte målgrupper.

10 BUO’s strategi for medlemspleje
Kommentarer: Sæt tiltagene i sammenhæng med strategien og den udfordring, I søger at løse. Der er mange gode tiltag, men der mangler en forklaring på, hvorfor BUO iværksætter netop de tiltag. Hvad er pointen med at iværksætte de forskellige tiltag eller f.eks. sende nyhedsbrev ud til medlemmerne - hvilken værdi giver de enkelte tiltag medlemmerne? F.eks. hvorfor prioriterer BUO at sende sommerbrev og julebrev – er der andre tider på året, hvor medlemskontakt kunne være mere relevant?

11 Debat: Hvilken rolle i ”eventyret” har jeres forening, og hvilken rolle vil I gerne have?

12 Rolleguiden – fem forskellige roller og deres karakteristika
Formål Fortælleren behøver en historie som: Ved formidling af historien må fortælleren: Kommunikationsmål: Oprøreren fremstår offensiv, utålmodig, kan opfattes som underdog, udfordrer de store. Inspirerer til forandring for at forrykke magtstrukturen i egen favør. Beskriver hvordan vellykkede ændringer andre steder er blevet gennemført, men lader lytterne forestille sig, hvordan ønsket forandring kan fungere i deres situation. Undgå detaljer som tager opmærksomheden fra de store linjer. At stå som iscenesætter og ejer af debatten. At vinde gehør for budskabet hos vigtige præmisleverandører. Markant mere mediedækning end konkurrenterne. Helten overvinder forventninger, er handlingsorienteret, kan opfattes fåmælt og sky. Rendyrker positionen for at motivere gennem eksemplets magt. Beskriver heltens fortræffelighed gennem andres vidnesbyrd. Inkludere relevante detaljer, men forsikre sig om, at lytteren har tid og interesse for historien. At fremstå som attraktiv lyttepost i debatter baseret på andres initiativ. Positiv mediedækning. Monsteret er dominant, fremstår som grådig. Mærkevaren taber terræn i forhold til andre. Renvasker sig for at bevare troværdighed og ikke miste magt. Behandler rygterne/beskyldningerne og dokumenterer, at disse er usande eller ikke sandsynlige. Undgå fristelsen til at blive nedladende, aggressiv. Være sikker på at dokumentationen holder vand. Ændre debatten ved nye nuancer. Skift i valørbilledet i mediedækningen. Eksperten har viden andre lytter til. Deler læring og viden for at forstærke sin position. Fokuserer på fejltrin og viser, hvordan situationen blev rettet med en forklaring på, hvorfor løsningen fungerede. Belyse alternativer og mulige bedre løsninger. Benyttet som tungen på vægtskålen i sagskomplekset. Vigtig præmisleverandør i kritiske sager. Offeret indfrier ikke forventninger, ofres for andre, kan kun reddes af andre. Appellerer for at få sympatireaktion i favør af offeret. Spiller på dramatiske konsekvenser ved udfaldet. Dokumentere i detaljer, hvad der er gjort, og hvordan problemet kan løses. Ønskede sympatireaktioner hos præmisleverandører.

13 Rollehjulet Forslag til debat:
Hvilken rolle har I, og hvilken rolle har de andre foreninger, der f.eks. kæmper for de samme ting? Hvilken rolle vil I gerne spille? Er der sammenhæng mellem jeres kommunikation, og den rolle I har/vil have?

14


Download ppt "Kommentarer til kommunikationsstrategier og oplæg til debat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google