Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SU-støttemodtagere i udlandet maj 2008. •Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser (VU) i udlandet? •Hvad læser de og hvor læser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SU-støttemodtagere i udlandet maj 2008. •Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser (VU) i udlandet? •Hvad læser de og hvor læser."— Præsentationens transcript:

1 SU-støttemodtagere i udlandet maj 2008

2 •Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser (VU) i udlandet? •Hvad læser de og hvor læser de? •Hvor mange fuldfører studiet, og hvor mange afbryder? •Hvor mange bliver i udlandet og hvor mange kommer tilbage? •Hvad er beskæftigelsen for de støt- temodtagere, der vender tilbage?

3 Hvor mange støttemodtagere læste i 2006 på hele videregående uddannelser i udlandet? ~ 1,8 %

4 Det er en relativ lille del af SU- støttemodtagere på de videregående uddannelser, der tager en uddannelse i udlandet. Siden 2002 har antallet været konstant faldende både absolut og relativt for i 2006 at nå det laveste niveau de sidste ti år.

5 Uddannelsestrin og uddannelsesretninger for støttemodtagerne på VU i udlandet i 2006

6 Hovedparten (70 %) af støttemodtagerne i 2006 gik på bacheloruddannelser, mens 1 ud af 4 gik på en kandidatuddannelse. Både på bachelor og kandidattrin var den hyppigste uddannelsestype administrative uddannelser, efterfulgt af humanistiske uddannelser.

7 Støttemodtagerne på VU i udlandet i 2006 fordelt på sprogområder

8 Mere end halvdelen (56 %) af støttemodtagerne på VU i udlandet i 2006 gik på uddannelser i engelsksprogede lande. Storbritannien var med 42 % det land, hvor de fleste støttemodtagere var i færd med at uddanne sig. 1 ud af 5 gik på en uddannelse i Norden.

9 Uddannelsens varighed

10 Længden af uddannelser Bachelor: Over halvdelen (57 %) af støttemodtagerne på bachelor uddannelser gik på en uddannelse, der varede 3 år. Knap 1 ud af 3 gik på en uddannelse normeret til 4 år. Kandidat: Kandidatuddannelserne var typisk kortere. 1 ud af 3 af støttemodtagerne gik på en etårig uddannelse, og 1 ud af 3 på en uddannelse, der varede to år.

11 Afbrud af uddannelser

12 Af støttemodtagerne, der påbegyndte en VU i 2004 havde 1 ud af 4 afbrudt medio 2007. Af støttemodtagerne på VU i udlandet havde kun 1 ud af 5 afbrudt. Dette skyldes, at blandt støttemodtagere på bachelor trinnet blev uddannelsen afbrudt i mindre omfang i udlandet end i Danmark.

13 Hvor mange påbegynder en ny uddannelse? Godt 1 ud af 3 af dem, som fuldførte en videregående uddannelse i udlandet i 2003, havde senere været støttemodtager på en ny uddannelse i Danmark eller udlandet.

14 Fordeling af bopæl for støttemodtagere med fuldført VU i udlandet 2003 (der ikke påbegynder en ny uddannelse) i 2. kalenderår efter uddannelsens fuldførelse

15 Af støttemodtagere med fuldført videregående uddannelse i udlandet i 2003, der ikke senere har været støttemodtagere på en efterfølgende uddannelse, havde 38 % bopæl i Danmark i hele 2005.

16 Beskæftigelse 2005 i Danmark for støttemodtagere med fuldført VU i udlandet i 2003

17 Af støttemodtagere med fuldført videregående uddannelse i udlandet i 2003, der ikke senere har været støttemodtagere på en efterfølgende uddannelse, var 26 % i beskæftigelse i Danmark i hele 2005.


Download ppt "SU-støttemodtagere i udlandet maj 2008. •Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser (VU) i udlandet? •Hvad læser de og hvor læser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google