Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optikermøde den 8. maj 2012 • Støtte til special- og svagsynsoptik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optikermøde den 8. maj 2012 • Støtte til special- og svagsynsoptik."— Præsentationens transcript:

1 Optikermøde den 8. maj 2012 • Støtte til special- og svagsynsoptik

2 Berettiget til støtte? • Lovgrundlag • Forståelse af lovgrundlaget – daglig praksis • Oplysningsgrundlaget (træffe afgørelser/klage) • Rammerne for samarbejdet mellem kommunerne og KC • Leverandøraftalen

3 Lov om Social Service § 112 • § 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet • 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, • 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller • 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

4 Bekendtgørelsen • § 3: Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og det billigste hjælpemiddel. …… • § 4: Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler efter behov • - stk. 3: Der ydes ikke hjælp til udgifter som følger af brug af hjælpemidlet • § 15: Der kan ydes støtte til briller og kontaktlinser, hvis følgerne af en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. indikationerne i bilag 2

5 Afgørelse En afgørelse skal rumme følgende: - Overskrift - Resultat - Begrundelse - Særligt om partens synspunkter - Regler og praksis - Klagevejledning

6 Rammerne for samarbejdet med kommunerne - leverandøraftalen • Rammeaftaler - udarbejdes af KKR - indgås for et år ad gangen - visitationsmodel – henvendelsesret • Lokale aftaler - på hele området - på specifikke grupper (proteser, cl-udskiftning) • Ingen aftaler - ikke leverandøraftalen • Leverandøraftalen fastholdes

7 Velfærdsteknologi • Universelle designs, kombineret med specialprogrammer • Forbedrede behandlings- og kompensationsmuligheder • Ændringer….


Download ppt "Optikermøde den 8. maj 2012 • Støtte til special- og svagsynsoptik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google