Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Statistiks eIndkomst Register (eIR)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Statistiks eIndkomst Register (eIR)"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Statistiks eIndkomst Register (eIR)
Statistisk Forening 14. september 2010 v/Karin Holst Duer

2 Lov om et indkomstregister
Lov nr af Gældende fra Omfatter alle private og offentlige arbejdsgivere samt Offentlige myndigheder, der udbetaler offentlige ydelser Skal mindst én gang månedligt indberette transaktioner til SKAT

3 Nyt i eIndkomst (i forhold til tidligere årlige COR-oplysninger fra SKAT)
Månedlige indberetninger Indberetningerne er periodiserede med en Fra- / Til-dato Antal løntimer pr. lønudbetaling Produktionsenhedsnummer skal angives pr. ansættelsesforhold

4 eIndkomst oplyser ikke om
Indkomst ved selvstændig virksomhed og som medarbejdende ægtefælle Indkomster/udbetalinger fra udlandet Aktieindkomst, kapitalindkomst

5 Tekniske udfordringer
Store datamængder Dataformatet: OIO-XML standard format Ændringer i COR formatet Årlige ændringer skal kunne håndteres Data skal gøres tilgængelige til statistikbrug, fx mht. Periodisering Anvendelse af statistiske enheder og ikke administrative enheder

6 Fra SKATs rå data til statistikregister
eIR forædler de rå data fra SKAT vha. Validering (af fx Produktionsenhedsnr) Komprimering (til job) Fejlsøgning (af fx løntimer) Imputering (af fx løntimer) SKAT’s data suppleres med Personident Arbejdsstedsnr., CVR-nr., Økonomisk enhedsnr. DISCO, lønklasse mv.

7 eIR systemet består af Blanketregister med samtlige indberetninger fra SKAT (ca. 10 mio/md) Fejlretningsdatabase (med fejlretning, komprimering og datasupplement fra øvrige registre) Basisregister (med validerede, supplerede og komprimerede data) Versionsregister – der indeholder versioner af data fra Basisregister til statistikproduktion.

8

9 Fordele ved det nye fælles eIR
Månedlige indberetninger forøger nyhedsværdien og giver mulighed for mere effektiv fejlopretning Det giver bedre sammenlignelighed på tværs af statistikker, når samme kilde bruges Meget detaljerede indkomst- / lønmodtageroplysninger Geografisk fordeling muliggøres på basis af lønmodtageres arbejdssted og indkomstmodtagers bopæl Opregningsgrundlaget baseret på antal beskæftigede i Erhvervsregister forbedres for mange statistikker

10 Kvalitetsproblemer Data er ikke bedre end det, der indberettes af virksomheder og myndigheder SKAT har kun iværksat ganske få datakontroller Dataformatet giver kvalitetsproblemer i 2008 og 2009 Indberetning af P-nr på lønindberetninger er mangelfuld Periodisering af engangsudbetalinger Løntimeindberetning er fejlbehæftet

11 eIR – ny kilde til Konjunkturstatistik over lønmodtagerbeskæftigelse
Lønsum (udgives ikke) Arbejdstidsregnskab Erhvervsbeskæftigelse Registerbaseret Arbejdsstyrke Arbejdsmarkedsregnskab

12 Konjunkturstatistik over lønmodtagerbeskæftigelse
Vil indeholde: Foreløbige tal for nyeste kvartal, opregnede Endelige tal for forrige kvartal, ikke opregnede Antal fuldtidsbeskæftigede beregnet på løntimer / 160,33 Antal job som et gennemsnit af kvartalets måneder Fordeling på arbejdsstedets branche, sektor og geografi


Download ppt "Danmarks Statistiks eIndkomst Register (eIR)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google