Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- en kort introduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- en kort introduktion."— Præsentationens transcript:

1 - en kort introduktion

2 Formål Formålet med Elpanelerne er at få et overblik over udviklingen i elforbruget i Danmark. Elpanelerne følger specielt udviklingen korrigeret for virkningen af klima- og kalendervirkninger.

3 Datagrundlaget - indberetning
Datagrundlaget for Elpanelerne indberettes på månedsbasis. De fleste elselskaber i Danmark bidrager med data fra udvalgte forbrugere, som er repræsentative inden for de kategorier som findes i Elpanelerne: Boliger Handel & Service Industri Landbrug Indberetningerne indeholder time- eller kvarters-værdier for en hel måned.

4 Elselskabernes bidrag
til Elpanelerne September 2005 Antal målinger Ingen målinger 1 - 20 målinger målinger Over 50 målinger Netselskabsgrænser

5 Elpaneler – September 05

6 Datagrundlaget 1/2 Datatransmissionen fra elselskaberne til Elpanelerne foregår via EDIEL. Ved modtagelsen bliver alle data checket for rigtigt indhold: aktuel måned, antal målinger, korrekt filnavn og format. Dernæst bliver data konverteret til et internt Elpanelformat, således at alle data er i samme format.

7 Datagrundlaget 2/2 Derpå bliver målinger, som viser større udsving end forudsat, sorteret fra og manuelt vurderet. Når alle data fra en måned er behandlet læses de ind i en database som et sæt for hver måned. Disse data danner grundlaget for statistikken.

8 Statistikken 1/2 Der udarbejdes en statistik over udviklingen i elforbruget fire gange om året – en hvert kvartal. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Desuden en statistik over hele året, som beregnes umiddelbart efter statistikken over 4. kvartal.

9 Statistikken 2/2 De færdige statistikker udsendes i en rapport med supplerende tekst. Rapporterne indeholder beregninger af vækstrater for hver af de fire hovedbrancher, nationalt og regionalt. Beregningerne sammenholdes med antallet af hverdage og weekenddage, industriens mængdeindeks, antallet af graddage, samt data fra de systemansvarlige virksomheder.  Korrigeret vækstprocent for Danmark.

10 Specialanalyser Ud over de kvartalsvise rapporter danner det omfattende datamateriale basis for specialanalyser, hvor materialet udnyttes helt ned på time- og kvarters-niveau . Efter markedsåbningen blev det eksempelvis eftervist, at de større el-kunder ikke havde ændret forbrugsprofil i større og ensartet grad i forbindelse med denne.

11 Specialanalyser Talmaterialet kan også illustrere potentielle residualprofiler ved forskellige sammensætninger af skabelonkunder. Her er vist profilen for et fiktivt netområde med 100% husholdninger i 2004.

12 Ejere Elpanelerne ejes af
Dansk Energi arbejder som under-leverandør med databehandling. Læs mere på


Download ppt "- en kort introduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google