Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Juni 20071Præsentation af Energinet.dk Norsk naturgas til Danmark Skanled projektet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Juni 20071Præsentation af Energinet.dk Norsk naturgas til Danmark Skanled projektet."— Præsentationens transcript:

1 Juni 20071Præsentation af Energinet.dk Norsk naturgas til Danmark Skanled projektet

2 Juni 20072Præsentation af Energinet.dk Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed Ejer det overordnede el- og naturgasnet i Danmark samt det ene af Danmarks to naturgaslagre Ansvar for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas Ansvar for udbygning af el- og naturgasnettet i Danmark Ansvar for at konkurrencen på el- og gasmarkedet kan fungere Ansvar for en politisk fastsat ramme på 130 mio. kr. årligt til forskning og udvikling Omsætning ca. 6 mia. kr. Forbrugerne betaler til vores aktiviteter via tariffer på elregningen og indirekte via gasregningen

3 Juni 20073Præsentation af Energinet.dk Gasforsyning fra Nordsøen aftager Danmark er i dag selvforsynende med naturgas fra Nordsøen Gasleverancerne fra den danske del af Nordsøen begynder at aftage efter 2010 Den danske regering har bl.a. i forbindelse med sit energipolitiske udspil fra 19. januar 2007 peget på, at det er nødvendigt at udbygge gasinfrastrukturen for at skabe adgang til nye gasreserver Energinet.dk undersøger og analyserer mulige projekter for at finde det projekt, som har størst værdi for Danmark

4 Juni 20074Præsentation af Energinet.dk Alternativer til leverancer fra Nordsøen Gasledning fra Norge via Nordsøen (norsk gas) Gas fra Rusland via Østersøen (russisk gas) Gas fra Tyskland via Østersøen (russisk gas) Gas fra Polen via Østersøen (polsk eller russisk gas) – Baltic Pipe Gas via den dansk-tyske grænse (primært russisk gas) Flydende naturgas via LNG-anlæg Ingen nye forsyningsforbindelser

5 Juni 20075Præsentation af Energinet.dk Alternativer til leverancer fra Nordsøen Norge - DK Skanled Baltic Gas Interconnector (BGI) LNG Nord Stream BalticPipe Tyskland - DK

6 Juni 20076Præsentation af Energinet.dk Skanled-projektet RAFNES KÅRSTØ LISTA SLAGENTANGEN JYLLAND

7 Juni 20077Præsentation af Energinet.dk Skanled Formål: Øge forsyningssikkerheden Forbedre konkurrencen på det danske marked for naturgas

8 Juni 20078Præsentation af Energinet.dk Skanled Tidsplan: 2007-2009: Feasibility og projektering Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) 2 offentlighedsfaser Myndighedsgodkendelser Ultimo 2009: Beslutning om investering 2010-2012:Anlæg af rørledninger til havs og til lands Ultimo 2012: Idriftssættelse

9 Juni 20079Præsentation af Energinet.dk Skanled Investering: Energinet.dk’s andel i offshore og de danske landanlæg forventes at være 3-4,5 milliarder DKK Den samlede offshore del ventes at koste ca. 8 mia. kr., hvoraf den danske andel udgør 10% Den danske onshore del fra ilandføring til Egtved ventes at koste 2-3,5 mia. kr. Den endelige størrelse af investeringen vil først lægge fast efter feasibility og projektering i slutningen af 2009

10 Juni 200710Præsentation af Energinet.dk Skanled Projektet – offshore: Sørør fra Kårstø ved Stavanger på den norske vestkyst syd om Norge via Skagerrak og Kattegat til Vestsverige og Danmark. På dansk sokkel vil røret blive 50-60 km langt afhængig af linieføringen. Projektet – landanlæg: Ca. 120 km rør fra ilandføringssted og til Energinet.dk’s gaslager ved Lille Torup mellem Viborg og Års. Ca. 127 km rør, så vidt muligt parallelt med et eksisterende rør fra Lille Torup til Egtved. Måler- og regulatorstation hvor søledningen føres i land samt yderligere 1-2 MR-stationer afhængig af linjeføringen Linieventiler for hver ca. 30 km ledning

11 Juni 200711Præsentation af Energinet.dk Skanled Bemærk: Kortet skitserer den nye gaslednings placering, men gengiver ikke en valgt linjeføring

12 Juni 200712Præsentation af Energinet.dk Skanled Naturgas Midt-Nords eksisterende distributionsnet Ll. Torup gaslager Her kan ledningen føres i land M/R-Ålborg

13 Juni 200713Præsentation af Energinet.dk Skanled Landanlæg: MR-stationer har et arealbehov på ca. 5-6000 kvm. (en lille fodboldbane) Linjeventiler har et arealbehov på ca. 3000 kvm. (en halv fodboldbane) Arealernes størrelse er meget afhængig af lokale forhold Stålrør med en diameter på ca 75-100 cm graves ned med minimum én meter jorddække I anlægsfasen bliver et bælte på ca. 25 meter i bredden påvirket Servitutbælte på 20 meter på hver side af gasledningen 40 meter fra ledningens midte må der ikke etableres bygninger, som skal anvendes af mennesker Forslag om ændringer i arealanvendelsen indenfor en zone på 200 meter fra gasledningen skal sendes til udtalelse hos Energinet.dk Røret mellem Lille Torup og Egtved vil så vidt muligt blive lagt parallelt med det eksisterende rør, og der ventes kun mindre ændringer i servitutterne i forhold til i dag

14 Juni 200714Præsentation af Energinet.dk Offentlighedsfaser, tilladelser og godkendelser TidsplanOffshore Maj 2007Ansøgning om tilladelse til undersøgelse af havbunden Juni 2007- oktober 2007 Orientering af nabolandene i henhold til Espoo- konventionen Juni 2007- primo 2008 Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) 1. halvår 2008Ansøgning om tilladelse til at bygge og installere røret efter kontinentalsokkelloven

15 Juni 200715Præsentation af Energinet.dk Offentlighedsfaser, tilladelser og godkendelser TidsplanLandanlæg Juni 2007Anmeldelse til berørte kommuner og Miljøcenter Århus Efterår 20071. offentlighedsfase – ideer og forslag Efterår 2007Myndighedshøring September 2008- juni 2009 2. offentlighedsfase – VVM-høring September 2008- juni 2009 Tilladelser

16 Juni 200716Præsentation af Energinet.dk Godkendelse af projektet 2009Godkendelse af behovet fra Energistyrelsen Miljøgodkendelse fra Miljøcenter Århus Ultimo 2009 Godkendelse i konsortiet Godkendelse af investeringen i Energinet.dk’s bestyrelse og indstilling til ministeren Regeringen godkender projektet 2010-2012Anlæg af rørledninger til havs og til lands


Download ppt "Juni 20071Præsentation af Energinet.dk Norsk naturgas til Danmark Skanled projektet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google