Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Berit A. Faber September 20071 Bioteknologiens udfordringer til forskningsetikken.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Berit A. Faber September 20071 Bioteknologiens udfordringer til forskningsetikken."— Præsentationens transcript:

1 Berit A. Faber September 20071 Bioteknologiens udfordringer til forskningsetikken

2 Berit A. Faber September 20072 BioDEMOKRATI Forskningsetikkens rolle? BioØKONOMI BioETIKBioRET

3 Berit A. Faber September 20073 Forskningsetikkens rolle i biodemokratiet •Beskrive, analysere og evaluere de forskellige muligheder for at operationalisere etiske principper i forskningsetikken. •Forskningsetikkens rolle som ressource til at generere regulering, politisk støtte og demokratiske debatmodeller?

4 Berit A. Faber September 20074 Fundamentale forskningsetiske principper •Stifinder og banebryder for ny viden •Beskytter af grundprincipper: Selvbestemmelse,værdighed, og sårbarhed •Gennemsigtighed?

5 Berit A. Faber September 20075 Internationale beskyttelsesregler på området vedr menneskelig sundhed •Ikke-kommercialisering (salg af organer, patentbestemmelser etc.) •Ikke-diskrimination (genteknologi- ikke valg af køn i forbindelse med kunstig befrugtning mv.) •Selvbestemmelse (samtykke, ret til at vide og til ikke at vide mv.) •Forbud mod reproduktiv kloning og genterapi på kønsceller

6 Berit A. Faber September 20076 International Etik - hvor? • Menneskerettigheder i forbindelse med menneskelig sundhed - Miljø –biodiversitet, “biosafety” etc. - Mere begrænset i forbindelse med GMO og fødevarer •Åbninger i forbindelse med - Biosafety (Cartagena) - Mærkningsbestemmelser - Medicinske produkter til menneskelig brug (Good Clinical Practise -direktivet- Patentdirektivet

7 Berit A. Faber September 20077 Etik –Hvordan? •Skal vi regulere indhold og/eller processer? •Hvilket niveau af generalisering? •Hvilket niveau af specialisering?

8 Berit A. Faber September 20078 Etik hvornår? Proces Forskningsetisk Problem? - Risici? Etik Proces Regulering Værktøjer? Risiko-evaluering Risiko-management Risiko-kommu- nikation Værktøjer? Udvikling af Etiske Princip- per Værktøjer? Debatmodeller Dialog Værktøjer? “Peer-influence”? Regulering?

9 Berit A. Faber September 20079 Erfaringer fra menneskelig sundhed til fødevareområdet? Menneskelig sundhed •Risikovurderinger og etiske principper: Selvbestemmelse,værdighed, integritet og sårbarhed Fødevareområdet •Videnskabelige principper: Substantial equivalence – precautionary principle •Bør videnskabelige principper suppleres med “et etisk føre-var princip”?

10 Berit A. Faber September 200710 Aktører •´Forskere •Kommercielle aktører •Beslutningstagere •Administratorer •Media •“Den almindelige offentlighed”/lægpersoner •Andre berørte parter: •(patientorganisationer)

11 Berit A. Faber September 200711 Debat modeller •Videnskabsetiske kommitteer •Etiske Råd •Teknologiråd •Borgerkonferencer •Fremtidspaneler •Værdi workshops

12 Berit A. Faber September 200712 Dialog •Dialog- er ikke en lige linie •Dialog skal ikke være en sluttet cirkel •Måske en spiralform? •www.homoartefakt.dkwww.homoartefakt.dk

13 Berit A. Faber September 200713 Dialog Alle taler - Men hvem lytter?

14 Berit A. Faber September 200714 Værktøjskassen •Tværfaglighed –kontakt mellem aktørerne •Debat: polycentrisme og rigtig timing •Forret: Debatmodellerne •Hovedret: Reguleringsmodeller •Dessert: Implementering af input og regulering og tilpasning (via fornyet debat)

15 Berit A. Faber September 200715 Debat: Polycentrisme og timing •Dannelsen af forskningsetiske principper og etisk regulering er en polycentrisk proces •Etik “Just in Time” •Etik - hele tiden?

16 Berit A. Faber September 200716 Reguleringsmodeller •Internationale konventioner, -EU- regulering •National lovgivning •Rammeregulering for at sikre autorisationsprocedurer, etc. •Domstolsafgørelser •Professionelle standarder, etc. •Retningslinier og praksis vedr. Uddannelse, information, debat og dialog

17 Berit A. Faber September 200717 Udfordringer for forskningsetikken •National implementering af internationale konventioner •Tværfaglighed- samarbejde mellem forskellige forskningstraditioner •Dialog-fora mellem de forskellige aktører •Rum for offentlig debat •Udkrystalisering af etiske værdier •Inkorporering af etisk evaluering

18 Berit A. Faber September 200718 Agora •D ebate •I nterdisciplinarity •A gora Marketplace •L earning •O perationalise •G radualism •U pdate •E volution


Download ppt "Berit A. Faber September 20071 Bioteknologiens udfordringer til forskningsetikken."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google