Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspirationsdag ”Ungeindsatsen” Onsdag d. 9

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspirationsdag ”Ungeindsatsen” Onsdag d. 9"— Præsentationens transcript:

1 Inspirationsdag ”Ungeindsatsen” Onsdag d. 9
Inspirationsdag ”Ungeindsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012 Thy uddannelsescenter Workshop A V. Helle Pramila Schmidt og Helle Bodil Holm Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

2 Programmet for i dag: Hvad er projekt ”Ung på arbejdsmarkedet”?
Hvor kom ideen fra? Hvem samarbejder vi med Projektet i dag Hvorfor lykkes det? Hvordan arbejder vi med anerkendende pædagogik i praksis? Hvem er de unge - hvordan møder vi de unge? Hvordan visiterer vi til projektet? Lærerens rolle Hvilke kompetencer kræves? Hvordan afklarer og opkvalificerer vi de unge? Indholdet i skoleperioderne Praktikperioderne Udslusning Hvordan samarbejde? Hvordan arbejder vi anerkendende med virksomhederne i praksis? Samarbejdsaftaler og samarbejdsmodeller Udfordringer og dilemmaer Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

3 Hvad er projekt ”Ung på arbejdsmarkedet”
Et 2-årigt projekt – sluttede i februar 2011 Finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen Et samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg og Psykiatricenter Vest, samt en række offentlige og private virksomheder Placeret på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg Projektet er i dag forankret på Social- og sundhedsskolen Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

4 Hvorfor på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg?
Tidligere projekter i samarbejde med Esbjerg kommunes jobcenter Vi er ansat på skolen og kan lide at arbejde med mennesker med særlige behov Skolens ledelse og bestyrelse Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

5 Organisering Der var nedsat en styregruppe, som mødtes halvårligt.
Deltagerne i styregruppen bestod af: Projektkoordinatoren fra Jobcenter Esbjerg En leder fra Jobcenter Esbjerg Koordinatorerne fra SOSU En leder fra SOSU 2 medarbejdere fra Psykiatricenter Vest Børne- og ungeafdelingen. Evaluator Sekretær fra SOSU Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

6 Projektets målgruppe og formål
18 til 30-årige kontanthjælpsmodtagere og ledige, som er psykisk sårbare og evt. er visiteret til et fleksjob. Det primære formål var, gennem den enkelte unges personlige udvikling, at opkvalificere og afklare den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Det sekundære mål var at udvikle nye tværfaglige samarbejdsmodeller, der gør indsatsen smidig, sammenhængende og som er hurtig at effektuere. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

7 Organisering Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

8 Organisering Visiteringen sker via Psykiatricenter Vest eller Jobcentret. De ”opdager” de unge og taler med de unge om projektet Der er udarbejdet en pjece om projektet, som de kan vise de unge og tale med dem om Det næste trin i visiteringen er, at der afholdes en samtale på Social- og Sundhedsskolen I projektperioden, var der tilknyttet en ekstern evaluator – Lone Leth -Nissen Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

9 Projektet i dag Jobcentret besluttede at købe projektet fra april 2011 til april 2013 Gerne 12 ugers praktikker 15 pladser ”Buffer” i praktikperioden Psykiatrien ikke en del af styregruppen Ingen evaluator Fra projekt til forankring Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

10 Hvad lykkes? 65 unge har været henvist til projektet gennem en to-årig periode. Den kvalitative effekt har været: At de unge har følt sig inkluderet i et fællesskab At de unge har turdet tage ansvar for eget liv At de unge er blevet personligt udviklet, afklaret og opkvalificeret Den kvantitative effekt har været: 20 %: Uddannelse, arbejde, fleksjob 20 %: Andre projekter, løntilskudsjob eller revalidering 18 %: ´ Egen´ handleplan 85 %: Psykiatrisk udredning Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

11 Hvorfor lykkes det? Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelt hen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej ´ Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

12 Udtalelser fra elever om den fysiske placering på skolen
    ”Godt – man har vænnet sig til at være sammen med mange mennesker, når man starter på en uddannelse.” ”Jeg synes, at det er godt at projektet ligger på sosu-skolen – man føler sig som en del af noget stort.” ”Godt det er på en skole, så er man bare som en almindelig elev.” Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

13 Det relationelle arbejde/anerkendende pædagogik
Det relationelle arbejde er at anerkende og støtte den unge i et helhedsperspektiv - både når det lykkes, og når det ikke lykkes for den unge. Vores relation til den unge ophører først, når den unge er klar til uddannelse / arbejde, eller når ”stafetten” gives videre til en anden, som fortsætter samarbejdet med den unge. Der skal skabes en bæredygtig relation, som kan holde til utryghed og usikkerhed, som er en del af en forandringsproces. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

14 Vi skal sende smsér – også søndag!
Hvad skal der til for at det lykkes – Vi skal ikke gøre det vi skal - men vi skal gøre det der skal til Vi skal vække dem Vi skal hente dem Vi skal sende smsér – også søndag! Vi skal have telefonen åben hele døgnet!!!!! Vi skal tro på dem Vi skal stille krav Vi skal blande os Vi skal stille nærgående spørgsmål Vi skal handle Vi sætter rammerne Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

15 Holde af, holde ud, holde ved …
Holde af, holde ud, holde ved ….. og blive ved - indtil stafetten kan gives videre til den unge selv, andre uddannelsesinstitutioner, behandlingssystemet, kontaktpersoner eller en anden. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

16 Hvem er de unge Mistillid til andre Lav selvtillid og lavt selvværd
Veludviklet forsvarsværk Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

17 Visitering – samarbejde med Jobcenter Esbjerg
Infomøder på jobcentret - løbende Kontakt til projektkoordinator på jobcentret – tidspunkter til samtaler Rådgiverne kontakter os – laver en aftale Samtaler ca. 45 min. Vi kontakter de unge samt rådgiverne, og fortæller hvem der kan starte den kommende skoleperiode. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

18 Det første møde med den unge
Formålet med samtalen er: (med udgangspunkt i et visitationsskema) At få oplysninger om den unges interesser og baggrund At skabe en relation At vi får afklaret, om den unge er målgruppen At den unge får kendskab til projektet At afklare, om den unge er motiveret At afklare om vi tror på, om projektet kan være med til at skabe forandringer for den unge Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

19 Validationsgram Validt = Hvad der gør sig gældende og betyder noget for eleven Validationsgrammet er oprindeligt udtænkt af prof. Ishu Ishiyama – Motivationspædagogik. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

20 1. Personlig robusthed: overblik og handlekraft
Medarbejderkompetencer – eller hvad skal der til, når man arbejder på kanten? Analysen peger på tre vigtige medarbejderkompetencer, når unge på kanten skal afklares og opkvalificeres med henblik på inklusion: 1. Personlig robusthed: overblik og handlekraft 2. Social kapital: netværksarbejde 3. Socialfaglig ballast: Uddannelse og praksis erfaringer på det social faglige felt. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

21 Dannelse og uddannelse
Vi har erfaret at dannelse og uddannelse er en ligestillet proces På Emma Gad plan – hvordan sidder man på en stol Sociale spilleregler- sprog, respekt, splitting, mobning Udvikling af hverdagskompetencer – lave budget, madlavning Personlig dannelse – Hvem er jeg? Selvværd, diagnose kontra resten af mig Faglige kompetencer- hvordan lærer jeg bedst, hjælpemidler, realistisk uddannelse Kompetencer ift. at være på en arbejdsplads – mødetid, hygiejne, small talk Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

22 Den kognitive tilgang Psykoedukation Social færdighedstræning
Kognitiv optræning Mindfulness Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

23 Den kognitive tilgang Situation: Du skal i praktik
Du tænker: jeg duer ikke til at være sammen med andre mennesker Du bliver hjemme under dynen i dag Du bliver ked af det og nervøs Du får ondt i maven og hjertet banker hurtigt Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

24 Mindfulness i praksis Teoretiske oplæg og praktiske øvelser - yoga og meditation. De unge har øvet sig i at fokusere og være til stede i nuet. Det har været grænseoverskridende Generelt har de unge været positive og motiveret De fortæller, at de efterhånden oplevede en positiv forandring i forhold til af være i nuet, og være der med dét, der er. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

25 Skoleperioden Et klasse lokale – med egen indgang og thekøkken
Skoleskema – mødetid: 9-13 Der er fem hovedtemaer: 1. ”At indgå i en gruppe” 2. ”At være aktiv på arbejdsmarkedet” 3. ”Sundhed” 4. ”Livets faser. 5. ”Dit samfund – dit valg” Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

26 Fast indhold på skemaet:
Første dag efter praktik – opsamling/skalering Modtagelse af nye kursister – hvem fortæller hvad Morgenmødet – morgenmad og nyheder fælles Klassekultur – hvad er vigtigt for os – for at vi kan lære os udvikle os i klassen Fravær – dags- og månedsfravær Motion ”Happy hour” – 3-5 gange ugentligt Ugen der gik - rundkreds Matematik og dansk Evaluering af perioden – ideer til næste periode Afslutning – navn – kursusbevis – udslusning Temaundervisning Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

27 Praktikperiode Formål med praktikken.
At de unge får kendskab til vilkårene, når man er aktiv på arbejdsmarkedet De kan afprøve forskellige arbejdsområder Der sættes fokus på personlige udviklingsområder Stabilitet 20 timer ugentligt – øges hvis muligt Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

28 Forberedelse til praktik
Kontaktlærersamtaler Drømme, ønsker – realistisk Find praktiksted – de gule sider Besøge praktiksted Praktikaftale Kontrakt med kontaktlærerne Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

29 I praktik Ved behov vækkes den unge Evt. hentes
Daglig kontakt – sms, mobil, samtale Kontaktlæreren besøger den unge i praktikken Samarbejde med praktikstedet Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

30 Netværk af praktikpladser:
12 håndværkere – maler, snedker, smede mm. 19 offentlige virksomheder – børnehaver, Sfo, ældrecenter, skole. 12 forretninger – dyrehandler, cafe, Fakta, tandlæge. 17 andre virksomheder – børnetandplejen, lagerarbejde, bibliotek, universitet, minkfarm, fotograf, rengøring, mm. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

31 Udslusning Når de unge er klar til udslusning af projektet og der er udarbejdet en handleplan, holder vi en afslutning for den unge i klassen. Vi sætter ”Afslutning” på skemaet og forsøger at gøre timerne værdifulde for den unge. Vi som koordinatorer, holder en tale ud fra den unges navn og udlevere et deltagerbevis. Det er vigtigt, at dagen bliver højtidelig, da det er en stor dag i den unges liv. Vi har fællesspisning og alle får mulighed for at få sagt farvel. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

32 Eksempel på personlig ”navnetale”:
M eget kreativ, morsom A nsvarlig, alvorlig L ivlig fantasi, lyststyret, lækker T ænksom, tavs, tosset, trofast E gen verden, evner Vi ønsker for dig, at dine drømme bliver til virkelighed! Held og lykke ”Jeg stopper ikke på projektet før der har været afslutning for mig, og I har sagt noget om hvert eneste bogstave i mit navn.” Citat fra ung     Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

33 Udslusning af projektet
Fælles møde med den unge og relevante samarbejdspartnere. Formålet med mødet er at give ”stafetten” videre til den nye ressourceperson og koordinator i den unges liv og dermed sikre overgangen fra projekt til næste fase i handleplanen. I samtalen udsluses den unge til job, uddannelse eller andet (behandlings)forløb)    Med udgangspunkt i den enkeltes unges behov har indhold og aktiviteter i udslusningsperioden været forskellige. Det har eksempelvis været samtaler på skolen, deltagelse i besøg hos lægen, kommunen, VUC, besvarelse af mails og sms mv. Støtte- kontaktpersonen kunne umiddelbart være et godt bud på en ”stafetholder”. Kommunen kan bevilge den unge et ugentligt antal timer til en støttekontaktperson. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

34 Samarbejde Kompetencekrav til medarbejdere, der arbejder på flere niveauer: Der peges på tre virkningsfulde trin: 1. Relation: Et systematisk relationsarbejde, når der skal udvikles nye fællesforpligtende samarbejdsmodeller. 2. Motivation: En indledende systematisk behovsanalyse er vigtig, før man inviterer til udvikling af nye samarbejdsfora. 3. Aktion: Systematisk tilrettelæggelse af tværsektorielle mødeaktiviteter, temadage m.m.   Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

35 Samarbejde Flerfagligt arbejde: De forskellige fagpersoner arbejder ”parallelt” med de unges vanskeligheder, og arbejder uafhængigt af hinanden – ingen helhed. Tværfagligt samarbejde: Ansatte med forskellige uddannelser og arbejdsområder arbejder sammen på den samme opgave med hver deres specifikke faglighed som tilgangsvinkel. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

36 Tværfaglig temadag Mødet tog udgangspunkt i følgende dilemmaer: Manglende ressourcepersoners deltagelse ved visitationssamtalen Visitering til psykiatrien sker gennem praktiserende læge Den unge skal til mange møder med det professionelle netværk i skoletiden Ventetid på møder og kontakt til det professionelle netværk Projektkoordinatorerne har ingen beslutningskompetence i forhold til den unges handleplan Hvem koordinerer de mange løse ender, når den unge eksempelvis går fra kontanthjælp til S.U. eller løn? Manglende ledelsesrepræsentant i styregruppen – fra Jobcenter Esbjerg Hvad har jobcentret brug for – skriftlighed? Hvordan inddrager vi psykiatrien i projektet? Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

37 Visitering, roller, ansvarsområder og kompetencefordeling samt samarbejdsmodeller.
   Det var et konstruktivt temadag, og det blev tydeligt, at alle havde det samme mål: ”At de unge skal opkvalificeres, og afklares i forhold til arbejdsmarkedet”, og at det krævede samarbejde på tværs – et tværfagligt samarbejde. Vi blev også meget bevidste om, at vi havde forskellige rammer til at nå det fælles mål. Kunsten var at have fokus på de mange muligheder og ressourcer, der var hos de unge og de tre organisationer. Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

38 Styregruppen Det er vigtigt i et konstruktivt samarbejde, at der grundlæggende arbejdes med udgangspunkt i fælles værdier. Dette kommer ikke af sig selv. Det skabes på baggrund af gode samarbejdsrelationer og forståelse for hinandens organisatoriske rammer. En af metoderne til at skabe en god relation i vores projekt og det gode samarbejde er styregruppen. Gruppen også en stor betydning for det relationelle arbejde på tværs af organisationerne. Det at etablere et refleksionsrum er en yderligere kvalificering af samarbejdet, hvor der ikke blot er fokus på den konkrete unge, men hvor vores forskellige faglige forforståelser også udfordres . Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

39 Udfordringer og dilemmaer
At skabe accept af ubærligt udgangspunkt At vende umuligt til svært At hjælpe/støtte uden at tage over At udfordre uden at presse At undgå evig brandslukning At give slip uden at give op Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

40 Udfordringer og dilemmaer
At kende sine egne og tilbuddets grænser Relationen ophører At fastholde motivation for behandling ved ventetid At rapportere udeblivelser At lave indberetning At håndtere egne følelser Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012

41 ”7 grundingredienser”:
Nøgleordene i ”opskriften” på det virkningsfulde sociale arbejde kan sammenfattes i   Relationsarbejde Fleksibilitet Tilgængelighed Vedholdenhed Tydelig rammesætning Medindflydelse Kærlighed, krav og konsekvens Inspirationsdag: ”Unge-indsatsen” Onsdag d. 9. maj 2012


Download ppt "Inspirationsdag ”Ungeindsatsen” Onsdag d. 9"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google