Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis."— Præsentationens transcript:

1 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET NU – TENDENSER OG UDFORDRINGER FOR HR FA’s uddannelsesdag, 3. oktober 2012

2 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon LIDT HISTORIK Ansættelsesretten var baseret på: • Funktionærloven • Ferieloven • Overenskomsterne • Lidt særlovgivning

3 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon SITUATIONEN I DAG • EU-direktiver sniger sig ind – og brager igennem! • Den danske model under angreb • Den teknologiske udvikling giver udfordringer • Samfundet udvikler sig!

4 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon EU-DIREKTIVERNE 1.Den generelle udfordring • Indpasning i det danske samfund, vanskelig • Ansættelsesbevisloven – sanktionsbestemmelsen • Virksomhedsoverdragelse – fra Frau Schmidt (C-92/92) – Süzen (C 13/95) • Indtræden i overenskomster - § 4a • Ligelønsloven – Danfoss-sagen og U 2012/1388 ØL

5 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon LIGEBEHANDLINGEN OG FORSKELSBEHANDLINGEN Ingen smålig skelen til dansk retspraksis • Eksempel, funktionærlovens § 7 – C 66/96 Graviditetsbetinget sygdom • Eksempel, funktionærlovens § 2a – C 499/08 Fratrædelsesgodtgørelse – aldersdiskrimination • Og grundrettighederne rammer alle..

6 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon LIGEBEHANDLINGEN OG FORSKELS- BEHANDLINGEN (FORTSAT) Udfordringer: • Bevisbyrden (delt, omvendt) • Hvordan undgås godtgørelsen? • Hvad koster det?

7 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon BEVISBYRDEN ER TUNG ! • LBL § 16 a (delt bevisbyrde-regel): "Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. §§ 2-5 og § 15, stk. 1, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket” Uden ”tidsbegrænsning”.. • § 16, stk. 4 (omvendt bevisbyrde-regel): "Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter barselslovens §§ 5-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barselslovens § 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold"

8 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon HVORDAN UNDGÅS GODTGØRELSEN ? • Generelt: ”Rimeligt begrundet” i virksomhedens eller funktionærens forhold. • Stor forskel på de 2 ”forhold” • MEN så er der alt det andet: Forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.”Samt køn, deltid, tidsbegrænset ansættelse etc. Skal også tænkes ind ved (masse-)afskedigelser!

9 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon BEVISBYRDESIKRING 1.DOKUMENTATION FOR PÅTALER OG ADVARSLER 2.Opfølgning på utilfredshed – HVIS det fortsætter 3.Forældelse – efterladenhed. 4.Krav til omskoling – uddannelse 5.Forhandling inden retssag!

10 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon HVAD KOSTER DET ? - FORSKELSBEHANDLING Ligebehandlingsnævnets afgørelse 2/2011 af 28. januar 2011 Diskoteket havde en entrépris på 199 kr. for kvinder og 299 kr. for mænd. Prisen inkluderede fri bar. Godtgørelse 2.500 kr. Ligebehandlingsnævnets afgørelse 14/2011 af 4. februar 2011 ”..indklagede ikke bestridt, at klageren i det første tilfælde blev afvist, efter at han havde betalt indgangen til diskoteket. Indklagede har heller ikke bestridt, at klageren blev afvist, fordi han er af anden etnisk oprindelse end dansk.” Godtgørelse 10.000 kr.

11 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon ALDERSDISKRIMINATION Også delt bevisbyrde - § 7 A U 2008/ 957 H Efter at have søgt en stilling hos A som lagermedarbejder, modtog M et forhåndsafslag med den begrundelse, at A ikke havde faciliteter til »at have både mænd og kvinder på arbejdspladsen«. U 2012/890 H frifinder arbg. Godtgørelse 25.000 kr. herefter standard.

12 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon LIGEBEHANDLINGSLOVEN Godtgørelsesniveau ved opsigelse: • Godtgørelsesbeløbet fastsættes ofte til et beløb, der svarer til medarbejderens løn for et vist antal måneder. Ofte 9 måneder • På grundlag af retspraksis kan det udledes, at godtgørelsen sjældent udmåles til et beløb svarende til under 6 måneders løn. • Se dog Ligebehandlingsnævnets afgørelse 251/2012 af 30. marts 2012 hvor medarbejder, der blev opsagt under barselsorlov, fik godtgørelse svarende til 4 måneders løn, da der bl.a. blev lagt vægt på, at klager inden udløbet af sit opsigelsesvarsel blev omplaceret til et andet job. • Længere anciennitet eller ekstra skærpede omstændigheder vil kunne føre til et højere godtgørelsesniveau. • Intet loft for godtgørelsesniveauet i ligebehandlingsloven. I praksis vil loftet ligge på omkring 9-12 måneders løn. INDTIL VIDERE.

13 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN • Afskedigelse på grund af alder Ofte 9 måneders godtgørelse • Varierende godtgørelse på grund af handicap: - 40.000,00 kr. i U.2010/2303 ØL - - 250.000,00 i U.2010/1748 VL – 30 års ansættelse) • Afskedigelse på grund af religion (2001/207 VL : 3 måneder = 75.000,00 kr.)

14 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN - FORENINGSFRIHEDSLOVEN • Afskedigelse på grund af seksuel orientering (U.2008.1353 – 100.000,00 kr. til bageren) • Godtgørelse på 9 måneders løn for overtrædelse af foreningsfrihedsloven og FUL § 2B (Retten i Aalborg)

15 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FORHOLDET MELLEM FUNKTIONÆR- LOVENS § 2B OG ANDRE GODTGØRELSER • Man kan ikke få to gange for samme ”forseelse” • ”Særlovgivningen” går forud for 2b – den er altså overflødig her! • § 2b kan påberåbes subsidiært – eksempel U.2009/1966 VL

16 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon HANDICAP UFR 2009.1966 VL – ikke afskediget pga handicap, men F fik derimod godtgørelse for usaglig afskedigelse. Landsretten lagde vægt på, at: ”F på tidspunktet for opsigelsen i september 2007 havde været ansat i næsten 10 år, at hun var deltidssygemeldt på grund af følgerne efter en arbejdsulykke, og at prognosen var som beskrevet i ovennævnte lægeerklæringer. Under disse omstændigheder kan opsigelsen ikke anses for at have været rimeligt begrundet i F's eller virksomhedens forhold, og hun har derfor i medfør af funktionærlovens § 2 b krav på en godtgørelse, der under hensyn til hendes ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder passende kan fastsættes til 50.000 kr. svarende til cirka 2 måneders løn med renter som påstået.”

17 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon RELATIONEN TIL DEN DANSKE MODEL • Hvor skal sagens anlægges? • 1/3 UNGE ER IKKE MEDLEM AF EN FAGFORENING • Er det en fordel for dem at være ubundet? • Bliver retspraksis tegnet af de uorganiserede? • Hvad kan medtages under sagen?

18 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING • Omkring 1,7 mio. danskere bruger sociale netværkstjenester • Facebook er det mest besøgte sociale netværk • Statistik lavet i februar 2010 viser, at -Facebook har over 400 mio. aktive brugere, hvoraf 50 % logger på hver dag - 3 mia. billeder bliver uploadet hver måned -60 mio. opdaterer deres status hver dag Kilde: ”NYT fra Danmarks Statistik”, nr. 273, 15. juni 2009 samt Facebook statistics (www.facebook.com/press/info.php?statistics)www.facebook.com/press/info.php?statistics

19 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon ELEKTRONISKE TJENESTER Onlineundersøgelse af 438 tilfældigt udvalgte direktører og marketings- og HR-chefer i amerikanske virksomheder i 2009: • 36 % anvender sociale medier til at se, hvad nuværende medarbejdere deler online • 25 % anvender sociale medier til at undersøge potentielle medarbejderes baggrund • 40 % blokerer for medarbejdernes adgang til sociale medier • 26 % opfordrer medarbejderne til at anvende sociale medier erhvervsmæssigt • 69 % angav, at virksomheden ikke har en skriftlig politik for brugen af sociale medier

20 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon ELEKTRONISKE TJENESTER (FORTSAT) • Personalepolitik og anvendelse af sociale medier i og uden for arbejdstiden • Virksomhedens brug af sociale medier • Ytringsfrihed og loyalitet • IT-politik generelt

21 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon SAMFUNDSUDVIKLINGEN • Stillingsændringer -på grund af teknologi -fusioner - virksomhedsoverdragelse -flytning -effektivisering/rationalisering

22 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon SAMFUNDSUDVIKLINGEN (FORTSAT) • Fokus på individet - Y-generationens krav til os - Identifikation med firmaet – udfordrende arbejdsopgaver – fokus på og feedback til L • Sprog og opførsel ændrer sig • Persondata - § 31 er blevet interessant • Differentieret aflønning

23 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FORSKELLIGE TYPER BONUSORDNINGER Bonusordninger - kriterier Performancerelateret • Individuel – Afdeling – Virksomhed - Koncern Fastholdelsesbonus • Ren fastholdelse (alene krav om fortsat ansættelse), ofte et problem • Fuldførelse af konkret opgave – se U 2012/1315 H Bonus ved manglende sygefravær • Omfattet af funktionærlovens § 17 a, jf. ØLD af 17. januar 2008 Exitbonus • Arbejdsgiver eller sælgers betaling af en bonus v/børsnotering eller salg af virksomhed • Bonus for SELV at opsige på bestemt tidspunkt!

24 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FASTHOLDELSESBONUS UfR 2012.1315H – Fastholdelsesbonus ikke anset for et vederlag omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1 • Et el-kontrolrum skulle flyttes fra hovedstadsområdet til trekantsområdet • Der blev i den forbindelse forhandlet om en bonusordning vedrørende 12 måneders bonusløn for at holde på medarbejderne i overflytningsperioden • Resultatet blev en ordning med en progressiv udbetaling over tre år af de i alt 12 måneders bonusløn, samt en regulering det sidste år, således at alle udbetalte bonuslønninger svarede til lønsatsen det sidste år • Udbetalingerne var betinget af fortsat ansættelse på bestemte tidspunkter (30. juni 2006, 2007 og 2008)

25 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FASTHOLDELSESBONUS (FORTSAT) • Vederlag givet med henblik på at fastholde medarbejdere er omfattet af funktionærlovens § 17 a • En civilingeniør var fratrådt sin stilling i februar 2008 og mente sig berettiget til en forholdsmæssig andel af hele fastholdelsesbonussen • Højesteret fandt, at han ikke på grundlag af aftalen kunne have haft en forventning om, at han, i tilfælde af at han opsagde sin stilling til fratræden forud for de i aftalen angivne tidspunkter, havde krav på en forholdsmæssig andel af det bonusbeløb, som ellers ville være kommet til udbetaling • Hvorvidt medarbejderen kunne gøre krav på yderligere fastholdelsesbonus beroede på, om kravet kunne støttes på funktionærlovens § 17 a.

26 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Baggrund: Du kan nemt skifte diasset til sort baggrund ved at vælge fanen Startside, Layout og det ønskede layout Diasnr./dato: Du kan indsætte diasnummer og/eller dato ved at vælge fanen Indsæt, Sidehoved og sidefod Diagram: Når du indsætter et diagram, kan du vælge et af de forud-definerede formater ved at vælge Skabelon FASTHOLDELSESBONUS (FORTSAT) • Højesteret lagde vægt på, at fastholdelsesbonussen reelt set alene var en præmiering for at forblive i stillingen indtil udgangen af juni 2008, mens den ikke var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. • Da ydelsen ikke kunne anses for et vederlag omfattet af funktionærlovens § 17 a, blev virksomheden frifundet.

27 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Indsæt portræt: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunk- tioner/Formater og træk i hånd- tagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælg bagefter Fyld i Beskær- menuen. FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel ·By T +45 72 27 xx xx M +45 25 26 xx xx E xxx@bechbruun.com FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel ·By T +45 72 27 xx xx M +45 25 26 xx xx E xxx@bechbruun.com KONTAKT FAGGRUPPE Lars Svenning Andersen Partner · Aarhus T +45 72 27 33 00 M +45 25 26 33 00 E lsa@bechbruun.com FAGGRUPPE Navn Navnesen Titel ·By T +45 72 27 xx xx M +45 25 26 xx xx E xxx@bechbruun.com

28 Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis du er i tvivl. Indsæt portræt: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt Skift portræt: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte et nyt Billede i højre side: Undlad at indsætte billede, hvis du bruger 4 kontakter. Har du brug for færre kontakter, kan du slette de overflødige pladsholdere og ændre beskæringen af billedet Beskær billede: Vælg Beskær på fanen Tegnefunk- tioner/Formater og træk i hånd- tagene. Skal biledet være større, så udvid beskæringen ud over billedet og vælger bagefter Fyld i Beskær- menuen. www.bechbruun.com København Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 Aarhus Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C F +45 72 27 00 27 Shanghai 83 Loushanguan Road, suite 2630, 26/F Shanghai E info@bechbruun.cominfo@bechbruun.com


Download ppt "Husk at alle billeder inkl. portrætter, er Bech-Bruuns og kun må bruges i Bech-Bruuns præsentationer, med mindre tilladelse indhentes. Spørg TBU, hvis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google