Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver"— Præsentationens transcript:

1 Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver

2 Program Indledning Arbejdsretlige regler Ansættelse
Når den ansatte er syg Graviditet og barsel Ferie Opsigelse

3 Rollen som arbejdsgiver
Lægepraksis er små virksomheder Arbejdsretlige spilleregler gælder alligevel Almen praksis skal være en attraktiv arbejdsplads Mulighed for at melde sig ind i PLA Overenskomster med HK og DSR/dbio Arbejdsgivers ledelsesret cementeret

4 Arbejdsret Den kollektive arbejdsret - overenskomsterne
Den individuelle ansættelsesret - ansættelseskontrakten, kutymer - lovgivningen: funktionærlov, ferielov, ansættelsesbevislov, sygedagpengelov, ligebehandlingsloven,

5 Ansættelseskontrakter
Lov om ansættelsesbeviser – hvem er omfattet? Lønmodtagere Ansat i mere end 1 måned Ugentlig arbejdstid mindst 8 timer (i gennemsnit)

6 Ansættelseskontrakter
Hvilke oplysninger skal fremgå af en ansættelseskontrakt? Parternes navne og adresser Arbejdsstedets beliggenhed Arbejdsbeskrivelse/stillingsbetegnelse Ansættelsens begyndelsestidspunkt Forventet varighed, hvis tidsbegrænset Ferierettigheder Opsigelsesvarsler Lønaftaler Arbejdstid Overenskomstforhold Andre væsentlige vilkår for ansættelsen

7 Ansættelseskontrakter
Tidsfrister Ansættelsesforhold indgået før 1. Juli 1993: kun efter anmodning – 2 måneders frist Ansættelsesforhold indgået fra 1. Juli 1993: 1 måneds frist

8 Ansættelseskontrakter
Sanktioner ved manglende ansættelsesbevis: Godtgørelse på op til 20 ugers løn Retspraksis: Oftest kr. – kr. – godtgørelsen er skattefri for modtager og ikke fradragsberettiget for arbejdsgiver.

9 Sygdom Sygdom er ”lovligt forfald” (= fuld løn under sygdom)
men dog pligt til… at anmelde sygdom at oplyse om relevant kronisk sygdom på anmodning at fremsende dokumentation

10 Sygdom Dokumentation (arbejdsgiveren betaler udgifterne hertil)
lægeerklæring udstedt senest på 4. sygedag varighedsattest

11 Sygdom Spar penge - husk at få refusion af sygedagpenge. Betingelse:
Medarbejderen har været i beskæftigelse i de sidste 13 uger før sygdommens indtræden og arbejdet mindst 120 timer (evt. hos flere arbejdsgivere)

12 Sygdom Dagpengesatsen udgør pr. 5. januar 2009: kr. 97,97 pr. time
kr pr. uge

13 Sygdom Arbejdsgiver kan opnå dagpengerefusion fra heholdsvis 1. og 2. sygedag hvis: medarbejderen er ”nyansat”, dvs. mindre end 8 ugers beskæftigelse (56 kalenderdage) og mindre end 74 timers arbejde, eller arbejdsgiveren er forsikret arbejdsgiver

14 Sygdom Forsikring for arbejdsgivere lønsum max. 6.151.250 kr.
forsikringspræmie: 0,68% af lønsum forsikring tegnes i Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postbox 1103, 1009 Kbh. K.

15 Sygdom Ingen forsikring er tegnet og medarbejder er ikke ”nyansat” da:
dagpengerefusion efter 3 ugers sygefravær = arbejdsgiverperioden.

16 Sygdom Frist for anmeldelse: 4 uger efter 1. fraværsdag
direkte til medarbejderens opholdskommune (pr. mail el. fax - medarbejderens underskrift ikke nødvendig) Dp 201 blanket

17 Sygdom Frist for anmodning om refusion:
refusion af dagpenge i op til 3 måneder efter anmeldelse Dp medarbejderen skal underskrive anmeldelse + refusion på samme blanket (indenfor 4 uger efter 1. fraværsdag)

18 Barselsorlov Ny lovgivning i marts 2002
Barselsorlov forlænget - nu indtil 112 uger i alt for mor og far, Dagpengeret i i alt 52 uger PLA’s overenskomster giver ret til barselsorlov med fuld løn fra 4 uger før fødsel til 30 uger efter (forudsætning: fuld dagpengerefusion)

19 Barsel - orlovsperioder

20 Barsel - varslingsfrister

21 Barselsorlov Barselsdagpenge - anmeldelse og refusion:
Anmodning om dagpengerefusion skal ske senest 8 uger efter orlovens (= graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov) udløb, Anmeldelse skal ske på Dp 402 Fravær før graviditetsorlov: anmeldes indenfor 4 uger fra 1. Fraværsdag. For sen anmeldelse

22 Barselsorlov Opsigelse af gravide eller medarbejdere på orlov?
arbejdsgiveren skal bevise (tung bevisbyrde), at opsigelsen ikke skyldes graviditeten eller orloven godtgørelse på op til 78 ugers løn kontakt altid PLA før opsigelse

23 Ferie Ferieloven Overenskomster Ferie med løn Ferietillæg
Varsling af ferie Fratrædelse - afregning af feriepenge Feriefridage

24 Opsigelse Væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår
En opsigelse er et påbud Opsigelsesvarsel Prøvetid og 120-dages regel Fritstilling Funktionærlovens § 2a - fratrædelsesgodtgørelse år (Undt.: folkepension eller + 60 år og arbejdsgiverpension siden 50. år)

25 Opsigelse - saglighed Skriftlig begrundelse
Efter 8 måneders ansættelse (12 måneder) Funktionærlovens § 2b Sagligt begrundet i enten virksomhedens eller den ansattes forhold Advarsel Godtgørelse på maksimalt 1½ eller 6 måneders løn

26 Væsentlig misligholdelse
Arbejdsgivers væsentlige misligholdelse Den ansattes væsentlige misligholdelse Manglende fremmøde, ulovlig bortgang, illoyalitet, tyveri m.v. Konsekvenser Funktionærlovens § 4


Download ppt "Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google