Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Definitioner 5 Når både mødes 3 (Afsnit C+D)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Definitioner 5 Når både mødes 3 (Afsnit C+D)"— Præsentationens transcript:

1 Definitioner 5 Når både mødes 3 (Afsnit C+D)
Regelkurset, afsnit 6 Definitioner 5 Når både mødes 3 (Afsnit C+D)

2 Definition: Mærke DS Regelkursus

3 Zone DS Regelkursus

4 Definition: Mærke-plads
Mærke-plads kan også omfatte plads til at bomme eller stagvende. En forpligtelse til at give plads kan være mere omfattende end en forpligtelse til at holde klar. Til mærket: Så længe man ikke er ved mærket Runde mærket: når man er nødt til at begynde at dreje for at runde Overlappet med mærket og så tæt på som muligt (som følge af andre både) DS Regelkursus

5 Definition: Holde op At en båd kan ”holde noget op” betyder, at båden kan passere genstanden uden at skulle stagvende. DS Regelkursus

6 Definition: Hindring Eksempler på hindringer: Ikke hindring:
Grundt vand (evt. sømærke, der afmærker dette) Opankret eller kæntret båd Konkurrent med retten til vejen Forbudte områder iflg. sejladsbestemmelser Ikke hindring: Alt, der kan undgås med en mindre kursændring inden for en skroglængdes afstand, f.eks. en almindelig fiskebøje. DS Regelkursus

7 Afsnit C Indeholder tre regler (18, 19 og 20), som fastlægger begrænsninger for båden med retten til vejen De tre regler gælder kun ved mærker og hindringer DS Regelkursus

8 Regel 18.1: hvornår gælder reglen
Regel 18 kan blive ”tændt” eller ”slukket” i løbet af en mærkerunding – evt. flere gange. DS Regelkursus

9 Situationer, hvor regel 18 ikke gælder
DS Regelkursus

10 Regel 18.2: Give plads; holde klar
Overlap – grundregel Overlap/ikke overlap ved zonen Bryde overlap/stagvende i/forlade zonen Bryde/etablere overlap sent Ikke i stand til at give plads DS Regelkursus

11 Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus

12 Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
Når bådene kommer ind i zonen, har den indvendige båd ret til at sejle til mærket selv om den skal holde klar DS Regelkursus

13 21: Frifindelse DS Regelkursus

14 Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus

15 Regel 18.2(a): Skal man runde?
DS Regelkursus

16 Regel 18.2(a): Plads til runding
DS Regelkursus

17 Ved startmærke DS Regelkursus

18 18.2(a): Ved start eller mål
DS Regelkursus

19 18.2(b+c): Overlap ved zonen
DS Regelkursus

20 18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus

21 18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus

22 Forhold mellem afsnit A og regel 18
I nogle situationer gælder flere regler I eksemplet 10 og 18.2(b) Reglerne stiller forskellige krav til bådene Holde klar Give plads ved mærke DS Regelkursus

23 Forhold mellem afsnit A og regel 18
Når flere regler gælder, kan en båd med en rettighed bryde en anden regel Her bryder Blå regel 10, men den frifindes ikke, fordi den tager mere plads end den har ret til: den sejler ikke til mærket DS Regelkursus

24 18.2(d): Bryde/etablere overlap sent
DS Regelkursus

25 18.2(e): Ikke i stand til at give plads
DS Regelkursus

26 Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus

27 Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus

28 Regel 18.4: Bomning DS Regelkursus

29 Regel 19: Passere en hindring
Denne regel handler kun om hindringer DS Regelkursus

30 Regel 19.2(c): Fortsat hindring?
DS Regelkursus

31 Regel 19.2(c): Fortsat hindring
DS Regelkursus

32 Regel 20: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

33 Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

34 Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus

35 Regel 21: Frifindelse DS Regelkursus

36 Regel 20.3: Begrænsninger DS Regelkursus

37 Afsnit D Tre andre regler (22, 23 og 24) om forholdet mellem både
To af dem (22 og 23) gælder forud for reglerne i afsnit A DS Regelkursus

38 Regel 22 DS Regelkursus

39 Regel 23 og 24 Regel 23: Kæntret, til ankers eller på grund; i færd med en redningsmanøvre disse både skal man holde klar af. Regel 24: Genere andre både en båd, som ikke kapsejler, må ikke genere en båd som kapsejler, en båd må ikke med forsæt genere en båd, som er i færd med at tage en straf eller er på et andet ben af banen. Den skal sejle rigtig kurs DS Regelkursus


Download ppt "Definitioner 5 Når både mødes 3 (Afsnit C+D)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google