Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regelkurset, afsnit 4 Definitioner 3 Protester Protestbehandling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regelkurset, afsnit 4 Definitioner 3 Protester Protestbehandling."— Præsentationens transcript:

1 Regelkurset, afsnit 4 Definitioner 3 Protester Protestbehandling

2 DS Regelkursus 2013-2016 Hvorfor protester?  Kapsejlads afvikles uden konstant dommer- overvågning  Kapsejladskomiteen observerer visse forseelser:  Ukorrekt start  Undladelse af at fuldføre  Ved andre regelbrud forventes det, at deltagerne selv reagerer ved at protestere

3 DS Regelkursus 2013-2016 Definition: Protest

4 DS Regelkursus 2013-2016 Definition: Part  Kun en part kan diskvalificeres  Hvad gør man, hvis det viser sig, at et vidne har brudt en regel?

5 DS Regelkursus 2013-2016 Definition: Interesseret part  Eksempler:  Familiemedlem  Ansat  En konkurrent, der kan vinde på det  En fra samme klub eller land

6 DS Regelkursus 2013-2016 Protester mellem både, anmodning om godtgørelse  Protest efter regler i del 2 kan ikke ske på basis af andres beretninger  Anmodning om godtgørelse er en mulighed for både, der uden egen skyld får deres resultat forringet  Proceduren for protester og anmodninger om godtgørelse er næsten den samme

7 DS Regelkursus 2013-2016 Krav om underretning  Krav om prajning og protestflag (flag kun for både længere end 6 meter)  Underretning ved første rimelige lejlighed, hvis modparten er udenfor prajehold  I praksis også:  Identificer modparten (sejlnummer)  Identificer mulige vidner

8 DS Regelkursus 2013-2016 Krav om underretning  Kravet i 61.1 er lempet, hvis det er åbenbart for de implicerede, at der er sket et regelbrud!

9 DS Regelkursus 2013-2016 Protesten  I praksis:  Benyt protestskemaet – også ved anmodning om godtgørelse  Sørg for at hændelsen er beskrevet – hvad var regelbruddet?

10 DS Regelkursus 2013-2016 Protesttid  Se sejladsbestemmelserne om protestfrist  Er intet oplyst, er den to timer fra sidste båd i mål  Hvis der er en god grund til det, forlænges fristen

11 DS Regelkursus 2013-2016 Godtgørelse  Kun disse fire muligheder for godtgørelse  En jolle, som kæntrer efter et regelbrud mod den, men som efterfølgende kan fortsætte sejladsen med samme fart som før, kan ikke få godtgørelse

12 DS Regelkursus 2013-2016 Høring  Bruges ved protester og anmodninger om godtgørelse  Parterne har ret til at være til stede under hele høringen  Vidner er kun til stede når de giver forklaring  I praksis:  Antallet af vidner afgør ikke sagen  Når ens vidne har forklaret hvad det så, er det modparten, der får lov at udspørge først  Man bestemmer selv, hvor mange vidner man vil føre  Ingen kan tvinges til at vidne

13 DS Regelkursus 2013-2016 Høringen skematisk Præsentation af komite - interesseret part? Den protesterende afgiver forklaring Den, der protesteres imod, afgiver forklaring Spørgsmål fra parterne Spørgsmål fra protestkomiteen Vidne indkaldes og afgiver sin forklaring Spørgsmål til vidnet fra den anden part Spørgsmål til vidnet fra den part, der fører vidnet Spørgsmål til vidnet fra protestkomiteen Afsluttende bemærkning fra den protesterende Afsluttende bemærkning fra modparten Komiteen fastlægger kendsgerninger Komiteen afgør protesten Afgørelsen meddeles parterne Protesten gennemgås -”formalia” i orden?

14 DS Regelkursus 2013-2016 Kendsgerninger og afgørelse Kendsgerninger er: det protestkomiteen - efter at have hørt alle relevante forklaringer - mener er det eneste mulige eller mest sandsynlige hændelsesforløb:  Nedskrevet som et sammenhængende forløb (evt. i punktform), kronologisk og med angivelse af tider og afstande hvor dette er relevant  Suppleret med en tegning - men faktisk skal man kunne lave en (og kun en!) tegning på basis af de skrevne kendsgerninger  Der skal ikke henvises til parternes forklaringer. Kendsgerningerne er protestkomiteens beskrivelse af hændelsesforløbet.

15 DS Regelkursus 2013-2016 Afgørelse: Protester

16 DS Regelkursus 2013-2016 Afgørelse: Godtgørelse  Godtgørelser:  Den afgørelse, som komiteen finder retfærdig for alle både, uanset om de har anmodet om godtgørelse... – genindsættelse hvis OCS/PBS var fejlagtig, – gennemsnitsresultat, hvis man ikke kunne fuldføre, – uændret resultat, –...

17 DS Regelkursus 2013-2016 Appeller (regel 70 og 71, Tillæg F)  Mulighed for at få den nationale myndigheds vurdering af:  Protestkomiteens fortolkning af en regel (i forhold til de fastlagte kendsgerninger)  Protestkomiteens fremgangsmåde, herunder f.eks. beslutning om at afvise en protest  Kendsgerninger kan ikke appelleres!  Hvis kendsgerningerne er ufuldstændige, kan protestkomiteen blive pålagt at genåbne høringen og fastlægge fyldestgørende kendsgerninger.  Appel skal ske skriftligt til DS senest 15 dage efter modtagelse af afgørelsen  Appelafgørelsen er endelig


Download ppt "Regelkurset, afsnit 4 Definitioner 3 Protester Protestbehandling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google