Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ergoterapeutuddannelsen – informationssøgning  Bibliotekets tilbud  Samarbejde – uddannelse og bibliotek  Informationssøgningsundervisning på ergoterapeutuddannelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ergoterapeutuddannelsen – informationssøgning  Bibliotekets tilbud  Samarbejde – uddannelse og bibliotek  Informationssøgningsundervisning på ergoterapeutuddannelsen."— Præsentationens transcript:

1 Ergoterapeutuddannelsen – informationssøgning  Bibliotekets tilbud  Samarbejde – uddannelse og bibliotek  Informationssøgningsundervisning på ergoterapeutuddannelsen  Struktur  Forberedelse  Indhold  Opfølgning  Book-en-bibliotekar November 2009 Hanne Westerkam / bibliotekar

2 Indgang til Bibliotekets hjemmeside www.ucn.dk www.ucn.dk

3 Bibliotekets tilbud •Biblioteksbasen UCN ca. 75.000 titler •Håndbøger, aviser, trykte tidsskrifter Det fysiske bibliotek Bibliotekets lokaler •Ca. 8.000 elektroniske tss. •Ca. 20 databaser (danske, nordiske, internationale) •Hjemmeside Det virtuelle bibliotek Hjemmeside + DEFFNet •Skranke 1 (kvikhjælp) •Skranke 2 (søgevejledning) •Klasseundervisning + bookning Vejledning og undervisning

4 Informationssøgning - metodehjælp SCVUA-guide til informationssøgning http://www.ucn.dk/Forside/Videncentre_og_udvikling/Bib lioteket/Hjælp_til_projekt-_og_opgaveskrivning.aspx •Systematisk informationssøgning, dokumentation B!NKO – Basismodul i informationskompetence www.binko.sdu.dk •Søgeteknik, Databaser, Kildekritik, Referencer

5 Samarbejde – uddannelse og bibliotek Informationssøgningsundervisning ved ergoterapeutuddannelsen – progression, integration og organisation Det er centralt at informationssøgningsundervisningen bygger på et tæt samarbejde mellem biblioteket og ergoterapeutuddannelsen, så den studerende oplever progression samt tæt relation til projektarbejde / afsøgning af ny viden. Det er målet at undervisning i informationssøgning medvirker til at styrke den enkelte studerendes informationskompetence. Til rådighed er i alt 6 UV lektioner (leveret af bibliotekar) pr. studerende. Forberedelse => informationssøgningsundervisning => opsamling ved ergoterapiunderviser

6 Informationskompetence 3 informationskompetencedimensioner: • håndtering og organisering af information • vurdering og kritisk analyse af information • videnskabelse og brug af information

7 Informationssøgning - ergoterapeutuddannelsen Modul 1 Modul 3Modul 7Modul 8 Modul 13 Placering Studie start PBL- forløb ProjektTemaProjekt Bachelor projekt Omfang 1 lektion 2 lektioner 1 lektion Tilbud om bookning

8 Modul 1 - forberedelseskrav Forberedelseskrav - del A:  tjekke eget log-in til IT-netværket ved UCN Forberedelsekrav - del B  se udvalgte afsnit fra Bibliotek.dk’s introduktionsfilm

9 Program – Modul 1 del A Indledning •Bibliotekets hjemmeside •Låneregler Teori •Præsentation af 2 databaser: •Biblioteksbasen UCN + DEFFNet •Kort om søgeteknik Øvelser •Biblioteksbasen UCN •DEFFNet

10 Modul 1 – del B Indledning •Bibliotek.dk >< Biblioteksbasen UCN Teori •Præsentation af Bibliotek.dk •Søgemuligheder i Bibliotek.dk Øvelser •Søgeopgaver i Bibliotek.dk

11 Modul 1 – opfølgning og dokumentation I PBL- forløbet vil ergoterapiunderviser følge op på informationssøgningen. Der vil blive spurgt til gruppernes søgninger herunder til valg af kilder til informationssøgning. I forbindelse med den opgave, som udarbejdes i PBL-forløbet, laves en litteraturliste over den anvendte litteratur. Ved hver reference angives i en parentes, hvor den pågældende reference er fundet (navn på database, site på internet, kædesøgning m.m.).

12 Modul 3 - forberedelseskrav  Repetere materiale fra Modul 1, eventuelt færdiggøre øvelser  Tjekke log-in til Biblioteksbasen UCN  Medbringe eget emne / egen problemstilling  Læs udvalgte afsnit i B!NKO (www.binko.sdu.dk)

13 Modul 3 Indledning •Bibliotekets hjemmeside Teori •Søgeteknikker •SCVUA-guide til informationssøgning - udgangspunkt i fiktiv case og Biblioteksbasen UCN Øvelser •Grupperne påbegynder afsøgning af eget emne

14 Modul 3 – opfølgning og dokumentation Efterfølgende forventning om struktureret / dokumenteret søgning i Biblioteksbasen UCN og andre relevante databaser - samt øvrige relevante informationskilder i forhold til eget emne. Søgningerne dokumenteres i projektet. Der vedlægges som bilag en SCVUA-guide (pkt. 1 – 4 udfyldes).

15 Modul 7 Indledning •Hvorfor bruge en international database? Teori •Repetition af søgeteknikker, DEFFNet •Cinahl with Full Text •præsentation, søgefunktioner Øvelser •Afsøgning af eget emne

16 Modul 8 Indledning •Cinahl with Full Text >< PubMed Teori •Repetition af søgeteknik samt SCVUA- guide til informationssøgning •PubMed – præsentation, søgefunktioner Øvelser •Afsøgning af eget emne i PubMed

17 Modul 13 Book-en-bibliotekar Hvorfor? Ønske om bibliotekarfaglig hjælp (ca. 45 min.) til strukturering af søgning i relation til bachelorprojektet Hvordan? Du skal sende en mail til bibliotek-sl@ucn.dk I mailen skal du skrive følgende: navn, uddannelse, antal gruppemedlemmer, minimum 2 datoønsker samt vedlægge en udfyldt SCVUA-guide (pkt. 1-4.)bibliotek-sl@ucn.dk Du kan først booke en bibliotekar, når du har haft faglig vejlednin g


Download ppt "Ergoterapeutuddannelsen – informationssøgning  Bibliotekets tilbud  Samarbejde – uddannelse og bibliotek  Informationssøgningsundervisning på ergoterapeutuddannelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google