Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status på opfølgning på trivselsundersøgelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status på opfølgning på trivselsundersøgelse"— Præsentationens transcript:

1 Status på opfølgning på trivselsundersøgelse
Arbejdsgruppe: Lene, Kalle, Peter og Kim

2 Arbejdsgruppens planlagte opfølgning på trivselsundersøgelse
Delphi-undersøgelse i MAK- og DMU 2.semester klasser. Interview-guide udarbejdes udfra Delphi resultater + arbejdsgruppens ”egne” ønsker til uddybende spørgsmål. Interview med fokusgrupper. Arbejdsgruppen sammenfatter interview-resultater m.v. og foreslår handlingsinitiativer. Tilbagemelding til interessenter (bl.a. involverede klasser), om resultater og handlingsinitiativer.

3 Om Delphi undersøgelserne
Oplæg til de studerende: ”Angiv 3 positive og 3 negative forhold du oplever ved KVU/RHS…” 2 MAK- og 2 DMU klasser deltog. Vi fik (næsten) lige så mange positive (heldigvis!) som negative emner bragt op via undersøgelsen. Arbejdsgruppens fokus: Undersøge og adressere ”hvad de danske studerende på KVU/RHS mener, kan gøres signifikant bedre m.h.t. trivsels- og undervisningsmiljøet” Væsentlige indsatsområder for ”turn-around” kan antagelig – hvis svarpersonerne er repræsentative! – især identificeres via studenternes negative tilbagemeldinger.

4 Lidt om den kvantitative repræsentativitet i undersøgelsen!
Undersøgelsen omfatter kun danske KVU 2. semester klasser. Ud af denne potentielle gruppe deltagere i Delphiundersøgelserne, var ca. 50%, svarende til i alt 32 studerende (14 DMU’er og 18 MAK’er) til stede i klasserne den/de dage undersøgelserne blev gennemført. Heraf indgår ca. 2 studerende fra hver klasse i fokusgruppe-interview, modsvarende 25% af deltagerne i Delhpiundersøgelsen og ca. 12% af alle danske KVU 2.semester studerende. og fokusgrupperne lever næppe heller op til randomiseringskriteriet!...

5 Delphi-resultater - konkrete negative tilbagemeldinger hvor uddybning ikke er nødvendig:
Huller på parkeringspladsen giver skader på biler. Kaffeautomater er ofte i uorden. Det er dårligt at meget af undervisningsmaterialet er på engelsk. De studerende bør tidligst muligt (gerne før studiestart) oplyses om at der skal bruges en bærbar PC. Alternativt bør der udleveres en bærbar PC ved studiestart, med mulighed for overtagelse ved gennemført studie. RHS firewall blokerer for de studerendes tilgang til studierelevant materiale i visse filformater. Større sammenkædning på DMU mellem design- og programmeringsdelen. P.t. sker dette kun i forbindelse med større projekter.

6 Delphi-resultater hvor uddybning i fokusgruppe ønskes
A. Emne: Kantineforhold Begrundelse: Delphiundersøgelsen viste, at de studerende synes maden er for dyr, og at den er utilfredsstillende. Spørgsmål: 1) Hvilket prisniveau for kantinemad synes du er rimeligt? 2) Hvad er dit sammenligningsgrundlag? 3) Hvad er tilfredstillende kantinemad for dig? B. Emne: Lærer-studerende relationer. Begrundelse: Delphiundersøgelsen viste, at nogle studerende synes de har for få lektioner med lærerne. Andre synes (visse) lærere mangler evne til at inddrage de studerende i undervisningen. Spørgsmål: 1) Har du brug for mere dialog/projektvejledning/coaching med dine lærere end den du har i dag? 2) I bekræftende fald, under hvilken form/former kunne du ønske den? 3) Hvordan kan du som studerende selv bidrage?

7 Delphi-resultater hvor uddybning i fokusgruppe ønskes
C. Emne: Undervisningsformer. Begrundelse: Delphiundersøgelsen viste, at nogle klasser synes der er for meget teori, og for lidt praktisk undervisning. Desuden viste undersøgelsen at visse studerende synes der var for meget ensformig undervisning – herunder for megen Power-Point undervisning. Spørgsmål: 1) Kan du give eksempler på, hvad du mener er ”praktisk” versus ”teoretisk” undervisning? 2) Hvilken rolle/roller skal læreren hhv. de/den studerende have i den undervisning du ønsker? D. Emne: Skemaændringer. Begrundelse: Delphiundersøgelsen viste, at de studerende ønskede et online mødeskema hvor ændringer kan ses. Spørgsmål: 1) Er du bekendt med, at Easy IQ (tilgængelig via Citrix) allerede nu kan benyttes som online-mødeskema til planlagte ændringer? 2) Er du klar over, at Easy IQ desuden (via Citrix) faciliterer en service, så du på din mobiltelefon kan modtage SMS beskeder fra RHS? 3) Hvis du ER interesseret i at modtage informationer fra RHS via een eller begge omtalte teknologier, hvilke retningslinier mener du så bør gælde?

8 Arbejdsgruppens ønsker til uddybende spørgsmål
E. Emne: Uddannelsen. Begrundelse: Baseret på trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelsen fra 2007. Spørgsmål: 1) Hvilke dele af din uddannelse HAR indtil nu levet op til dine forventninger? 2) Hvilke dele har IKKE levet op til dine forventninger? F. Emne : Faglige niveau. Spørgsmål: 1) Er de faglige udfordringer passende? 2) Med den viden du besidder om uddannelsen, ville du ændre i fagområdernes placering på studiet?

9 Arbejdsgruppens ønsker til uddybende spørgsmål
G. Emne: Sociale miljø og studievaner. Begrundelse: Baseret på trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelsen fra 2007. Spørgsmål: 1) Hvad mener du der skal til af tiltag for at få flere studerende til at møde op til timerne? 2) Hvilke tiltag mener du skal til for at få de studerende til at deltage mere aktivt i cafe/studieråd m.v.? H. Emne: PR. Spørgsmål: 1) Hvorfor vil du/hvorfor vil du ikke anbefale din uddannelse på RHS til andre? 2) Hvis du i dag IKKE vil anbefale RHS til andre, hvad skal der så til, for at du vil gøre det?

10 …og de sagde jo (trods alt!) også noget positivt. Herunder …
Bedre styr på skemaplanlægning Kontoret er altid hjælpsomt Gode lokalefaciliteter Engagerede, veloplagte og (citat) ”ret kloge lærere”…


Download ppt "Status på opfølgning på trivselsundersøgelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google