Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God trivsel = God læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God trivsel = God læring"— Præsentationens transcript:

1 God trivsel = God læring
Lene Skovbo Heckmann

2 Når dette oplæg er slut, så skulle du gerne have fået…
En forståelse for hvad trivsel er Værktøjer til hvordan du selv kan arbejde med at sikre den gode trivsel for barnet LeneHeckmann.dk

3 Trivsel Velbefindende Handlekraft Tryghed Gå-På mod Glæde ved livet
Gensidig respekt Giver mulighed for udvikling personligt, socialt og fagligt LeneHeckmann.dk

4 Selvtillid-Selvfølelse
Handler om det vi kan. Det, vi er gode eller dårlige til. Selvfølelse Handler om vores viden om og oplevelse af, hvem vi er. LeneHeckmann.dk

5 Den/de voksne har det fulde ansvar for at sikre den gode trivsel
Asymmetrisk forhold mellem den voksne og barnet Den voksne barnet LeneHeckmann.dk

6 Spejlneuroner Spejler bevægelse Spejler følelser LeneHeckmann.dk

7 Derfor….. Vis interesse 2. Tal pænt -Hjemmet skal vise
interesse og deltage i aktiviteter i dit barns skole og SFO/Klub -Skolen skal vise interesse i barnets liv 2. Tal pænt -Tal pænt eller neutralt hjemme om andre børn og deres forældre samt skolens personale -Tal pænt i skolen om andre børn, forældrene og kollegaerne LeneHeckmann.dk

8 Bærefri zone Børn skal lære at blive selvhjulpne!
Vi skal arbejde på at give børnene handlekompetence – om at kunne gøre selv. LeneHeckmann.dk

9 Positivt læringsmiljø
Hensyn til børnenes forskellige forudsætninger Motivere og anerkende alle børn Give børnene indflydelse Udvise respekt, tolerance og empati LeneHeckmann.dk

10 Positivt læringsmiljø
Mangelsyn Problembørn - Fokus på det barnet ikke kan - Fokus på problemer og mangler Ressourcesyn Børn med problemer Børn der er udfordret - Fokus på det barnet kan og næsten kan - Fokus på fremtiden og ønsker LeneHeckmann.dk

11 Gode relationer Gode relationer mellem skolen og hjemmet
Gode relationer mellem de voksne og børnene Gode relationer mellem børnene i mellem LeneHeckmann.dk

12 Gode relationer Jeg- Kompetence Vi - kompetence
Et barns kompetencer kan blandt andet deles i jeg- og vi-kompetencer. Jeg-kompetencen er barnets tro på egne evner, at det kan mærke og give udtryk for sine følelser, ønsker, behov og grænser, at det føler sig elsket, og at det evner, at bruge de ressourcer det har. Vi-kompetencen er barnets evne til at indgå relationer, forstå andres tanker og følelser, til at være en del af fællesskabet og at tillade andre at være med. LeneHeckmann.dk

13 Gode relationer Legekammerater Fødselsdage Legegrupper Madgrupper
Legepatrulje Familieklasser Fælles aktiviteter på skolen Fælles aktiviteter uden for skolen LeneHeckmann.dk

14 Kommunikation Kan være med til at skabe det positive læringsmiljø
Kan være med til at skabe gode relationer LeneHeckmann.dk

15 Ærlig, konkret og præcis
Kommunikation Positiv feed-back Øjen-kontakt Positiv omtale Jeg-budskaber Ærlig, konkret og præcis LeneHeckmann.dk

16 Lektier 1)Planlæg lektierne 2)Find et stamsted 3)Skab hygge
4)Sluk for mobilen 5)Hjælp ikke for meget 6)Snak med læreren Kilde: Guiden er lavet i samarbejde med Lene Skovbo Heckmann, konsulent og Lola Jensen, selvstændig familievejleder. LeneHeckmann.dk

17 1. Planlæg lektierne Hæng et ugeskema op, hvor både børn og
forældre kan se, hvornår der skal laves lektier. På den måde slipper man for diskussionerne om, hvornår lektiearbejdet skal begynde. Samtidig får man overblik, så arbejdet påbegyndes i god tid. LeneHeckmann.dk

18 LeneHeckmann.dk

19 2. Find et stamsted Det er en fordel for de fleste
børn, at de har et fast sted at lave lektier. Til gengæld er det forskelligt, hvor og hvordan børn arbejder bedst. Nogle har brug for at sidde ned, mens andre arbejder bedst stående eller liggende. Har du et barn, der let distraheres, er det vigtigt, at der ikke ligger ting rundt om barnets arbejdsplads, som kan forstyrre koncentrationen. LeneHeckmann.dk

20 3. Skab hygge Sørg for, at det daglige lektiearbejde bliver en
hyggestund i stedet for et nødvendigt onde. Man kan for eksempel servere lidt saftevand og gulerødder, mens arbejdet står på. Vær nærværende over for dit barn. Sæt tid af til hjælpen, så du ikke render og laver alt muligt andet imens. Er tankerne andre steder, bliver man nemlig lettere irriteret, og så forsvinder hyggen LeneHeckmann.dk

21 4. Sluk for mobilen Når dit barn skal lave lektier, er
det vigtigt, at der er ro omkring arbejdspladsen. Sørg for at tv, radio og ikke mindst barnets mobiltelefon er slukket. Det er svært at arbejde koncentreret, hvis der hele tiden tikker sms’er ind på mobiltelefonen. Til gengæld arbejder nogle børn bedre til musik. Især klassisk musik kan have en beroligende effekt i en arbejdssituation. LeneHeckmann.dk

22 5. Hjælp ikke for meget Det er vigtigt, at man som
forælder ikke overtager lektiearbejdet, så man selv sidder og laver opgaverne. Rollen som hjælper er primært at sikre, at barnet har forstået, hvad opgaven går ud på. Kom eventuelt med eksempler på, hvordan lignende opgaver kunne løses. I forbindelse med lektiesituationen er det væsentligt at rose barnet, så motivationen opretholdes LeneHeckmann.dk

23 6. Snak med læreren Er det blevet en kamp at lave
lektier med dit barn, kan du spørge barnets lærer om gode råd. Måske kan man aftale at sætte lektiemængden ned, så den passer bedre, eller man kan i fællesskab beslutte at arbejde på tid, i stedet for at barnet skal nå et bestemt antal opgaver. LeneHeckmann.dk

24 God trivsel = God læring
LeneHeckmann.dk


Download ppt "God trivsel = God læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google