Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapacitetsstyring i et frit valgs system Oktober 2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapacitetsstyring i et frit valgs system Oktober 2009"— Præsentationens transcript:

1 Kapacitetsstyring i et frit valgs system Oktober 2009

2 Kapacitetsstyring i et frit valgs system
Forventningsafstemning: Prognose Kapacitetsplanlægning Fysisk kapacitet Ressourcetildeling Udfordringer

3 Kapacitet og skoler Frederiksberg Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter Frederiksberg Kommune garanterer plads på distriktsskolen Børne- og Ungeområdet udarbejder årligt en elev- og klassetals prognose på baggrund af kendte befolkningsdata på distriktsniveau Prognosen tager højde for en lang række variable, som eksempel tidlige og sene skolestartere, privatskoleandele og flyttemønstre Skolernes kapacitet udregnes i klasser med maksimalt 28 elever.

4 Kapacitetsplanlægning og prognosen
Prognosen sammenholdes med skolernes fysiske kapacitet På baggrund af prognosen kan vi se om kapaciteten holder på de enkelte skoler Gør den ikke den, kan vi foretage distriktsændringer og/eller kapacitetudvidelser

5 Dagtilbud

6 Ressourcetildeling Både området og de enkelte skoler / institutioner bliver aktivitetsstyret ud fra Klasser / grupper Elever / antal børn

7 Udfordringer I Frederiksberg Kommune har der været et stigende elevtal siden 1999 Det har betydet etablering af en ny skole, og kapacitetsudvidelser på flere skoler, samt skoledistriktsændringer i flere omgange Elevtilvæksten er uensartet, nogle distrikter er mere udsat end andre Det frie skolevalg betyder at de klasser, der evt. kan lægges sammen, ofte fyldes op med frit valg elever og dermed frigives der ikke kapacitet

8 Skoleindskrivning Indskrivning til børnehaveklasse er den største ændring i kapaciteten Tallet har i de senere år ligget mellem 650 og 700 nye elever, mens der kun udskrives mellem elever Forældre inviteres til indskrivning i januar måned I forbindelse med skolestart foregår indskrivning til børnehaveklasse altid på distriktsskolen - også hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen. Ønsker om anden skole administreres centralt fra skoleafdelingen i henhold til de gældende regler.

9 Skoleindskrivning 1. april dannes klasserne på de enkelte skoler i forhold til antallet af distriktsbørn Herefter åbnes der for ventelisten, hvor der på de enkelte skole optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune i bh. klasse når gennemsnittet på det enkelte klassetrin på skolen er under 24 (3 klasser =72 o.s.v.) Følgende prioriterede optagekriterier træder i kraft, når der er flere ansøgere, end der er kapacitet til på den ønskede skole på det ønskede klassetrin: 1.    Søskende til elever på skolen går forud for andre 2.    Nærmereboende går forud for fjernereboende

10 Særlige regler ved indskrivning
På Skolen ved Søerne kan der optages elever fra andre skoledistrikter i Frederiksberg Kommune i bh. klasse - 9. klasse, når der er under kvotient 66 på årgangen, for tre, fire og femsporede årgange, dog for søskende op til kvotient 24 pr. klasse på årgangen. For årgange med et og to spor gælder, at der på Skolen ved Søerne kan optages elever når der er under kvotient 22 pr. klasse på årgangen. Dog for søskende op til kvotient 24 pr. klasse på årgangen. På Skolen ved Søerne kan optages elever fra andre kommuner i bh. klasse - 9. klasse, når gennemsnittet er under kvotient 60 pr. klasse på årgangen, for tre, fire og femsporede årgange. For årgange med et og to spor gælder, at der på Skolen ved Søerne kan optages elever fra andre kommuner når der er under kvotient 20 pr. klasse på årgangen. På Skolen på Duevej kan der optages elever til børnehaveklasserne fra andre distrikter i kommunen, såfremt elevtallet er under 72 og fra andre kommuner såfremt tallet er under 60. På Søndermarksskolen kan optages elever fra andre distrikter i Frederiksberg Kommune, når der er under 72 elever påårgangen og fra andre kommuner når der under 60 elever på årgangen gældende for børnehaveklasserne. Dog for søskende op til kvotient 24 pr. klasse på årgangen.


Download ppt "Kapacitetsstyring i et frit valgs system Oktober 2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google