Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fjordbakkeskolen forældremøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fjordbakkeskolen forældremøde"— Præsentationens transcript:

1 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
Det er vores vision at gøre skolen til et godt og trygt være- og lærested for både børn, forældre og personale. Et sted, hvor den enkeltes evner og anlæg kan udvikle sig optimalt til eget og andres bedste, samt et sted med åbne døre mod omverdenen og fremtiden.

2 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
Visionen er nu udmøntet i et værdigrundlag, Tanken er at værdigrundlaget udbygget med tegn på de ændringer, der skal være, kan anvendes som et spejl i dagligdagen til at vurdere den virksomhed, vi udøver. Hovedpunkterne er bygget op omkring de fire værdier respekt, trivsel, dialog og ansvar, og vi har specielt været inde at arbejde med følgende fire kerneområder:

3 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
Børnenes samvær Skolens undervisning og børnenes læring Samarbejdet med forældrene Det interne kollegiale samarbejde

4 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
Skolen for alle! En stærk, nærværende, lyttende og dynamisk ledergruppe Ledergruppen er et eksemplarisk team Fjordbakkeskolen skal kendetegnes ved at være faglig målrettet og fokusere på at inkludere ”alle”. Skolens medarbejdere skal være tydeligt understøttede i hverdagen, specielt af ressourcecenteret, PLUC samt skolens ledelse

5 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
1/11 Skolen afleverer besked om forventede pensioneringer og antal tidsbegrænsede stillinger 1/11 Skolen får besked om næste skoleårs økonomi 1/12 Skolen melder ind til forvaltningen om forventet antal ansatte 20/12 Klassedannelse/placering 0. årgang 1/1 Evt. forflyttelses/afskedsprocedurer iværksættes 31/1 Elevplaceringer 1. – 6. offentliggøres 31/3 Elevplaceringer 7. – 10. offentliggøres

6 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
Distriktsskolelederen danner klasserne ud fra eventuelle ønsker fra elever og forældre. Hvis alle ønsker ikke kan opfyldes sker klassedannelse inden for følgende kommunale rammer i prioriteret rækkefølge: Elever med søskende på den ønskede afdeling optages før elever uden søskende på afdelingen. Elever optages efter afstand fra hjem til ønskede afdeling (nærmest boende optages først). Kommunens egne borgere optages forud for borgere fra andre kommuner.

7 Fjordbakkeskolen forældremøde 31.10.12
”Den enkelte skole skal imødekomme forældrenes ønske om optagelse af elever fra en anden skole end distriktsskolen ved ledige pladser til og med et elevtal på 23 pr. klasse. Skolen har således mulighed for at reservere fem pladser til eventuelle nye elever fra eget distrikt”.


Download ppt "Fjordbakkeskolen forældremøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google