Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Maglegårdsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Maglegårdsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Maglegårdsskolen
Program Maglegårdsskolen Skoleledelsen: Torben Frese & Peter Vinkel Pause Indskrivning Praktiske bemærkninger Åbent hus Børnehaveklasselederne: Susanne Follin Johansen, Dorthe Pedersen & Karin Thorning GFO-leder: Lisbeth Jensen Fremvisning af indskolings- og fritidsområdet

2 Maglegårdsskolen - en moderne skole på 100 år

3 Kontinuitet & fornyelse
Vores måde at tænke skole på, har fungeret i 10 år Vi holder fast i det der fungerer Vi har hele tiden fokus på udvikling og fornyelse Skolen har mange traditioner og grundlæggende har vi en solid platform, som vi arbejder ud fra

4 Børn og klasser 2009/2010 740 børn i 30 klasser 3 sporet skole
Klassekvotient: 24,67 børn

5 Personale Skole: 65 lærere Ledelse: Torben Frese & Peter Vinkel
GFO: 27 pædagoger og medhjælpere Ledelse: Lisbeth Jensen

6 Maglegårds distrikt - som det ser ud pt.

7 Maglegårdsområdet Idrætshal  Parkering  Kiss ’n’ Ride 
 3 boldbaner  Løbebaner  Beachvolley Multibane   Hovedbygning Sydpavillon  Vestfløj   Nordpavillon  Villa Legestue   Musikhus

8 Bygninger Nordpavillon Mellemtrin Hovedbygning
Mellemtrin Udskoling Naturfag Håndværksfag Vestfløj Mediatek Administration Sydpavillon Indskoling & GFO Villa Legestue Musikhus

9 Maglegårdsskolens koncept
Læringssyn Differentiering (MI & læringsstile) Indsigt i egen læringsproces Udfordringer Use it or lose it Aktiv i læringsprocessen Lærerrolle Rammesætter & vejleder Forpligtende teamsamarbejde Vidensdeling Organisation Selvstyrende enheder 5-7 lærere 3 klasser Fysisk afgrænset område Fysiske rammer Hjemområdet (den fysiske enhed) Bedre udnyttelse af arealet Fleksible læringsrum

10 En fleksibel skole med fokus på det enkelte barns læring
Maglegårdsskolen En fleksibel skole med fokus på det enkelte barns læring

11 Fokus på det enkelte barn
Børn er forskellige Behov Udviklingstrin Forskellig tilgang til læring De indgår i fællesskabet med deres forskellighed

12 Fokus på læring Differentiering Medansvar for egen læringsproces
Det enkelte barn Klassens rolle Medansvar for egen læringsproces indsigt i egen læringsproces meningsfuldt og brugbart børnene skal være aktive Lærerrollen fra formidler til vejleder og rammesætter

13 Børnenes personlige udvikling
At lære at lære At indgå i fællesskaber At respektere og værdsætte forskelligheden At have selvindsigt

14 Fleksibel skole Selvstyrende enheder Med mulighed for
3 klasser i en faseopdelt struktur 5-7 lærere som hører til ét team et fysisk afgrænset område (hjemområdet) Med mulighed for fokus på det enkelte barn differentieret undervisning fleksibel planlægning effektiv lokaleudnyttelse

15 10 små skoler i den store skole
BHA1 BHA2 BHA3 1C 2C 3C 4F 5F 6F 7I 8I 9I 1D 2D 3D 4G 5G 6G 7J 8J 9J 1B 2B 3B 4E 5E 6E 7H 8H 9H Selvstyrende enheder bestående af 3 klasser 5-7 lærere i et fysisk afgrænset område

16 den selvstyrende enheds base
Hjemområdet den selvstyrende enheds base Hjemområde 3 hjemsteder

17 ??

18 Optagelse i børnehaveklasen
Børnehaveklassen er obligatorisk Børn, der fylder 6 år i 2010, skal begynde i børnehaveklassen til august. Man kan ansøge om udsættelse barnets skolestart i 1 år. Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2010, kan optages i børnehaveklasse, hvis det vurderes, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og følge klassen videre i 1. klasse. Børn, som fylder 7 år i 2010 – og som ikke er startet i børnehaveklassen pga af udsættelse – starter i børnehaveklassen til august.

19 Indskrivning Indskrivningen sker via Genvej på kommunens hjemmeside
Bestil eller hent en digital signatur Indskrivningen sker i perioden januar 2010 Alternativt kan der afleveres en indmeldelsesblanket til den ønskede skole

20 GFO Indmeldelse i GFO sker samtidig med indmeldelse i skolen via Genvej Barnet meldes automatisk ud af sin nuværende institution ved indmeldelse i GFO – pr Ønskes en betalingsfri periode i forbindelse med skiftet skal det meddeles skriftligt til nuværende institution eller børnefamilieteamet med 4 måneders varsel

21 Den videre proces Skole & Fritid vurderer tallene for at afklare, hvor mange børnehaveklasser der skal oprettes på de enkelte skoler og om der eventuelt skal foretages mindre distriktsændringer Uge 10: Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler og skoledistrikterne fastlægges endeligt. Uge 12: Hjemmene modtager besked om, hvilken skole barnet skal starte på. Efterfølgende inviterer skolerne til indmeldelses-samtaler, arrangementer, møder og lignende.

22 Frit skolevalg Børn, der bor i distriktet, har altid ret til at blive indskrevet på distriktsskolen Børn fra Gentofte Kommune, som har søskende på skolen, optages på skolen Børn fra andre distrikter og børn fra andre kommuner optages, hvis der er plads på den ønskede skole - se styrelsesvedtægten OBS: Mulighed for distriktsjusteringer distriktet er vejledende Afstandskriterie = gå-afstand

23 Styrelsesvedtægten Klassedannelsen besluttes af Børne- og Skoleudvalget i marts. Klassedannelsen sker ud fra en statistisk vurdering af indskrivningstallene primo marts i forhold til, at der max må være 25 børn i hver klasse ved skolestart i august. Skolebestyrelserne udtaler sig i forhold til den statistiske vurdering og eventuelle ønsker og begrundelser for dispensation i forbindelse med børn ud over de 25. Antallet af klasser sættes ikke ned, hvis elevtallet ved skolestart er faldet til under sammenlægningsgrænsen. Alle børn fra eget skoledistrikt samt børn fra andre distrikter i Gentofte Kommune, der har ældre søskende på skolen, skal optages. Herefter kan andre børn fra andre skoledistrikter i Gentofte Kommune optages, hvis der er plads. Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, optages først de nærmestboende (målt i gåafstand) børn med bopæl i Gentofte Kommune. Herefter kan børn fra andre kommuner optages, men kun i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 19. Hvis det ikke er muligt, at opfylde alle ønsker om optagelse på en skole i Gentofte Kommune, optages først de børn fra andre kommuner, der har ældre søskende på skolen. Herefter optages de nærmestboende (målt i gåafstand) børn med bopæl i andre kommuner.

24 Skolebestyrelsesvalg
Der er valg til skolebestyrelsen i løbet af foråret Der skal vælges 7 forældre, som skal sidde i bestyrelsen i perioden Der skal også vælges suppleanter Der afholdes valgmøde på skolen onsdag den kl. 19

25 Læs mere

26 Kontakt og information
Telefon: Hjemmeside:


Download ppt "Velkommen til Maglegårdsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google