Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Centre og internationale aktiviteter på EUD

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Centre og internationale aktiviteter på EUD"— Præsentationens transcript:

1 Centre og internationale aktiviteter på EUD
”Vi er aktivt med til at forme kompetenceudviklingen til morgendagens globale arbejdsmarked.” (Citat fra AARHUS TECH’s strategi) Aktører: Centrene og tværgående internationale koordinatorer

2 Status på internationale aktiviteter -projekter
Projektgennemførsel: International kompetence udvikling for vejledere ( ) -Tværgående Bricks to Europe ( ) – Center for Byggeri (struktører) Sustaining our futures ( ) – Center for Byggeri Electronic Exchange with Malta ( ) – Center for IT, Teknik og Innovation Chef-trainees crossing borders ( ) – Center for Mad og Gastronomi Trainees crossing borders: ( ) Center for mad og Gastronomi, Center for Autoteknologi Projektforberedelse ( ) Lodz projekt, Polen - Center for Byggeri (er bevilliget, omfanget kendes ikke endnu). Internationale GF-pakker for :vagt og sikkerhed, tømrere, IT/elektronik og metaluddannelserne. (Skotland, Finland, Tyskland) Skole-virksomheds-projekt ”teacher-trainer mobility” med Grundfos: (Finland + Tyskland). Center for IT, teknik og Innovation og Center for Metalproduktion og Udvikling ” Innovation and sustainability in the Creative Industries” – bæredygtigt partnerskab med frisører, mediegrafikere, teaterteknikere ( Skotland, Malta, Holland og Spanien)

3 Status på besøg fra udlandet
Gennemførelse: Bricks to Europe: uge 2 og uge 21, 2012 (Center for Byggeri) Sustaining our Futures: uge 49 (2011) og en uge i marts (2012) Besøg af finsk svejselærer : Uge 8-9 (2012) Center for Metalproduktion og Udvikling Besøg af finsk VVS elev: , Center for tekniske installationer Besøg af autoelever fra Le Mans: 3 uger i efteråret Center for Autoteknologi

4 Status på internationale aktiviteter -PIU
Gennemførelse 2011: 4 kokke-elever: Spanien (1), Frankrig (2), Norge (1) Tømrer : 1 Grønland elektriker: 1 Polen (afsluttet 2011) Byggetekniker: 1 Rusland (afsluttet 2011) Forberedelse 2012 En tømrerelev søger visum i Hawaii - aflyst ca. 2-3 henvendelser /mail/uge

5 De internationale koordinatorers ansvarsområder -projekter
Projektforberedelse: Skaber kontakt til udenlandske partnere (databaser, forberedende besøg og lignende) Forestår korrespondance på fremmedsprog med udenlandske partnere omkring rammer for samarbejde og projektindhold Forestår korrespondance, afholder og forbereder møder med uddannelseschefer omkring rammer for samarbejde og projektindhold Indsamler og sammenskriver relevant information fra interne og eksterne partnere til projektansøgning

6 De internationale koordinatorers ansvarsområder –projekter, forsat…
Projektgennemførsel: Budgetplanlægning (på 2 års forløb) Forestår korrespondance med udenlandske partnere omkring planlægning af projekter Afholder og forbereder møder med interne og eksterne partnere omkring praktisk gennemførsel af projekter Arrangerer rejse og ophold ved udsendelse af elev- /lærergrupper i samarbejde med centrene. Udarbejder formalia vedrørende: Forsikringsafklaring Kontrakt mellem AARHUS TECH og elev Kontrakt mellem elev og udenlandsk praktiksted Europass (obligatorisk bevis for ophold) Opretter og vedligeholder hjemmesider (ved partnerskabsprojekter)

7 De internationale koordinatorers ansvarsområder –projekter, forsat…
Projektafslutning Udarbejder mobility tools (obligatorisk elektronisk evaluering) Indsamler og koordinerer evalueringer fra centrene Er tovholder i spredningsproces af resultater (internt og eksternt) Afregner med økonomiafdelingen på formålsnumre til projekterne Indsamler materiale til afrapportering Skriver afrapportering til Styrelsen for International Uddannelse Opsamler ideer til nye projekter

8 Uddannelseschefers ansvarsområder
Under projektforberedelse, -gennemførsel og -afslutning Afsætter tid til de internationale opgaver f.eks. kommunikation med udenlandske partnere, møder, rejseaktiviteter og modtagelse af udenlandske gæster (årligt omfang ca timer pr. deltager, afhængigt af projekttype). Forventningsafstemning i forhold til projektbudget (hvilke midler er der til rådighed, hvad skal centrene selv levere). Leverer inputs i forbindelse med projektansøgning omkring rammer for samarbejde og projektindhold. Træffer afgørelse i gennemførelsesfasen i forhold til hvor mange der skal sendes ud, hvem skal deltage og lignende. Deltager i udvalgte, repræsentative møder med udenlandske gæster. Ved overvejelserne omkring deltagelsen i internationale projekter findes medarbejdere, der opfylder kompetencekravene og er villige til at løse de beskrevne opgaver.

9 Uddannelseschefers ansvarsområder
Under projektforberedelse, -gennemførsel og -afslutning Organiserer modtagelse af gæster fra udlandet til centret – evt. i samarbejde med international koordinator Organiserer planer til udenlandske gæster, så gæsternes besøg fungerer, evt. i samarbejde med international koordinator Organiserer aftaler om evt. kaffe/bespisning af gæster Organiserer evaluering og spredning af resultaterne ved udvekslinger med udlandet.

10 Kompetencebeskrivelse for medarbejdere fra centre, der indgår i internationale projekter
Arbejdsopgaver i hele projektforløbet (ca timer afhængig af projekttype og efter aftale med uddannelseschefen) Bidrage med faglige inputs til projektansøgning under projektperioden Bidrage med kommunikation på engelsk til udlandet (telefon, mail, videokonferencer) under hele projektperioden Løbende deltagelse i aftalte projektmøder Indsamle dokumentation (f.eks. Europass, boardingpass og hotelafregninger) fra udenlandsophold både fra elever og undervisere/vejledere Deltage i aftalte rejser til udlandet, evt. med elever Deltage i aftalte besøg fra udlandet i forhold til faglige/kulturelle aktiviteter Formidle viden om projektet til eget Center samt til DigiSats Evt. deltage i forberedende besøg Deltage i planlægningen af forslag til billetter og hotel. Deltage ved modtagelse af udenlandske gæster.

11 Kompetencebeskrivelse, fortsat…
Faglige kvalifikationer Behersker fagligt og alment engelsk Minimum én person fra hvert Center behersker engelsk mundtligt og skriftligt. Minimum én person fra hvert Center behersker engelsk på samtale niveau. Evner at formidle internationale aktiviteter såvel internt (elever og kollegaer) som eksternt (f.eks. i forhold til mestre, branchen og evt. pressen) Personlige kvalifikationer Kan let og med stor gennemslagskraft indgå i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere Målrettet, vedholdende og entusiastisk

12 De internationale koordinatorers ansvarsområder –PIU
Er resurse person i forhold til PIU-ophold og kan vejlede centrene. Vejlede elever, der skal til job-samtale i udlandet omkring: indgåelse af ansættelsesaftaler forhåndsgodkendelse forsikring AER Evt Vejlede elever, der skal starte i PIU-ophold. Udfyldelsen af praktik-aftalen, evt. løn i udlandet Brug af de rigtige AER skemaer Afbrydelse eller forlængelse af praktik-aftalen Eleven afkrydser en intern kontrakt (elev-skole) om at han/hun har forstået vilkårene for PIU. Evt.

13 Centrenes ansvarsområder, PIU
Centrene skal ved informationsmøder, grundforløbsopstart og hvis elever på eget initiativ opsøger centret, informere om: Muligheder under PIU (med eller uden dansk uddannelsesaftale) herunder fordelene ved et praktikophold i udlandet AARHUS TECH har IKKE en database med ledige praktiksteder i udlandet. Eleverne skal bruge eget og forældres netværk i søgning efter en praktikplads i udlandet Vejlede i at udarbejde ansøgninger og CV på engelsk. Udlevere pjecen ”Praktik i udlandet/PIU –tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet” til interesserede elever og henvise til de internationale koordinatorer. Centret har tilsynspligt over for eleven i hele praktikperioden

14


Download ppt "Centre og internationale aktiviteter på EUD"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google