Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop v. Gitte Dybdal eksistens, fællesskaber og fastholdelse Gruppevejledning – et fælles vejledningsrum PROGRAM Kom godt i gang – fordele og ulemper.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop v. Gitte Dybdal eksistens, fællesskaber og fastholdelse Gruppevejledning – et fælles vejledningsrum PROGRAM Kom godt i gang – fordele og ulemper."— Præsentationens transcript:

1 Workshop v. Gitte Dybdal eksistens, fællesskaber og fastholdelse Gruppevejledning – et fælles vejledningsrum PROGRAM Kom godt i gang – fordele og ulemper Målgruppe Koncept og udførelse Vejleders arbejdsredskab Materiale – den praktiske del Den teoretiske vinkel Fælles debat om temaet

2 Gruppevejledning Kom godt i gang – fordele og ulemper
Hvorfor gruppevejledning? Almengørelse. Genkender sig selv i andres fortællinger. (Hutters) Der sættes fokus ved løsningen i stedet for problemet. Der stilles konstruktive og støttende spørgsmål. Bearbejdning af stopklodser/barrierer (Amundson) Plads til refleksion og bearbejdning Handlingsperspektivet. Der kan gøres noget ved problemet. Forskel på gruppevejledning og oplæg/vejledning i grupper Faldgrupper : Individuel vejledning i grupper. Oplæg i Grupper. (Plant) Ulemper ved gruppevejledning? Generte elever/studerende (Peavy). Ikke for små eller for store grupper (Studievalg Midt- og Vestjylland). Tidshorisont: Grupperne mødes kun 1 – 2 gange af 1 times varighed. Giver dette plads til filosofisk vejledning? Hvad er elevernes behov?

3 Gruppevejledning - Hvilken målgruppe?
Inden man går i gang med gruppevejledning, skal målgruppen defineres. Studievalgs Midt- og Vestjyllands målgruppe: Elever med udvidet behov for vejledning. Udpegningen foregår via screeningsskemaer i afgangsklasserne. Gruppevejledning er for elever (uddannelsesfremmede) - der mangler nogen at tale uddannelse med - der ikke kan se sig selv på en videregående uddannelse - der er handlingslammede ift. at tænke uddannelse overhovedet - der ikke kan se, at deres problemstillinger ofte er almene og kan løses

4 Gruppevejledning På de videregående uddannelser
Målgrupperne på de videregående uddannelser kunne være: Elever, som er på vej til at droppe ud af studiet og uddannelsesfremmede elever. Emner/temaer: Forventningsafstemning. (jeg forventede noget andet af studiet) teori/praktik, at være studerende på VU Studiestart (usikkerhed på det at være studerende, herunder selvstudie) Manglende motivation på studiet. Jobudsigter og videre/efteruddannelsesmuligheder Andet…

5 Gruppevejledning i Studievalg
Koncept og udførelse Studievalg holder gruppevejledning for afgangseleverne. Eleverne bliver præsenteret for gruppevejledningen i forbindelse med et fælles oplæg for alle elever. Eleverne bliver bedt om at udfylde et screeningsskema, hvor der bliver spurgt ind til behov og interesse. Spørgsmålene er lig med screening. Alle interesserede med ’udvidet behov’ får en mail + sms om, hvorvidt de stadig er interesserede i at deltage i gruppevejledning, og de der siger ja, bliver inviteret til den endelige gruppevejledning. Fortrolighed, respekt og tavshedspligt.

6 Gruppevejledning i Studievalg
Grupper på 4-12 personer 1 modul/lektion i et gruppelokale Vejlederen som initiator, der faciliteter rum til gruppedynamik Eksistentiel platform samt konkrete øvelser (kontrakt, stopklodser, læringsstile) Opfølgende mail, hvor eleverne skal skrive tilbage, hvor langt de er i deres valgproces Opfølgende gruppevejledning ca. 1 – 2 mdr. efter første gruppevejledning (hvor langt er I nået? Hvad skal I nu? Refleksionsøvelser) Evaluering

7 Vejleders arbejdsredskab/teori
Gruppeprocesser – faser i gruppevejledning Inspiration fra ’Gruppevejledning. Teori og metode’. (Borgen) Indledningsfasen (gruppen skal lære hinanden at kende, samhørighed) Overgangsfasen (her præsenteres normer og mål for gruppen) Arbejdsfasen (aktiviteter og høj produktivitet) Afslutningsfasen (hvad har vi nået, planer for fremtiden, hvordan skal vi arbejde videre) Opfølgningsfasen (gruppen mødes igen, hvor er vi nu, hvad skal der arbejdes videre med)

8 Materiale: Indholdsfortegnelse
Kontrakt Vejkortet Øvelse: Mine stopklodser Guide til uddannelsessystemet Øvelse: Mulige uddannelser Praktiske oplysninger Skole: xx Tidspunkt: d. 3. december 2010 kl Opsamling: d. 11. februar 2011 kl. 9.55 Vejleder: Gitte Dybdal, ,

9 Forventningsafstemning (rum/tid, værdier, indhold, evaluering)
Materiale: Kontrakt Forventningsafstemning (rum/tid, værdier, indhold, evaluering) Tavshedspligt Ingen ironi og nedladenhed Respekt for taletid Respekt for forskellighed og uenighed (etik i vejledning, kvalitet, forventningsafstemning)

10 Vejkort/stopklodser Materiale: Eksempler på stopklodser:
Valg af uddannelse Stopklods 5 Eksempler på stopklodser: Bange for at falde fra uddannelsen Kæreste Økonomi Geografisk afstand Specifikke adgangskrav Mellem stopklodserne, skal der ses på hvilke ressourcer, der skal til, for at få stopklodsen væk. Stopklods 4 Stopklods 3 Stopklods 2 Stopklods 1

11 Beskrivelse af vejkortet
At formulere vejledningsproblemet (Amundson s. 43) ’Folk søger vejledning, fordi de føler, at de på én alle anden måde er kørt fast. De søger nye perspektiver på det problem, de står overfor – de har brug for at se nye vinkler’. Ved et uddannelsesvalg, kan eleverne/vejledningssøgende opleve forskellige Udfordringer. Disse udfordringer har Amundson illustreret med et vejkort, som en nyttig metafor. Vejkortet benyttes som et arbejdsredskab i gruppevejledningsprocessen, hvor eleverne først individuelt skal beskrive hvilke stopklodser de har. Efterfølgende snakker eleverne to og to om stopklodserne og om hvordan de får stopklodserne fjernet. Til sidst drøftes stopklodserne i hele gruppen. Herved opnås en tredelt vejledning i gruppen. Individuelt, to og to, hele gruppen.

12 Materiale: Mine stopklodser (her arbejdes både individuelt, to og to og i hele gruppen)
Hvilke? Hvordan kommer jeg videre?

13 Materiale: Guide til uddannelsessystemet
Grundskole Studieforberedende uddannelse Erhvervsuddannelse KVU 2 år MVU 3-4 år 3 år Bachelor LVU Kandidat Du står her

14 1. Siden sidst – hvad har du undersøgt og hvordan?
Hvilke redskaber/arrangementer har du brugt, og hvilke personer har du talt med? 2. Hvor er du nu i forhold til uddannelsesvalg? 1.______________________________________ ________________________________________________________________________________ 2.______________________________________ ________________________________________ ________________________________________ 3.______________________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________________ Jeg har overvejet følgende uddannelser: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Jeg er i tvivl om: _______________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Hvad mangler du at finde ud af / at gøre? Skriv konkrete ting ned – f.eks.: Udarbejde en +/- liste Kontakte uddannelsesstedet 4. På den anden side af huen – hvad skal der ske? Hvornår vil du søge ind på en uddannelse? ______________________________________________________________________________________________________________________________ Skal du have sabbat og hvor længe? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hvad skal du lave i din sabbat?

15 Gruppevejledning – Den teoretiske vinkel
Gruppevejledning. Teori og metode (Borgen m.fl. 1998) Dynamisk vejledning. (Amundson. 1998) Metodehåndbog i fortællerværksteder (Krøjer & Hutters. 2006) Sammen og hver for sig. (Plant. VejlederForum. 2009) Group Counselling: Critical Moments and Counsellor Reactions. (Peavy. 1979) De etiske retningslinjer. Systemisk vejledning. (VejlederForum)

16 Fælles debat om temaet eksistens, fællesskaber og fastholdelse
Giver det fortalte anledning til kommentarer? Kan gruppevejledning være en måde at fastholde de studerende på MVU? Andet


Download ppt "Workshop v. Gitte Dybdal eksistens, fællesskaber og fastholdelse Gruppevejledning – et fælles vejledningsrum PROGRAM Kom godt i gang – fordele og ulemper."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google