Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –"— Præsentationens transcript:

1 De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –
v. Kari Kvottrup og Pernille Plannthin

2 De vejledningstrængende
Når målgruppen gemmer sig – Hvem er vi? Pernille: Vejledningsfaglig konsulent, studievalgs-vejleder på Vestegnen og paragrafnørd. Skummel fortid på CBS. Kari: Ansvarlig for udvidede behovsgruppen og studievalgsvejleder i Nordsjælland og på Vestegnen. Tidligere underviser i folkeskolen og på sygeplejerske-uddannelsen.

3 De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –
Studievalg København: 20 studievalgsvejledere, 2 studenter og en centersekretær 80 studieforberedende skoler, elever + EUD. Åbent vejledningscenter i København henvendelser årligt Øge overgang, mindske frafald og studieskift, særligt fokus på unge og voksne med udvidede behov Administration af SVU på Sjælland. Små ansøgninger årligt. Videnscenter

4 De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –
Systemisk/konstruktivistisk udgangspunkt: Helhed og sammenhæng Cirkularitet Relationer Spejling Suppleret med narrativitet, dynamisk vejledning efter målgruppens behov

5 De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –
Hvem? Definition og barrieretyper Hvordan finder vi dem?

6 Barrieretyper 1. Uddannelsesfremmed baggrund og sociale forhold
2. Utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger, herunder studieskiftere 3. Urealistiske forventninger 4. Handlingslammende tvivl og sene startere 5. Funktionsnedsættelse 6. Udlændinge og danskere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

7 Uddannelsesfremmed baggrund og sociale forhold
Unge og voksne, som hæmmes i deres valg af videregående uddannelse og erhverv på grund af socialt og kulturelt bundne problemstillinger i bredeste forstand. En central faktor er en generel manglende forståelse for uddannelsessystemet, der ofte er påvirket af familieforhold og traditioner.

8 Utilstrækkelige studiemæssige forudsætninger
Unge og voksne, som hæmmes i deres valg og gennemførelse af videregående uddannelse pga. utilstrækkelighed i forhold til de konkrete krav og normer på uddannelsesstedet. Gruppen har ofte visse fællestræk med den forrige barrieretype ”Uddannelsesfremmed baggrund og sociale forhold, ” idet der ofte her også er tale om elever, der grundet deres kulturelle og sociale baggrund har et ringe kendskab til uddannelsessystemet.

9 Urealistiske forventninger
Unge og voksne, som hæmmes i deres valg af videregående uddannelse, fordi de har urealistiske forventninger til forholdet mellem deres formåen og deres uddannelsesmæssige muligheder. Gruppen er opdelt i to underkategorier: unge og voksne med lave og ringe forventninger til egen formåen og muligheder i forhold til videregående uddannelse selvovervurderende unge og voksne med urealistisk høje forventninger

10 De selvundervurderende unge og voksne
har lav forventning til egne muligheder fx i forhold til egne evner og gennemsnit fra gymnasiet. opsøger kun i begrænset omfang vejledning på egen hånd.

11 De selvovervurderende unge og voksne
har urealistisk høje forventninger til egne evner kompetencer. opsøger generelt selv vejledning for at finde genveje til drømmestudiet.

12 Handlingslammende tvivl og sene startere
Unge og voksne, som hæmmes i deres valg af videregående uddannelse, fordi de mangler grundlæggende færdigheder i og kompetencer til at vælge til og fra, til at indkredse og beslutte hvilken uddannelse de ønsker at tage, og/eller hvilket erhverv de har som mål. Herunder hører også visse frafaldne og frafaldstruede på de videregående uddannelser.

13 Gruppen kan opdeles i tre kategorier
Unge og voksne med højt selvværd, men med ringe beslutningskompetence og angst for det definitive valg Unge og voksne med lavt selvværd og med ringe beslutningskompetence og angst for det definitive valg Unge og voksne erhvervsaktive med gymnasial eksamen, som udskyder videregående uddannelse pga. god løn mm. Sene startere defineres som studenter med en mere end to år gammel gymnasial eksamen.

14 Funktionsnedsættelse
Unge og voksne, som hæmmes i deres valg og gennemførelse af videregående uddannelse pga. en nedsat funktionsevne, der er mere eller mindre skjult. Der kan f.eks. være tale om blindhed, manglende førlighed, kørestolsbrugere eller ordblindhed, men også psykiske lidelser kan udgøre en barriere.

15 Udlændinge og danskere med udenlandsk uddannelsesbaggrund
Unge og voksne udlændinge og danskere, som hæmmes i deres valg af videregående eller supplerende uddannelse og erhverv pga. udenlandsk uddannelse på gymnasialt eller videregående niveau.

16 Identifikation af elever med udvidede behov for vejledning
Elektroniske spørgeskemaer (e-surveys) Studievalgsvejlederen identificerer elever med udvidede behov i vejledningssituationen Gennemførelsesvejledere identificerer eleverne i deres vejledning og i den øvrige undervisning Faglæreren identificerer dem i deres undervisning Eleven henvender sig med et udvidet behov for vejledning

17 Kollektive arrangementer
E-surveys en metode til at målrette vejledningen til elever med udvidede behov E-surveys 1. g 2. g 3. g Kollektive arrangementer Gruppevejledning Individuel vejledning

18 Et er at søge – et andet at finde - eller hvad gør vi med dem, når vi har fundet dem?

19 Gruppevejledning - et eksempel:
Titel: ”Har du en plan?” Målgruppe: Handlingslammende tvivl og sene startere. Unge i 3.G med ringe beslutningskompetence og angst for det definitive valg Formål: Give eleverne struktur i deres tanker og ro til valgprocessen. Løfte deltagernes grad af empowerment, så de bliver i stand til at træffe valg og afmystificere konsekvenserne af studievalget Redskaber: Post-it øvelse om valgparametre, fremtidsscenarier, handlingsplan

20 Mere inspiration Harck, T (2004): Gruppevejledning i et systemisk perspektiv, Vejle kommune Amundson, N. E. (2001). Dynamisk vejledning. Forlaget Studie og Erhverv a.s. Peavy R.V. (2005): At skabe mening - Den sociodynamiske samtale, Forlaget Studie og Erhverv a.s. Peavy R.V. (2006): Konstruktivistisk vejledning : Teori og metode, Forlaget Studie og Erhverv Loehr-Petersen, J. og Madsen, J.G. (2005). Introduktion til Manturanas begrebsverden. KBH: MacMann Berg. Jakobsen, K. og Straarup Søndergaard, P. (2004). Fortællingen i vejledningen – Narrativ vejledning. Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr Undervisningsministeriet.

21 Elektronisk spørgeskema til 3. g og 2. hf Se mere på www. studievalg
Elektronisk spørgeskema til 3.g og 2.hf Se mere på (kig under ”Om Studievalg Kbh”).


Download ppt "De vejledningstrængende - Når målgruppen gemmer sig –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google