Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videregående uddannelse - hvorfor det? lang tid, ingen penge, svært…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videregående uddannelse - hvorfor det? lang tid, ingen penge, svært…"— Præsentationens transcript:

1 Videregående uddannelse - hvorfor det? lang tid, ingen penge, svært…
Flere kompetencer Flere arbejdsområder Flere ansvarsområder Bedre løn Større jobsikkerhed Når I tager en erhvervsuddannelse (eud) er det nok først og fremmest for at lære et fag, så I kan komme ud og få et arbejde inden for det område. Og det skal I selvfølgelig satse på – der er brug for folk med gode kvalifikationer, til at løse mange opgaver i virksomhederne og i samfundet. Men en eud kan også give mulighed for at komme på en videregående uddannelse. En videregående uddannelse er noget der bygger oven på en ungdomsuddannelse – altså fx ovenpå en gymnasial uddannelse eller på en eud som I er ved at tage. Det vil jeg gerne fortælle kort om, så I ved hvad mulighederne er – så kan I også bedre undersøge nærmere. Hvorfor skal man tage en videregående uddannelse – det tager jo ”lang tid”, man tjener ingen penge imens, det er svært og teoretisk. Måske, ja – det kommer der lidt mere om. Men fordelene ved en videregående uddannelse er, at man får bredere og dybere kompetencer (dvs viden og færdigheder) inden for et fagligt område. at man derfor kan varetage flere forskellige jobområder – så det kan blive mere spændende, afvekslende og udfordrende arbejde man kan få flere og større ansvar – for forskellige opgaver og områder, men også for ledelse af medarbejdere og af udvikling. man får oftest en bedre løn og frem for alt: videregående uddannelse er den bedste sikring mod arbejdsløshed. Det er ikke nogen garanti for at man ikke kan blive arbejdsløs – men fordi man har stor og bred viden og kan løse opgaver i forskellige virksomheder og brancher. En videregående uddannelse uddanner dig ikke til ét bestemt job, men giver viden og kompetencer til forskellige job-funktioner. F.eks: hvis man tager en eud som håndværker, så er det dét område man lærer noget om og er kvalificeret til at arbejde inden for. Hvis man i stedet tager en kort videregående uddannelse til El-installatør, eller en længere til Bygningskonstruktør – så har man bredere og dybere kvalifikationer, så man kan arbejde med planlægning, udvikling, styring, ledelse mv.

2 Studieforberedende uddannelser
Uddannelsessystemet Videregående uddannelser almindelig fuldtidsuddannelse, gratis SU: kr/md + lån mv Efter-/videreuddannelse deltid, hele uddannelser eller moduler, deltagerbetaling KVU 2 år MVU 3-4 år 3 år Bachelor LVU Kandidat Professions- bachelor Erhvervsakademi-uddannelser Universitets- uddannelser Akademi (VVU) Diplom Master Der findes to måder at tage videregående uddannelse på. Til venstre kan I se de almindelige videregående uddannelser – der findes ca. 400 forskellige. De almindelige videregående uddannelser: Det er fuldtidsuddannelser, hvor man studerer på fuld tid – omkring 40 timer/uge. Der er meget der skal læses og læres ved at læse og høre om det. Så man skal være forberedt på at skulle studere. Man skal ikke betale for at gå på uddannelserne, men bøger og pc mv koster jo penge. Man kan få SU – stipendium på godt 5000 kr/md og hertil et lån på ca 2700 kr/md – og så kan man tjene penge ved siden af. Der findes de korte erhvervsakademiuddannelser som varer 2 år. Mange af dem er indrettet sådan, at der er direkte adgang med bestemte eud-retninger. Men også hvis man ikke lige har den bestemte eud, kan der være mulighed for at komme ind, bare man tager nogle bestemte fag først. Erhvervsakademiuddannelserne er også indrettet så de passer til folk der kommer med en eud – indholdet, de faglige områder mv. De mellemlange professions-bachelor-uddannelser varer normalt 3½ år. Her er der normalt praktik, så man lærer hvordan man skal bruge teorien ude i det virkelige liv. Her kan man i nogen tilfælde få adgang med en eud, og måske skal man tage nogle bestemte fag først. Der kommer mere om de to slags – eksempler på hvilke uddannelser - lige om lidt Så er der de lange, som foregår på universiteterne, de varer normalt 5 år. Her skal man normalt have en gymnasial eksamen, men der kan også være andre muligheder for at komme ind, hvis man har en eud. KLIK: Og til højre kan I se efter-uddannelserne, som man tager på deltid, som regel ved siden af ens arbejde – der er også mange hundrede muligheder. De er indrettet, så de bygger både på den uddannelse man har, og på de praktiske arbejdserfaringer man har. De retter sig meget mod at gøre dig dygtigere og mere kvalificeret inden for et bestemt område, som du og virksomheden kan have brug for. Man kan tage en samlet uddannelse (som varer ca 3 år på deltid), eller man kan tage moduler af uddannelsen. Her er deltagerbetaling – endnu en grund til at man normalt tager dem ved siden af arbejde. Hvis nogen spørger: I nogle tilfælde kan man få Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til disse uddannelser. Men betingelserne er stramme og kringlede, så man skal spørge Studievalg. KLIK: De nederste er dem som man kan komme ind på med en eud og et par års erhvervserfaring – de hedder ”Akademiuddannelser” eller ”Videregående VoksenUddannelser” Inden for handel og kontor kan den uddannelse der hedder HD (Handelshøjskolernes Diplomuddannelse) være relevant for nogen med eud. Grundskole Studieforberedende uddannelser Erhvervsuddannelser

3 Muligheder med en teknisk uddannelse
KVU 2 år MVU 3-4 år 3 år Bachelor LVU Kandidat Professions- bachelor Erhvervsakademi-uddannelser Muligheder med en teknisk uddannelse Erhvervsakademi-uddannelser, 2 år fuld tid Autoteknolog Byggetekniker Datamatiker Designteknolog Ernæringsteknolog Installatør (El eller VVS) It- og elektronikteknolog Jordbrugsteknolog Kort- og landmålingstekniker Laborant Procesteknolog Produktionsteknolog Driftsteknolog offshore Du får både teoretisk og praktisk brugbar viden …så bliver du mellemleder, koordinator, ”faglig ekspert”. Her er dine muligheder for almindelige videregående uddannelser, når du har en eud inden for handel eller kontor. Først de korte erhvervsakademiuddannelser. Jeg kommer ikke ind på hvad uddannelserne handler om – men I kan se titlerne og de forklarer en del. Helt overordnet kan man sige, at en erhvervsakademi-uddannelse giver viden og kompetencer til at fungere som en koordinator, mellemleder eller faglig ekspert (nogle steder vil man kalde det værkfører) inden for sit område. Man skal huske, at en videregående uddannelse ikke uddanner dig til ét bestemt job – men til at kunne byde ind på flere job-områder og funktioner. Hvis man tager en af dem her, kan man i nogle tilfælde få ’merit’, altså slippe for noget af studietiden, hvis man senere vil tage en uddannelse på et højere niveau (professions-bachelor eller universitet). Og man kan komme videre med fordybelse eller specialisering på en efteruddannelse på deltid.

4 Muligheder med teknisk uddannelse
KVU 2 år MVU 3-4 år 3 år Bachelor LVU Kandidat Professions- bachelor Erhvervsakademi-uddannelser Professions-bachelor – fuld tid Bygningskonstruktør Diplomingeniør, 30 linjer (via Adgangskursus) Maskinmester Eksport og teknologi Ernæring og sundhed Grafisk kommunikation Have- og parkvirksomhed Maritim transport og skibsledelse (Skibsofficer) Du får teoretisk og praktisk viden til at arbejde og udvikle inden for professionen. Du bliver det, du uddanner dig til. Flere muligheder for videregående uddannelse – nemlig de mellemlange professionsbachelor. Nogen af dem kender I måske: maskinmester, ingeniør, skibsofficer Og de andre er samme længde og niveau. Professions-bachelor, betyder at man bliver uddannet til en profession, man bliver ’professionel’ inden for sit område. Så uddannelserne retter sig oftest mod bestemte jobs. Der er gode muligheder for jobs med selvstændigt ansvar, jobs der kræver stor og dyb viden, og i nogle tilfælde også ledelse. En del af uddannelserne kræver, at man tager et antal hf-enkeltfag oven i sin eud, for at man kan komme ind.

5 Du kan se adgangskravene til hver uddannelse på www.ug.dk
Mange uddannelser kræver fag, fx matematik C engelsk C (eller D) dansk C …så undersøg – eller bare tag fagene! Nogen uddannelser kræver højere niveauer, fx matematik B engelsk B eller andet, du ikke kan tage her. …så må du tage hf-enkeltfag, fx på VUC Adgangskursus til ingeniør varer 1-1½ år – giver adgang til ”alle” tekniske uddannelser Du kan se adgangskravene til hver uddannelse på Der er mange af de videregående uddannelser, der kræver at man skal have nogle bestemte fag på et bestemt niveau. Nogen af dem kan du tage her på teknisk skole – det ved din studievejleder mere om. Det er klogt at tage de fag – eller nogle af dem – også selv om du ikke lige ved om du vil bruge dem til mere uddannelse. Andre fag som kan være krævet, kan du ikke tage her – så må du ud og tage dem på VUC – VoksenUddannelsesCenteret Eller tag Adgangskursus til ingeniøruddannelserne – det giver adgang til næsten alle tekniske videregående uddannelser. UddannelsesGuiden, her kan du læse om alle uddannelser i landet, og se hvad adgangskravene er.

6 Undersøg selv nærmere – spørg Studievalg
Efter- og videreuddannelse Når du er færdig med uddannelsen på teknisk skole, og har nogle års erhvervserfaring Akademi Diplom Master Akademiuddannelser på deltid, som Informationsteknologi Innovation, produkt og produktion Laboratorie og bioteknologi Ledelse Økonomi- og ressourcestyring og andre Uddannelserne er normalt opdelt i 6 moduler hver, du kan vælge enkeltmoduler eller tage hele uddannelsen. Deltagerbetaling. Du har jo også mulighed for at tage efteruddannelse, altså uddannelser på deltid. De er indrettet, så de bygger både på den uddannelse man har, og på de praktiske arbejdserfaringer man har. De retter sig meget mod at gøre dig dygtigere og mere kvalificeret inden for et bestemt område, som du og virksomheden kan have brug for. De kræver oftest 2 års erhvervserfaring. Man tager tit uddannelsen ved siden af ens arbejde. Man kan tage en samlet uddannelse (som varer ca 3 år på deltid), eller man kan tage moduler af uddannelsen. Her er deltagerbetaling - på typisk for en hel uddannelse - endnu en grund til at man normalt tager dem ved siden af arbejde. I nogle tilfælde kan man få Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) til dem – spørg Studievalg, når det bliver aktuelt. Undersøg selv nærmere – spørg Studievalg

7 Karriereveje – videregående uddannelse
Alm. fuldtidsuddannelse Efteruddannelse Skovfoged, Driftsleder, Entreprenør eller Selvstændig rådgiver Skov- og landskabsingeniør 4 år på fuld tid (krav om dansk A, matematik B og engelsk C samt enten biologi B eller kemi B eller bioteknologi A ) Landbrugsuddannelsen Driftsleder Jordbrugsteknolog 2 år på fuld tid Landbrugsuddannelsen Konsulent, Controller Akademiudd. i økonomi- og ressourcestyring 3 år (krav 2 års erhvervserfaring) Landsbrugsuddannelsen Her er nogle eksempler på, hvilke forskellige uddannelser du kan tage og hvad du så kan arbejde med bagefter. Først er der muligeheden for at tage en professionsbacheloruddannelse – nemlig som skov- og landskabsingeniør. Det kræver at man tager nogle enkeltfag på fx VUC udover at man har sin erhvervsuddannelse. Slå uddannelsen op på og se mere om den og jobmulighederne. Hvis du har landbrugsuddannelsen så kan du komme ind på Jordbrugsteknolog, som tager to år. Se mere om uddannelsen og jobmulighederne på vvvw.ug.dk. Endelig kan du også tage en efteruddannelse, fx deltids samtidig med at du arbejder: En akademi eller ”Videregående VoksenUddannelse” (VVU) i økonomi- og ressourcestyring kunne fx føre frem til et job som konsulent eller controller. Du kan tage hele uddannelsen – varer 3 år på deltid, eller bare tage de moduler du og virksomheden synes er mest interessante.

8 Hvad kan du bruge Studievalg til?
Hvad er mine muligheder med en erhvervsuddannelse? Hvad er kravene? Hvad kan du bruge Studievalg til? Jeg vil skifte karriere! Hvordan bliver jeg Jordbrugsteknolog? Studievalg er et vejledningscenter, der ved ”alt” om videregående uddannelser. Her er ansat vejledere, som kan hjælpe på mange områder – bare det handler om videregående uddannelser og de jobs man kan få med videregående uddannelser Her kan du få information om, hvad der findes af muligheder, om krav for at komme ind, om hvor du kan tage fag, hvis du mangler nogen osv. Og du kan få vejledning om, hvordan du vælger det rigtige og hvordan du kommer videre. Hvad kan jeg få i SU, når jeg studerer?

9 Studievalg Nordjylland – vejleder om videregående uddannelse - også når du er færdig på skolen
Se på Mail og MSN: Telefon: Vejledningsbutik i Slotsgade 27, Aalborg Se alle uddannelser og jobmuligheder på Studievalg Nordjylland finder du i Aalborg, hvor de har en åben vejledningsbutik. Du kan finde Studievalgs åbningstider og kontaktoplysninger på hjemmesiden Studievalg har en vejleder her på skolen: Jannie Brunø, som har træffetider ovre på gymnasiet – her er du også velkommen. Du kan se træffetiderne på opslagstavlen ved XX. På opslagstavlen er også et opslag om Studievalg-vejlederen med et visitkort, som du kan tage. Du kan kontakte Studievalg på mange måder i deres åbningstid – også på MSN Men du kan også selv undersøge: UddannelseGuiden, indeholder oplysningerne om alle uddannelser og job i landet, herunder adgangskravene, studieøkonomi mv.


Download ppt "Videregående uddannelse - hvorfor det? lang tid, ingen penge, svært…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google