Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Diigital formativ sprogscreening på EUD - Elevplankonference

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Diigital formativ sprogscreening på EUD - Elevplankonference"— Præsentationens transcript:

1 Diigital formativ sprogscreening på EUD - Elevplankonference
september 2013 Digital formativ sprogscreening på EUD Michael Lund-Larsen, Centerchef @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

2 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Produkt Et digitalt sprogscreeningsværktøj til etnisk danske og tosprogede elever på erhvervsuddannelserne bestående af et antal testsæt, der kan sammensættes fleksibelt efter behov Testsæt af førfaglige begreber inden for 4 indgange samt en skabelon til anvendelse for andre indgange Et rapporteringsværktøj, der kan danne grundlag for handlingsanvisninger i forhold til screeningsområdet Modeller til opfølgning på sprogscreeningsværktøjets resultater. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

3 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Partnere og roller Projektleder: eVidenCenter, Det Natiobale Videncenter for e-læring Deltagere: NVL, Nationalt Videncenter for Læsning VIFIN, Videncenter for Integration Taleinstituttet Aalborg (HF/VUC Nordjylland) Aarhus Købmandsskole Aarhus Tech Social- og Sundhedsskolen Aarhus Følgegruppe: Danske erhvervsskoler Tietgenskolen Roskilde Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Sjælland Mercantec Læsevejlederforeningen @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

4 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Effekter Et værktøj, der er er let, tidsoverkommeligt og fleksibelt at anvende samt overskueligt, relevant og handlingsanvisende at aflæse. Fører til mere effektiv og bedre afdækning af: nødvendig viden ift. at planlægge form, indhold og omfang af undervisning for etnisk danske og tosprogede elever, undervisningsmæssige udfordringer i forhold til relevante førfaglige ord og begreber (gråzonesprog) i relation til faglig læsning og skrivning. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

5 Testkonstruktions metode
Målformulering Testkonstruktion Review Q-sikring Metode Opgave- format Læringsmål Q-faktorer Drejebog Afprøvning og standardisering @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

6 Den fælles euro- pæiske referenceramme
B2 Læsning: På dette niveau kan man forstå artikler og rapporter om aktuelle forhold, når skribenten indtager en særlig holdning til et problem eller giver udtryk for et bestemt synspunkt. Man kan forstå de fleste noveller og populære romaner. B2 Skrive: På dette niveau kan man skrive klare detaljerede tekster om en bred vifte af emner, der vedrører ens interesser. Man kan skrive et essay eller en rapport, hvori man videregiver oplysninger og præsenterer nogle argumenter for eller imod et bestemt synspunkt. Man kan skrive breve, hvori man fremhæver den personlige betydning af begivenheder og oplevelser. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

7 Den fælles euro- pæiske referenceramme
B2 Lytte: På dette niveau kan man forstå længere passager af tale og forelæsninger og følge komplekse argumentationslinjer, forudsat at emnet er forholdsvis bekendt. Man kan forstå de fleste nyheder og programmer om aktuelle forhold i tv. B2 Tale: Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen af parterne. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner samt forklare et synspunkt om et aktuelt emne ved at gøre rede for fordele og ulemper ved forskellige valgmuligheder. @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

8 Læseforståelse Fordeling på opgaver
Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

9 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
r-problemer Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

10 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Endelser Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

11 Grundl. talforståelse Fordeling på opgaver
Diigital formativ sprogscreening på EUD - Elevplankonference september 2013 Grundl. talforståelse Fordeling på opgaver Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring © @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

12 Grundl. talforståelse Sværeste opgave svar
Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

13 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Grundl. talforståelse 40% af de, der har svaret blank, har ”danske navne” – heraf 1/3 drenge Kilde: EUD-screening Århus Købmandsskole sommer 2013 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

14 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Forankring Adgang til screeningsværktøjet gennem Elevplan med brug af UNI-Login. Andre adgange Etablering af videndeling i samarbejde med læsevejledernetværket Involverer vidensformidling fra 3 videncentre @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

15 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Hent en test Efter login med UNI-Login: @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

16 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Hent en test Navngiv testen: @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

17 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Hent en test Kopier linket @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

18 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Vælg en skemabrik @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

19 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Opret en opgave @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

20 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Opret en opgave @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

21 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Aktiver editor @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

22 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Indsæt link @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

23 Giv eleverne en test Indsæt afleverings- oplysninger
@ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

24 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Giv eleverne en test Testen er til rådighed @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

25 Eleven tager testen Eleven har adgang til testen
@ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

26 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Eleven tager testen @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

27 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Eleven tager testen Testen starter @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

28 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Eleven tager testen Testen er taget @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

29 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Eleven tager testen Testen er afsluttet @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

30 Lærer får testresultater
Aktiver testresultater @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

31 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Testrapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

32 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Klasserapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

33 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Radar rapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

34 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Forløbsrapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

35 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
Klasserapport @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

36 @ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©
@ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©

37 Prøv systemet Send en mail til mll@aabc.dk Tak for interessen!
@ventures/eVidenCenter ®, Kompetence- og Videncenter for e-læring ©


Download ppt "Diigital formativ sprogscreening på EUD - Elevplankonference"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google