Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den interne konsulents positioner og roller i fremtidens kommune?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den interne konsulents positioner og roller i fremtidens kommune?"— Præsentationens transcript:

1 Den interne konsulents positioner og roller i fremtidens kommune?
Kommune 3.0 eller den anorektiske kommune?

2 Hvorfor bruge metaforen ”den anorektiske
kommune” om fremtidens kommune? Et kort signalement om fremtidens kommune? Effektivitet = produktivitet? +/ - Kvalitet? Den strømlinede (slanke) organisation? Innovationsligningen: Færre ressourcer + større krav fra borgerne = innovation? Den ansvarstagende borger – ret /pligt? Den disciplinerede organisation? Software kan omtales som 2.0 til 2.1 ……til 3.0 Lean Virkelighed Myter Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

3 Strategiske interessefællesskaber
Det store fællesskab At lede indad, på tværs, opad, udad og nedad Det lille fællesskab Kilde: Kurt Klaudi Klausen, Strategisk Ledelse – De mange arenaer Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

4 Der sker noget! Det isomorfe pres
Politikere KL Legitimitet Effektivitet Teorier / modeller Uddannelse / faglighed Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

5 Eksempler Innovation Borgeren ved roret Inklusion
Skolesammenlægninger – nye skolestrukturer Rehabilitering Lederne skal styrkes Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

6 At begrunde sig selv? I & for organisationen (nærmeste leder / direktion…) og sig selv, men…? Hvordan…? Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

7 Fx styringsteknologier
Der ska’ ske noget? Intention Transformation Effekt Fx styringsteknologier Værktøjer metoder Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

8 Den metodiske eller værktøjsbaserede begrundelse?
Tillidsbaseret ledelse Lederskabelse Leadership Pipeline Autentisk Ledelse / ledelse med hjertet. U teori Narrativ ledelse Anerkendende ledelse / systemisk ledelse AI Den lærende organisation ………….Situationsbaseret Ledelse Hvad har vi af værktøjer? Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

9 Lederskabelse udkommer i 3
Lederskabelse udkommer i 3. udgave ”OM LEDERSKABELSE Det personlige lederskab er blevet en nødvendig del af ledelse, og lederen må investere sin person for at lykkes som leder. Der findes ingen færdige opskrifter på, hvordan ledelse lykkes. Lederskabelse har dog allerede hjulpet utallige ledere og lederaspiranter med at se, hvordan lederen kan skabe god ledelse ved at iagttage, reflektere og handle i praksis. I 3. udgave er nye kapitler kommet til, og de eksisterende er blevet gennemgribende revideret, så Lederskabelse også fremover vil stå som en teoretisk nyskabende og konkret anvendelig bog, du ikke kommer uden om, hvis du ønsker en samlet tilgang til moderne ledelse.” Melander m.fl. Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

10 Tillidsbaseret ledelse
”Vi kan ikke vride mere ud af de eksisterende ledelsesparadigmer, og vi kan ikke forvente, at der bliver hældt flere penge i den offentlige sektor. Hvis vi vil opretholde et velfærdssamfund, bliver vi nødt til at lede på en anden måde end gennem de principper, vi har til rådighed i dag. Tillid er ikke en mulighed, den er en nødvendighed” TILLID PÅ BUNDLINJEN – offentlige ledere går nye veje Niels Thygesen No Emil Sjöberg Kampmann Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

11 Roller og positioner for den interne konsulent
Ledere Ledelse Politikere Den interne konsulent Medarbejderne Borgerne Ydelser Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

12 ”Implementering” – et narrativ!? ”Implementering” – en narresut!?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

13 Forskellige positioner (eller roller) i forskellige sammenhænge
Managementskonsulent – konsulent af første orden? Proceskonsulent – konsulent af anden orden? Netværkskonsulent – konsulent af tredje orden? Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

14 Hvad så…en profil eller…..?
Roller – positioner Indhold Deltagelse Form Tid Intern / Ekstern I et strategisk perspektiv! Et skift i organisatoriske rutiner? Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

15 Lethedens princip: ”At gøre sit arbejde med
mindst mulig indsats og hele tiden at have for øje at nøjes med det nødvendige” s. 115 Principper for offentlig innovation, Kirsten Engholm Jensen; Jens Peter Jensen m.fl. Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

16 Nogle få minimalistiske principper
Hvad består opgaven i – retning (mål for målgrupper)? Hvem er de nødvendige til at løse den på den enkleste måde (organisering af kommunikation)? Hvordan løser de nødvendige deltagere opgaven inden for de givne rammer & retning? Hvordan er den løbende tilfredshed med løsningen af opgaven? Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

17 4 R - systemledelse Råderum Retning Relationer Rammer
Systemets kontekst Systemets homeostase Råderum Retning Relationer Rammer Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring Kilde: Systemisk Ledelse i praksis; Thorkild Molly Søholm & Andreas Juhl; Erhvervspsykologisk Tidsskrift nr

18 medier eller kommunikationsformer
Information / orientering / melde ud / kommunikere ud Kommunikation / reflekterende kommunikation / kritisk reflekterende kommunikation Computermedieret kommunikation: Mail / sms / chat / twitter / facebook / Google + / netlog / Wiki / blogs / Linkedin Videokonferencer / samarbejdssoftware / telefon Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

19 Stil spørgsmål til en forandring
Strategiske spørgsmål med forskellige formål: Informationsskabelse Samskabelse Forstyrrelser Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

20 Eksempler Sammenlægning af to afdelinger ? (4 R & strategiske spørgsmål – hvem stiller spørgsmålet, hvem finder løsningerne?) Når det tværfaglige samarbejde ikke er tilstrækkeligt? (netværk i nye indholds- & samarbejdsformer) Når en leder skal rekrutteres til et lederteam? (fokusgruppeinterviewet som afklarende og fremmende for hvordan Skolen styrkes organisatorisk) Valg modul (diplom) som strategisk iværksættelse af innovation Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring

21 Jeg gav ingen svar, men håber jeg fik stillet mange spørgsmål?
Flemming Riishøj, Klokagervej 42, 9800 Hjørring


Download ppt "Den interne konsulents positioner og roller i fremtidens kommune?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google