Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Registrering og geokodning af bigårde i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Registrering og geokodning af bigårde i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Registrering og geokodning af bigårde i Danmark
Peter H. Rankin Hansen

2 Biavlen i Danmark Danmarks Biavlerforening vurderede på baggrund af en undersøgelse i 2006, at der var ca biavlere i Danmark Antallet af bifamilier blev anslået til ca Antallet af bigårde kendes ikke

3 Bisygdomsbekæmpelse Bekæmpelsen af bisygdomme i Danmark er, på grund af biavlens store betydning for landets økonomi, en offentlig opgave. Under Offentlig Bisygdomsbekæmpelse er landet inddelt i et antal lokalområder, der hver er tilknyttet en biinspektør. En af opgaverne er registrering af bigårde.

4 Bisygdomme Ondartet bipest

5 Aethina tumida, den lille stadebille (SHB)
Bisygdomme SHB Aethina tumida, den lille stadebille (SHB)

6 Bisygdomme Andre Europæisk bipest Stenyngel Trakémider Varroa (Anholt)
Tropilaelaps

7 Undersøgelsesområde

8 Find bistadet

9 Den nuværende situation Problemet
Vi aner ikke, hvor hovedparten af bigårdene i Danmark findes Selv når vi ”ved” hvor de er, ved vi det ikke i praksis Registreringen af salg og flytning af bifamilier virker ikke i praksis Registreringen er lemfældig og oplysningerne opbevares kun i kort tid.

10 Den nuværende situation Hvorfor ikke registrering
Mange biavlere ved ikke at bier skal synes ved salg/flytning Mange biavlere ønsker ikke at få deres bier registreret pga. mistillid til det offentlige Mange biavlere gider ikke have det besvær / den udgift

11 Den nuværende situation Vi ved det, men vi ved det ikke alligevel
Bigårde kan kun registreres med adresse, ikke med den reelle placering i terrænet Ikke alle bigårde (f.eks. fællesarealer og skovparceller) har en adresse Bigården bierne flyttes fra er nem at registrere – det er bigården hvor de skal stå ikke. Biinspektører og kyndige biavlere mangler redskaber til at bestemme placeringen De færreste biavlere kan i praksis formidle en placering i terrænet, med mindre det er hjemme i haven.

12 Langsigtet mål En central registrering af samtlige bigårde i Danmark med oplysning ejer og placering En velfungerende og nem registrering af overdragelser og flytning af bifamilier En koncis præsentation af bigårdenes placering, med liste over placering og ejers adresse

13 Anbefaling Der skal opbygges en database over bigårde i Danmark
Det skal gøres nemt at geokode lokaliteterne Det skal gøres nemt at vedligeholde oplysningerne Abonnere på flytteregistret gennem CPR / RKI Mulighed for online registrering Det skal gøres nemt for den offentlige bisygdomsbekæmpelse at søge på og præsentere oplysningerne, f.eks. ved sygdomsudbrud Sværme bør registreres

14 Biregister

15 Biregister

16 Hvordan når vi målet?

17 Hvordan når vi målet? Gulerod
Det skal gøres attraktivt at registrere sine bifamilier Der skal gives garanti mod at Skat og andre offentlige myndigheder kan få udleveret data Kun ved registrering af bigårde kan man råde f.eks. erhvervsbiavlere at placere deres bigårde andre steder Rapsmarker vil kunne placeres optimalt i forhold til placeringen af bigårde i området Biavlere bør kunne evt. få refunderet sukkerafgift for indtil 18 kg sukker / bifoder pr. familie for alle registrerede stader

18 Hvordan når vi målet? Pisk
Alle bistader i bigårde der ikke er mærket med ejers navn og adresse bør kunne konfiskeres Der bør falde en bøde på minimum DKK 1.200,- pr. stade ved manglende registrering Ved salg uden attest, bør både sælger og køber kunne straffes med bøde


Download ppt "Registrering og geokodning af bigårde i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google