Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Domstolsstyrelsen - Tinglysningsprojektet Oktober 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Domstolsstyrelsen - Tinglysningsprojektet Oktober 2006"— Præsentationens transcript:

1 Domstolsstyrelsen - Tinglysningsprojektet Oktober 2006
Digital tinglysning 2008 Domstolsstyrelsen - Tinglysningsprojektet Oktober 2006

2 Tinglysningen 2006: Tinglysning i byretternes 82 retskredse
3,6 mio. dokumenter blev tinglyst i 2005 95% tinglyses inden for lovens 10-dages frist Gennemsnitlig ekspeditionstid 4,7 dage Tinglyst ”værdi” på ca. 600 mia. årligt Årlig tinglysnings- og opslagsafgift ca. 6 mia. Stort set ”fejlfri” tinglysning – få erstatninger

3 Den papirbaserede tinglysning
75 mio. A4-sider i 2,2 mio. aktmapper (kopier) Papirbaserede transaktioner med brugerne 2 mio. brevforsendelser årligt ”Edb i tinglysningen” for sagsbehandlerne Publikumsadgang: terminaler på dommerkontorerne, bestilling af papirudskrifter, adgang til tingbogsoplysninger ved brug af digital signatur via OIS Online-adgang for realkredit, banker m.v.

4 Projekt digital tinglysning
Mange interessenter – private og offentlige Første tilløb venter på den digitale signatur Tinglysningsudvalgets betænkninger 05-06 Projektorganisationen starter arbejdet august 2005 Kravspecifikation i første udkast primo 2006 Udbud juni 2006 – frist for bud 1. september Overgang til digital tinglysning 26. marts 2008 Brugergruppen med i hele forløbet

5 Digital tinglysning i Hobro2008
Omfatter alle de nuværende tingbøger, fast ejendom, bil- og personbog, andelsboliger, ægtepagter og testamenter Fuld digitalisering (input er fuldt digitaliseret) Forventet automatiseringsgrad på 70% Resterende sager behandles manuelt, på grundlag af digitalt indberettede dokumenter Alle nuværende papirakter indskannes som PDF-dokumenter Hovedregel – tinglysning sker ved anvendelse af digital signatur. Kompromis’erne: Anmelderordning (borgerne ikke direkte ”digitale”) Fuldmagtsordning (fuldmagt sendes til Hobro enten som papir eller digitalt) De helt særlige tilfælde (ingen cpr, ingen signatur)

6 Grundlæggende arkitektur

7 Digital tinglysning: Hvordan?
Anmeldelse via internet-portal eller systemopkobling Automatisk kontrol af anmeldelsens data (digital signatur, standardkrav m.v.) Automatisk prøvelse (samme regler som i dag): Anmeldelse sammenholdes med registrerede data (ejer/disponent, tingbogsoplysninger om ejendom) Anmeldelse sammenholdes med registrerede data i andre systemer (eksterne systemer - Data hentes i CPR, CVR, KMS, DMR, ESR, TDC), Tidsstempling - løbenummer (retsvirkning) Kontrol af betingelser for tinglysning -> prøvelse Kontrolberegning af tinglysningsafgift Stedfæstelse af servitutter på det digitale matrikelkort

8 Digital tinglysning: Hvordan?
Meddelelse retur ved automatisk tinglysning: Dokumentidentifikation, tidspunkt og løbenummer Eventuelle anmærkninger Eventuel fristdato og årsag til lysning med frist Meddelelse om eventuel manuel behandling Afviste dokumenter returneres med årsag Forkert afgift: meddelelse sendes til anmelder med mulighed for rettelse og først herefter til afgiftsmyndigheden Lagring af ”dokumentet” i tinglysningsakten Relevante myndigheder underrettes

9 Databaser og registre:
Den elektroniske tinglysningsakt (e-akten): Alle oplysninger i nuværende bøger (tingbog m.v.) Alle nye tinglyste ”dokumenter” (fra 2008) Alle medsendte indscannede dokumenter, kort mv Scannede genparter fra arkiver (75 mio. A4-sider) Microfilm med de gamle tinglysningsprotokoller Anmelderdatabase: autoriserede anmeldere, system/system-kunder, storkunder Underskriftsdatabasen: tegningsberettigede Fuldmagtsdatabasen: registrerede fuldmagter

10 Nyheder Data kan hentes fra e-TL til udarbejdelse af tinglysningsdokumenter Alle forespørgsler sker via internettet Prøvetinglysning Elektronisk postkasse (ventefunktion) Abonnement på tinglysninger Brugerformularer/egne standardvilkår (ved tinglysning af pantebreve og servitutter)

11 Den digitale tinglysning 08
Gevinster for borgerne i tid og penge Sparede kurssikringsudgifter Sparede gebyrer Besparelser i tid Gevinster for professionelle aktører Gevinster for staten: Personaleforbrug reduceres til 1/3 Bringer Danmark i den digitale spydspids


Download ppt "Domstolsstyrelsen - Tinglysningsprojektet Oktober 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google