Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion Basal bevægelseslære

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion Basal bevægelseslære"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion Basal bevægelseslære
Semesterplan Fagbeskrivelse Undervisningsplanen Studiegruppeopgaver Litteratur ”Human Movement” og ”Motor Control” Her skal dias suppleres med en mundtlig gennemgang, der beskriver de formelle papirer som hjælper studerende til at navigere gennem uddannelsen og faget. I punktform nævnes de formelle papirer som vil blive gennemgået i de følgende dias. Vi har valgt at opstille i punkt-form og med få informationer for at den studerende nemmere kan få et overblik.

2 Undervisningsplan

3 Mål Målet er, at den studerende ved
undervisningens afslutning kan anvende basale begreber indenfor bevægelseslære og bevægelsesvidenskab. Det drejer sig om analyse af bevægelse og forståelse af de faktorer der har indflydelse på bevægelse. (Fagbeskrivelse, Basal bevægelseslære, 30. august 2001) Målet er hentet fra fagbeskrivelsen for emnet.

4 Fagbeskrivelse Du kan se vidensmål, holdningsmål og
færdighedsmål for emnet ved at klikke dig ind på under fysioterapeutuddannelsen eller ved at klikkke på linket HER Her har vi valgt at anvende en link til fagbeskrivelsen: en hurtig og dynamisk genvej for den studerende til relevante oplysninger.

5 Vidensmål vidensmål Knogler, led, muskler og nerver Mobilitet/
stabilitet Materiale- egenskaber terminologi balance Principper For træning vidensmål Biomekanik/ antropologi Instruktion Feedback- strategier For at gøre gennemgangen af de 3 mål (vidensmål, holdningsmål og færdighedsmål) mere overskuelig og ”tilskuervenlig” har vi afgrænset dem i cirkler. Samtidig er der lagt en animationseffekt ind over, således at cirklerne præsenteres enkeltvis, for ikke at forstyrre overblikket. Sværheds- grad Postural kontrol Motorisk kontrol/ Læring/udvikling Psykens indflydelse

6 Holdningsmål holdningsmål kompleksitet Færdighedstræning Kontra
Specifik træning Se noter dias 6 Individ, opgave omgivelser Motorisk læring

7 Færdighedsmål færdighedsmål Passive-, ledet aktive-,aktive-,
og modstandsøvelser Undersøgelse Mobilitet/ stabilitet færdighedsmål analysere Se Noter ved dias 6. Anvende Biomekaniske udregninger Sværheds- grad

8 Gennemgående opgave I skal – i studiegrupper - lave en analyse af en funktion som I har udført til bevægelsesdagen. Funktionen skal filmes med digital video og herefter deles i delfunktioner der skal beskrives og analyseres. ´De relevante emner fra T/M Basal Bevægelseslære skal inddrages. Biopsykosociale faktorer Observation – beskrivelse – analyse biomekanik Gentiles taxanomi Planer og akser for bevægelse Muskelkontraktioner / muskelarbejde Musklernes bevægebane / leddenes stilling Drejningsmomenter / kræfter Mobilitet  stabilitet Motorisk kontrol / postural kontrol Motorisk læring Progression / regression Bevægelsesvidenskab Feedback / feedforward Andre relevante faktorer i basal fysioterapi

9 Hjemmesiden til basal bevægelseslære www.scvun.dk http://uv.scvua.dk
Undervisningsplan Litteratur Hjemmesiden til basal bevægelseslære Quickplace At studere….. Dias bliver fulgt op af en mundtlig gennemgang fra underviseren hvor de to væsentligste bøger til emnet vil blive gennemgået. - Shumway-Cook, Anne m.fl. Motor Control - Theory and practical applications. Williams & Wilkins, 2001 - Trew, Marion m.fl. Human Movement. Churchill Livingstone, 1997 Grunden til denne gennemgang er at vi har erfaret at de studerende har meget svært ved at komme i gang med disse bøger, da de dels er på engelsk og dels er ”lidt tunge”. Men da bøgerne er ret vigtige både i dette fag og senere i uddannelsen, mener vi det er vigtigt at lægge ekstra vægt på at præsentere dem nu.

10 Opgave dag 1…. Videokameraer PC Kortlæsere Software
Afspilning på skærm Opgaver – tidsforbrug Gruppeprocesser Opgave dag 1….

11 Marey: The Falling Cat (1894)
Hvorfor laver vi bevægelsesanalyse? Hvordan laver vi bevægelsesanalyse?

12 Funktion og færdighed Kinematik Kinetik
“motion is the act or process of changing place or position with respect to some reference point or object” Oxford English Dictionary

13 Model til bevægeanalyse
Lineær Angulær Observation – visuel / kamera / video Beskrivelse – tid / rum analyse – strategi / symmetri / mobilitet / stabilitet / alignment /dysfunktion konklusion – i relation til analysen Andre undersøgelser

14 ? Model til bevægeanalyse Hvordan laver vi observation?
Visuel  video (tests + forskning) Hvordan laver vi beskrivelse? Struktur Hvordan laver vi analyse? Sammenligne/normalitet/biomekanik og anatomi Fokus: strategier? Dysfunktion? Stablitet  mobilitet  alignment ? Hvordan laver vi vurdering? Belastnings- og Risikovurdering / sammenhæng Bevægelseskvalitet / hensigtsmæssighed / strategier Hvordan laver vi konklusion? essensen af processen

15 Beskrivelse Udgangsstilling Bevægelser OBS terminologi
led stillinger + stillinger i fh.t, kontekst Bevægelser Bevægelse i rummet (forflytning) Distance - Hastighed - acceleration Bevægelse i kroppen Angulære og lineære bevægelser i kroppen Bevægelse fra/til stilling eller postition OBS terminologi Brug uddybende/forklarende billeder/figurer

16

17 Studier af bevægelse Psykologiske Mekaniske Fysiologiske Sociologiske
Indfaldsvinkler til bevægelsesanalyse – Efter Motor Control (2004) Sociologiske Anatomiske Miljø / kontekstuelle

18 Terminologi Et tog i bevægelse (locomotion) drives af stemplernes kraftudvikling pga. deres bevægelse (motion); inde i toget er der mennesker der bevæger sig (movement) Lineære - translatoriske bevægelser Angulære – rotatoriske bevægelser

19 Opgave - bevægeanalyse

20 Frustreret – hvad gør vi?
Skulderen: Vi kan desværre ikke finde ud af at definere bevægelsesretningerne i skulderleddet. Hvordan kommer vi videre? -brug hinanden! brug litteraturen! brug bloggen! -brug mailen! spørg!

21 Mobilitet  stabilitet
Frihedsgrader Bevægelighed Stabilitet Mobilitet flexibilitet Bevægelighed Dynamik Form  force closure Opgaven Individet Konteksten

22

23 Modeller til at forstå bevægelse
Mobilitet og stabilitet er mekaniske kernebegreber Flere modeller som vi vender tilbage til senere, fx 4 motoriske stadier som bygger på observation af børns udvikling Systemteoretiske modeller der bygger på forskning Kinetic control modellen til højre Artikulære system Connective tissue system Neural system Myofascial system The movement system – efter Comerford og Kinetic control 2004.

24 Mobilitet  stabilitet – eks.
Menneskets bevægelser kan analyseres ud fra parametrene mobilitet og stabilitet. Begge begreber skal ses som dynamiske – dvs. at bevægelse er en kontinuerlig proces med samspillet mellem dem. Opgave - se videoen og besvar nedenstående: find eksempler på faktorer der har indflydelse på mobilitet og stabilitet find eksempler på angulære og translatoriske bevægelser

25 Mobilitet og stabilitet  alignment
Linjer gennem anatomiske punkter

26 Funktion: rejse sig – gå – sætte sig
Mekanisk bevægeanalyse -Analyse og beskrivelse af funktionen Funktion: rejse sig – gå – sætte sig Opdel funktionen i delfunktioner Beskriv den sidste af delfunktionerne i forhold til bevægelse i rummet + bevægelse i leddene i UE – husk at anvende termer der ikke misforstås Lav en analyse af delfunktionerne: Hvad er formålet med de enkelte delfunktioner, set i relation til hele færdigheden?

27 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen
Hvilken type muskelarbejde laver de store muskelgrupper i UE under bevægelserne? Beskriv nærmere: Hvad sker der i højre hofteled under bevægelsen? Hvad sker der inde i selve leddet? Hvilken betydning har antallet af frihedsgrader for mobilitet og stabilitet? Hvilken ledkæde er der tale om ved gang, når vi ser på UE? Hvordan er sammenhængen mellem ledkæder og stabilitet? Hvorfor?

28 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen
Hvilke muskelgrupper er de vigtigste for stabiliteten over knæleddene ved gang? Hvor i bevægebanen arbejder musklerne under gang? Hvilke stillinger er knæleddet i under gang? Hvad sker der med tyngdepunkt og understøttelsesflade under udførelse af færdigheden? Beskriv hvad der sker Hvilke mekaniske faktorer afgør hvor god stabiliteten er i den stående stilling? Hvad er en kraft? Hvordan udtrykkes kræfter? Hvilke kræfter påvirker den der bevæger sig? Analyser på kræfterne ved hjælp af Newtons love

29 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af muskelarbejdet i delfunktionen
Hvilke muskelgrupper arbejder under bevægelsen? ( fleksorer, ekstensorer, abduktorer, osv.). Angiv punctum fixum og punctum mobile. Angiv, om muligt, agonist, antagonist, synergister, og fiksatorer.

30 Kræfter Biomekanik -analyseredskab til bevægelsesanalyse -forklaringsmodeller for funktioner og dysfunktioner -analyseredskab til at vurdere belastninger -redskab til pro- og regression af øvelser -pædagogisk redskab til ergonomi -skal jeg kunne lave matematiske beviser? -hvad skal vi kunne???

31 Kræfter

32 Kræfter og muskelkontraktion
Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer Koncentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft Excentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft

33 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved elastiktræning i denne situation? Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

34 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved træning i denne situation?
Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

35 Kræfter Angrebspunkt Retning Størrelse Eksempel 1 Opløsning af kræfter

36 Drejningsmoment Drejningsmoment T = f x d F Biceps d Biceps F TYNGDE

37 Kræfter Biomekanik Resulterende kræft =abduktion

38 Newtons love Biomekanik
1.) Inertiens lov Et legeme, som ikke er under påvirkning af kræfter, forbliver enten i hvile eller foretager en jævn, retlinjede bevægelse.

39 Newtons love Biomekanik
2.) Kraftloven Et legeme med massen, m, som påvirkes af kræfter med summen F, vil være accelereret med accelerationen, a, bestemt ved F = m x a F = m x a m = F / a a = F / m

40 Newtons love Biomekanik
3.) Loven om aktion og reaktion Når to legemer vekselvirker, er kraften F1, hvormed legeme 1 påvirker legeme 2, lige så stor og modsat rettet kraften F2, hvormed legeme 2 påvirker legeme 1, dvs.: F1 = —F2

41 Biomekanik Newtons love

42 Biomekanisk vurdering af belastningen ved at skovle sne…..

43 Biomekanik Forsimplinger Antagelser Model Worst case? Statik Mekanik
Forbedrende/for- værrende faktorer? Statik Mekanik Muskelgrupper

44 Ydre kræfter

45 Indre kræfter

46 samlede kræfter

47 resultant

48 Biomekaniske vurderinger
statik Biomekaniske beregninger T=F x d dynamik Biomekaniske vurderinger praktik Biomekaniske anvendelse

49 Bevægelsesanalyse - noget bøvl!
Accuracy:  Precision:  Accuracy:  Precision:  Hvad er videnskabelighed? Accuracy:  Precision:  Accuracy:  Precision:  Accuracy: nøjagtighed Precision: præcision

50 God arbejdslyst


Download ppt "Introduktion Basal bevægelseslære"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google