Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion Basal bevægelseslære

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion Basal bevægelseslære"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion Basal bevægelseslære
Semesterplan Fagbeskrivelse Undervisningsplanen Studiegruppeopgaver Litteratur ”Human Movement” og ”Motor Control” Her skal dias suppleres med en mundtlig gennemgang, der beskriver de formelle papirer som hjælper studerende til at navigere gennem uddannelsen og faget. I punktform nævnes de formelle papirer som vil blive gennemgået i de følgende dias. Vi har valgt at opstille i punkt-form og med få informationer for at den studerende nemmere kan få et overblik.

2 Undervisningsplan

3 Mål Målet er, at den studerende ved
undervisningens afslutning kan anvende basale begreber indenfor bevægelseslære og bevægelsesvidenskab. Det drejer sig om analyse af bevægelse og forståelse af de faktorer der har indflydelse på bevægelse. (Fagbeskrivelse, Basal bevægelseslære, 30. august 2001) Målet er hentet fra fagbeskrivelsen for emnet.

4 Fagbeskrivelse Du kan se vidensmål, holdningsmål og
færdighedsmål for emnet ved at klikke dig ind på under fysioterapeutuddannelsen eller ved at klikkke på linket HER Her har vi valgt at anvende en link til fagbeskrivelsen: en hurtig og dynamisk genvej for den studerende til relevante oplysninger.

5 Vidensmål vidensmål Knogler, led, muskler og nerver Mobilitet/
stabilitet Materiale- egenskaber terminologi balance Principper For træning vidensmål Biomekanik/ antropologi Instruktion Feedback- strategier For at gøre gennemgangen af de 3 mål (vidensmål, holdningsmål og færdighedsmål) mere overskuelig og ”tilskuervenlig” har vi afgrænset dem i cirkler. Samtidig er der lagt en animationseffekt ind over, således at cirklerne præsenteres enkeltvis, for ikke at forstyrre overblikket. Sværheds- grad Postural kontrol Motorisk kontrol/ Læring/udvikling Psykens indflydelse

6 Holdningsmål holdningsmål kompleksitet Færdighedstræning Kontra
Specifik træning Se noter dias 6 Individ, opgave omgivelser Motorisk læring

7 Færdighedsmål færdighedsmål Passive-, ledet aktive-,aktive-,
og modstandsøvelser Undersøgelse Mobilitet/ stabilitet færdighedsmål analysere Se Noter ved dias 6. Anvende Biomekaniske udregninger Sværheds- grad

8 Gennemgående opgave I skal – i studiegrupper - lave en analyse af en funktion som I har udført til bevægelsesdagen. Funktionen skal filmes med digital video og herefter deles i delfunktioner der skal beskrives og analyseres. ´De relevante emner fra T/M Basal Bevægelseslære skal inddrages. Biopsykosociale faktorer Observation – beskrivelse – analyse biomekanik Gentiles taxanomi Planer og akser for bevægelse Muskelkontraktioner / muskelarbejde Musklernes bevægebane / leddenes stilling Drejningsmomenter / kræfter Mobilitet  stabilitet Motorisk kontrol / postural kontrol Motorisk læring Progression / regression Bevægelsesvidenskab Feedback / feedforward Andre relevante faktorer i basal fysioterapi

9 Hjemmesiden til basal bevægelseslære www.scvun.dk http://uv.scvua.dk
Undervisningsplan Litteratur Hjemmesiden til basal bevægelseslære Quickplace At studere….. Dias bliver fulgt op af en mundtlig gennemgang fra underviseren hvor de to væsentligste bøger til emnet vil blive gennemgået. - Shumway-Cook, Anne m.fl. Motor Control - Theory and practical applications. Williams & Wilkins, 2001 - Trew, Marion m.fl. Human Movement. Churchill Livingstone, 1997 Grunden til denne gennemgang er at vi har erfaret at de studerende har meget svært ved at komme i gang med disse bøger, da de dels er på engelsk og dels er ”lidt tunge”. Men da bøgerne er ret vigtige både i dette fag og senere i uddannelsen, mener vi det er vigtigt at lægge ekstra vægt på at præsentere dem nu.

10 Opgave dag 1…. Videokameraer Afspilning på skærm Opgaver – tidsforbrug
Gruppeprocesser Opgave dag 1….

11 Marey: The Falling Cat (1894)
Hvordan laver vi bevægelsesanalyse?

12 Funktion og færdighed Kinematik Kinetik
“motion is the act or process of changing place or position with respect to some reference point or object” Oxford English Dictionary

13 Model til bevægeanalyse
Lineær Angulær Observation – visuel / kamera / video Beskrivelse – tid / rum analyse – strategi / symmetri / alignment / dysfunktioner konklusion – i relation til analysen Andre undersøgelser

14 ? Model til bevægeanalyse Hvordan laver vi observation?
Visuel / video / tests + forskning Hvordan laver vi beskrivelse? Struktur Hvordan laver vi analyse? Sammenligne/normalitet/biomekanik og anatomi Fokus: Stablitet  mobilitet  alignment Hvordan laver vi vurdering? Belastnings- og Risikovurdering / sammenhæng Hvordan laver vi konklusion? essensen af processen

15 1 2 3 4

16 1

17 1 2

18 Studier af bevægelse Psykologiske Mekaniske Fysiologiske Sociologiske
Indfaldsvinkler til bevægelsesanalyse – Efter Motor Control (2004) Sociologiske Anatomiske Miljø / kontekstuelle

19 Terminologi Et tog i bevægelse (locomotion) drives af stemplernes kraftudvikling pga. deres bevægelse (motion); inde i toget er der mennesker der bevæger sig (movement) Lineære - translatoriske bevægelser Angulære – rotatoriske bevægelser

20 Opsamling - gruppeopgaver
Udgangsstilling: Tyngden på det venstre ben, højre ben tager det første skridt. Højre arm støtter på pælen, venstre arm let bøjet ud fra kroppen.

21 Opsamling - gruppeopgaver
Udgangsstilling: Siddende med ret ryg på stolen. Rygsøjlen: Bevægelsen går fra ekstension til fleksion til ekstension i det sagitale plan omkring den transverselle akse.

22 Opsamling - gruppeopgaver
De forskellige led i bevægelsen: Knæet Først en fleksion, hvorefter bevægelsen slutter med en ekstension Sker også i det sagitale plan over den transversale akse

23 Opsamling - gruppeopgaver
Udgangsstilling: Flekteret truncus Flekterede hofteled Flekterede knæled Dorsalfleksion V. fod en anelse foran h. fod Hoved let ekstenderet Albueledene flekteret Underarm i nulstilling med hænderne pegende ventralt

24 Opsamling - gruppeopgaver
Primært bevægelser i skulderled, albueled og håndled, dog bevæges andre dele af kroppen meget individuelt for den enkelte person i gruppen. Vi har valgt at sætte fokus på de tre ovenstående bevægelser, da vi synes de er de vigtigste for selve opgaven.

25 Opsamling - gruppeopgaver
Skulderleddet: Fleksion efterfulgt af ekstension. Dette er også med til at opretholde balancen. Albueled: Let flekteret og bevæger sig i det sagitale plan, forskellig fra person til person, alt efter hvor meget vægt men har i hænderne.

26 Frustreret – hvad gør vi?
Skulderen: Vi kan desværre ikke finde ud af at definere bevægelsesretningerne i skulderleddet. Hvordan kommer vi videre? -brug hinanden! brug litteraturen! brug bloggen! -brug mailen! spørg!

27 Fortsættes på intro 2


Download ppt "Introduktion Basal bevægelseslære"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google