Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

The Cape Cod Model.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "The Cape Cod Model."— Præsentationens transcript:

1 The Cape Cod Model

2 Historisk udvikling Fritz Perls Sonia og Edwin Nevis Joseph Zinker
Cleveland Institute Cape Cod work-shops/ Small Systems Cape Cod Institute/ the Cape Cod Model Copyright: Ruth Skovgaard

3 The Cycle of Experience
Sensation Awareness Mobilization of Energy Action/ implementation Integration / meaning Assimilation/ closure Copyright: Ruth Skovgaard

4 Basis for arbejdet med par og grupper
Optimisme (Seligman) Gestalt terapi er optimistisk og bygger bl.a. på: Mennesker gør det bedste de kan Den paradoksale teori om forandring Forandring finder sted ved bare at lægge mærke til det, som er / det som sker Selv – regulering Kraften i uafsluttede opgaver Fokus på proces Copyright: Ruth Skovgaard

5 Magic eyes/ soft eyes Figur / træning i at lade figuren træde frem
Se mønstre/ de tre balloner Love for organisering af figuren Loven om closure Loven om ligheder Loven om nærhed Loven om symmetri Loven om kontinuitet Copyright: Ruth Skovgaard

6 Fokus - praksis Bygge tillid Se efter det som er vel udviklet
Se efter det som er mindre udviklet/ hvad er omkostningen ved at noget er udviklet og andet er mindre udviklet Let´s try that / eksperiment Copyright: Ruth Skovgaard

7 Intervention Tage kontakt med parret/ hør fra begge parter
Instruer dem i at tale om noget som er vigtigt for dem – terapeuten ser og lytter og afbryder efter noget tid – lad dem vide de altid kan bede om hjælp Giv feed-back til parret – understreg det som er veludviklet, giv data non-verbale og verbale Sørg for at interventionen gør indtryk, bliv i kontakten indtil du ved om det gør indtryk og hvordan, let it stick Lad parret tale videre om det, de finder vigtigt, se om interventionen har en indvirkning og hvordan Afbryd og give igen feed-back med fokus på det veludviklede og tag hul på det, som er uudviklet – lagde I mærke til at … giv data Lad dem tale videre, se hvad der sker og hvordan Afbryd og giv eventuelt instruktion i at prøve et eksperiment – eksperimentet udspringer af det, som parret indtil nu har gjort og sagt Afslut og evaluer sessionen understeg udviklingen Copyright: Ruth Skovgaard

8 Praksis/ træning Grupper af 4 eller 6
Grupperne dannes af 2 eller 3 par Parrene er klienter, terapeuter og observatører på skift Træning hver dag med en lærer I træningen tages udgangspunkt i parrenes processer / real life Fokus på det parrene gør godt/ well developped Dernæst fokus på det parrene gør godt samtidig med at der peges på det uudviklede/ the developmental edge, the less developed Hver dag afsluttes i en procesgruppe Copyright: Ruth Skovgaard

9 Underliggende begreber
Restistances / kontaktafbrydelser Confluence – ingen styrer båden Introjection – en som fodrer og en som ukritisk lader sig made Projection – en som ikke giver nogen personlig information og som samtidig tillægger den anden/andre egenskaber ud fra antagelser og ikke ud fra spørgsmål til og viden om den anden Deflection – en som ikke hører efter Retroflection – en som vender sig mod sig selv, en som censurerer udtryk og udsagn inden formidling til den anden Copyright: Ruth Skovgaard

10 Underliggende begreber
Uafsluttede gestalter / unfinished buisiness Transference and countertransference / overføring og modoverføring Copyright: Ruth Skovgaard

11 Signaler hos terapeuten som giver fingerpeg om ikke afsluttede gestalter
Bliver glad eller bange for at se klienterne Fysisk reaktion Vurderende For ansvarlig Ser kun den ene klient Udmattelse sammen med klienten Uopmærksomhed i øjeblikket Blive ”hypnotiseret” ”Forståelse” for klienterne Copyright: Ruth Skovgaard

12 Forskel på grupper og betydningen for interventionen i disse
Ikke- hierakiske grupper: Par Små grupper uden leder Interventionen gives til alle deltagere i gruppen I små grupper undervises eventuelt i gruppeadfærd i ikke-hierakiske grupper Copyright: Ruth Skovgaard

13 Gruppeadfærd Hvis der er 6 i gruppen har du 1/6 plads
Scan gruppen regelmæssigt Stil mindst et spørgsmål til en, brug navn og lyt til svaret Vær villig til at påvirke og blive påvirket Træk energien ”ud” af gruppen en eller flere gange for at få et bedre billede af, hvad der foregår Vær opmærksom på tiden og hjælp med at konkludere Copyright: Ruth Skovgaard

14 Betydning af interventionen i hierakiske grupper
Familier – interventionen rettes mod forældrene, gennem dem til børnene og hvis kontakten rettes mod et eller flere af børnene er det med forældrenes accept Læg mærke til subsystemer og deres betydning Små grupper – op til 12 – giv interventionen til lederen eller lederne, understøt deres awareness og lederskab, lad dem se hvad de gør for gruppens udvikling, først det veludviklede, dernæst det uudviklede. I grupper med ledere kan det være nødvendigt at lære dem at være ledere. Copyright: Ruth Skovgaard


Download ppt "The Cape Cod Model."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google