Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It og medier Folkeskolens formål Elevens alsidige personlige udvikling dansk, historie, sprog … matematik, natur og teknik … idræt, sløjd, billedkundskab,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It og medier Folkeskolens formål Elevens alsidige personlige udvikling dansk, historie, sprog … matematik, natur og teknik … idræt, sløjd, billedkundskab,"— Præsentationens transcript:

1 It og medier Folkeskolens formål Elevens alsidige personlige udvikling dansk, historie, sprog … matematik, natur og teknik … idræt, sløjd, billedkundskab, håndarbejde hjemkundskab.. IT- og mediekompetence

2 Slutmål Trinmål (3) Fælles mål

3 Betjening Forståelse Refleksion Kompetenceelementer

4 Betjening Forståelse Refleksion

5 Kompetenceelementer Betjening Forståelse Refleksion

6 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk Hovedområder

7 Internet og e-mail til at…. for at….. For at besvare elevernes spørgsmål og vejlede dem Eksempel 1. Beslutning om vejledning og svar på spørgsmål via nettet I vores team vil vi bruge nettet til at udveksle e-mail mellem lærere og elever. Det vil vi gøre for at: •eleverne kan få svar på spørgsmål om indhold, som de arbejder med •på egen hånd •eleverne kan få råd og vejledning om organisering af deres selvstændige arbejde •eleverne kan få vejledning omkring forståelse af emner og begreber, de •arbejder med på egen hånd •eleverne kan få henvisninger til stof på nettet, som de kan skimme og •inddrage i deres selvstændige arbejde osv. Fra Bent B. Andresen:

8 Hovedområder Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk

9 Hovedområder Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk

10 Hovedområder Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk

11 Hovedområder Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk

12 Eksempler på de 3 kompetenceområder Trin 1 - Informationsindsamling - mål •Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge internettet •bruge en søgetjeneste •vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside •vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning •vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet •bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet •vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer •Betjening-forståelse-refleksion

13 •Observation af problemløsning •Afprøvning •Vurdering af IT-produkt Evalueringsformer - katalog Evaluering og dokumentation

14 •Samtale •Digital portfolio •Procesbeskrivelse – logbog •Det daglige indtryk Evaluering og dokumentation

15 Junior PC-kørekort Vurdering i forhold til trinmål

16 1. april 2004 Junior PC-kørekortskole

17 Hvor står I som JPCK- skole lige nu? •Er der klarhed over skolens forpligtelser overfor grundprincippet? •Er ledelsens beslutning synliggjort og i bekræftende fald hvordan? •Er der andre indsatsområder som komplementerer hinanden eller som JPCK understøtter?

18 Hvor står I som JPCK- skole lige nu? •Hvilke funktioner har skolens JPCK- koordinator •Er denne rolle synliggjort? •Er honorering aftalt?

19 Eksempel på forløb med alle 3 typer kompetencer •Læreprocesser: historier og logbøger i 1. klasse www.junior-pc-koerekort.dk •Simulationsspil: http://www.newsgaming.com/ http://www.newsgaming.com/ Dialogens vilkår i skolen med og uden mure: http://www.kroghsforlag.dk/PDF/Bilag%20-%20Skolen%20i%20tiden.pdf


Download ppt "It og medier Folkeskolens formål Elevens alsidige personlige udvikling dansk, historie, sprog … matematik, natur og teknik … idræt, sløjd, billedkundskab,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google