Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordforureningsloven Retssikkerhed Vivi Bruhn Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordforureningsloven Retssikkerhed Vivi Bruhn Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 jordforureningsloven Retssikkerhed Vivi Bruhn Knudsen

2 jordforureningsloven Uforudsigelighed Tvangsindgreb Klageafskæring Tinglysning Påbud Skrankepaver Klient

3 jordforureningsloven •Forudsigelige retsregler •Forståelige regler og krav •Ligevægt mellem pligter og rettigheder •Almindelig moral og retsopfattelse •At reglerne svarer til politikernes løfter Retssikkerhed Et bredt begreb omfattende bl.a. Hvad oplever klienterne :

4 jordforureningsloven Uforudsigelige Retsregler –kortlægning på mistanke –handlingslammende undersøgelseskrav –at værditabsordningen ikke vedrører værditab –kortlægning af godkendte oprensninger –bureaukratiske regler om jordflytning –ingen praktisk handling

5 jordforureningsloven Pligter, men få rettigheder •Anmeldelses- og underretningspligter •Svarfrister, klagefrister, søgsmålsfrister •Rådighedsbegrænsninger •Handlepligter •Ingen frist for behandling af –ansøgning om frigivelse, –oprensning under værditabsordningen, –klagesagsbehandling o.s.v.

6 jordforureningsloven Uforståelige regler •Lovkrav, der anvender begrebet genopretning, men er begrænset til miljø- eller sundhedsrisiko •Miljø- og sundhedsrisikovurderinger, der afhænger af, hvem der skal betale for en oprensning •Krav, der afhænger af den enkelte sagsbehandler eller kommune

7 jordforureningsloven Hvilket retsbeskyttelseshensyn berettiger til den konkrete bestemmelse •Er det f.eks. et beskyttelsesværdigt hensyn der varetages ved søgsmålsfristen i jordforureningsloven § 87? •Søgsmålsfristen gælder ikke under straffesager, men hvorfor skal borgeren tvinges ind i en straffesag •Er det overhovedet hensigtsmæssigt, at borgeren reelt tvinges til et sagsanlæg overfor myndighederne før det kan vurderes, hvad konsekvenserne er af en kortlægning eller hvad det koster at opfylde et påbud

8 jordforureningsloven –Hvorfor er der hjemmel til at kortlægge på mistanke, når myndighederne ikke har pligt til at undersøge om mistanken er korrekt - der er jo anmeldepligt ved konstatering af forurening/begrundet mistanke og lovfastsat byggestop –Er det rimeligt at kortlægge ejendomme med en restforurening i 4 meters dybde, under bygningsfundamenter og lignende, ingen graver tilfældigt i denne dybde eller nedriver bygningen og fjerner fundamenter uden planlægning - der er f.eks. heller ikke en central registrering af ejendomme med byggematerialer af asbest, imprægneret træ o.s.v.

9 jordforureningsloven •Myndighederne råder over eksperterne, hvem varetager borgerens interesser –”Systemet” opfattes - og optræder - som modpart, hvorfor ikke som den, der hjælper borgeren med at løse forureningsproblemet

10 jordforureningsloven Hvad kan der gøres •Ophæve jordforureningsloven § 87 •Indføre regler om den maksimale sagsbehandlingstid, herunder undersøgelsespligt ved kortlægning på mistanke •klart formulerede rettigheder for borgeren - og en praksis, der ikke går ud på undgå at opfylde borgerens retskrav

11 jordforureningsloven •Statsgaranterede kreditforeningslån, puljer til forurenede ejendomme eller lignende •Retshjælp eller bistandsadvokat

12 jordforureningsloven De 3 ønsker til den gode fe •Ophævelse af søgsmålsfristen •Frister for den maksimale sagsbehandlingstid •En løsning på finansieringsproblemet


Download ppt "Jordforureningsloven Retssikkerhed Vivi Bruhn Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google