Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan handler jeg ved æresrelaterede konflikter v. Susanne Willaume Fabricius Projektleder LOKK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan handler jeg ved æresrelaterede konflikter v. Susanne Willaume Fabricius Projektleder LOKK."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan handler jeg ved æresrelaterede konflikter v. Susanne Willaume Fabricius Projektleder LOKK

2 De unge problemstillinger •Sociale og økonomiske restriktioner, pres og kontrol fra familien •Pres ift. uddannelse, valg af ægtefælle mv. •Manglende dialog med familien •Mødomsproblematikker •Vold fra familien – fysisk, psykisk •Tvangsægteskaber •Genopdragelsesrejser

3 Overvejelser og dilemmaer •Flytte væk fra familien og bryde med familien? •Skam, vrede, angst, kærlighed og ansvar for familien gør det svært at handle •Store konsekvenser, den unge kan risikere at miste alt og alle •Konsekvenserne for andre familiemedlemmer •Nyt liv alene er ofte ensomt, ukendt og skræmmende - SAVN

4 Indikationer/opmærksomhedspunkt er på at noget er galt •Manglende koncentration •Indlæringsvanskeligheder •Stigende fraværsdage •Kropslige symptomer •Selvskadende adfærd •Overdreven træning •Usundt forhold til mad •Isolerer sig fra gruppen af kammerater •Udadreagerende (oftest for drengenes vedkommende)

5 Guidelines ift samtalen/det første møde •Ofte har den unge aldrig talt med nogen om problemet før. •Skab derfor et trygt, roligt og rummende miljø •Giv dig god tid, vær grundig, tålmodig •Vær sikker på at du og den unge har forstået hinanden

6 Guidelines ift samtalen/det første møde •Det kan være meget grænseoverskridende at inddrage en udenforstående i familiens anliggender •Hvad går konflikten præcis ud på? Få den unge til at være konkret. Hvad gør, at den unge søger hjælp nu? •Præcis hvem er parterne i konflikten? •Er den unge blevet truet eller udsat for vold? Er den unges sikkerhed truet?

7 Guidelines, fortsat •Undersøg familiens dynamik. Familiemønstre og rollefordelingen i familien er anderledes i det kollektivistiske livssyn end i det individualistiske – og alle familier er forskellige •Hvilke roller har de forskellige familiemedlemmer i konflikten? Hvem er overhoved i familien? Er der familiemedlemmer der kan tale den unges sag? Er familien under pres fra andre?

8 Guidelines, fortsat •Sproget i familier med etnisk minoritetsbaggrund kan være mere dramatisk og voldsomt og er ikke nødvendigvis udtryk for en konkret holdning •Har den unge fortalt sin familie om, hvad hun/han selv ønsker? På grund af familiestrukturen vil det ikke altid være muligt for den unge at tage konflikten op med familien – henvis derfor ALDRIG den unge til blot at tale med sine forældre om problematikken

9 Guidelines….. •Dialog med familien kan få konsekvenser for den unge i form af repressalier – kontakt derfor aldrig familien uden den unges samtykke •Hvilken hjælp ønsker den unge – måske er han/hun ikke klar til at handle yderligere – HUSK, DET ER IKKE DIN KAMP! •Vær bevidst om din egen rolle. Overvej om det vil være relevant at inddrage andre professionelle og gør det altid i samarbejde med den unge

10

11

12

13

14

15 WWW.ETNISKUNG.DK •Fagfolk rådgivning dgl. Kl. 9-15 på tlf. 32 95 90 19 •Forældre rådgivning dgl. Kl. 9-15 + onsdag kl. 19-21 på tlf. 70 27 03 66 •Unge rådgivning – hotline tlf.70 27 76 66 samt brevkasse på www.etniskung.dkwww.etniskung.dk Rådgivningen er gratis, anonym og landsdækkende

16 TITEL Tekst

17 TITEL Tekst


Download ppt "Hvordan handler jeg ved æresrelaterede konflikter v. Susanne Willaume Fabricius Projektleder LOKK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google