Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I NABOSKABET.DK 27-06-2014 1 Børn og Unge. Naboskab i forskellige højder 27-06-2014 2  Integration og sammenhængskraft i boligområdet handler ikke kun.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I NABOSKABET.DK 27-06-2014 1 Børn og Unge. Naboskab i forskellige højder 27-06-2014 2  Integration og sammenhængskraft i boligområdet handler ikke kun."— Præsentationens transcript:

1 I NABOSKABET.DK 27-06-2014 1 Børn og Unge

2 Naboskab i forskellige højder 27-06-2014 2  Integration og sammenhængskraft i boligområdet handler ikke kun om relationer mellem danskere og beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk  Kræver også at vi tænker fx på tværs af køn og alder

3 Hvorfor spørge børn? 27-06-2014 3  Børn har afgrænset netværk  Børn opholder sig meget i deres boligområde og er derfor afhængige af udendørsmiljøet og fællesarealerne  Børn har klare meninger – men bliver sjældent hørt  Medinddragelse avler ejerskab Den daglige trekant

4 Hvorfor spørge de unge? 27-06-2014 4  Netværket betyder rigtigt meget  Det fysiske miljø i området har stor betydning – man hænger ud  Hjemmet har ikke altid plads til de unge  Unge som problem eller ressource  Med alderen betyder verden udenfor boligområdet mere, men identificerer sig stærkt med området

5 Hvordan er viden opnået 27-06-2014 5 Kvalitativt (interviews)  9 boligområder spredt rundt i landet  20 børn i alderen 6-11 år  44 unge i alderen 12-17 år  11 ressourcepersoner fra områderne  Observationer i boligområderne Kvantitativt (spørgeskema)  Test af de udarbejdede spørgeskemaer både mundtligt og skriftligt  Desuden er spørgeskemaerne blevet testet i 2 omgange i samlet set 14 boligområder med svar fra i alt 854 børn og unge eller en svarprocent på 64%

6 Erfaringer fra interviews og dataindsamling 27-06-2014 6  Børn og de yngste unge er ikke vant til at blive inddraget i de ting der sker i boligområdet og tænker det ikke umiddelbart som en mulighed  Børnenes og de unges engagement og deltagelse beror ikke altid på et personligt valg, men også på forældrene og deres ressourcer • Børn/unge er glade for at blive spurgt  Forældrene bakker op om børnenes deltagelse  (husk forældretilladelse for børn/unge under 15 år) • Forældrene svarer oftere når børnene har svaret

7 Hvad synes de mindste børn om at blive spurgt? 27-06-2014 7 Børnenes oplevelse  Synes det var rigtig sjovt, godt samvær med forældre, sjovt at mor og far kunne vinde. Gjorde det til en fælles ting. Stort engagement.  Synes det var rigtig sjovt. Da brevet kom var familien i tvivl om det var en misforståelse, om Mikkel var for lille, men da de blev ringet op med mulighed for at blive interviewet over tlf. blev Mikkel super glad, følte ligesom at han blev taget seriøst ligesom resten af familien.  Synes det var super sjovt – Molly følte sig meget stolt over også at blive taget med på råd. Sværhedsgrad  Fint niveau (6år) fik hjælp af mor til oplæsning og storesøster (9 år) diskuterede med hende bl.a. omkring hvorvidt noget var for urealistisk fx om man kunne bygge en rutsjebane fra hendes værelse og ned til legepladsen. Ingen koncentrationsproblemer.  Fint niveau – tog det meget seriøst (7 år) – klarede hele selv  Fint niveau (9 år) – klarede det hele selv og hjælp endda de små søskende og derigennem følte sig som en rigtig storesøster.  Mor læste højt. Omformulerede nogle af spørgsmålene til praksis (8 år)

8 Der er forskel på holdningerne 27-06-2014 8 ”Hvis der er noget, der er specielt ved at bo her, så er det sammenholdet. Vi kender alle sammen hinanden…” ” Nogle gange synes jeg, at det er lidt svært at møde andre folk, fordi der er en vej der skiller. Man går ikke lige derover…”

9 Ideer til hvordan udendørsområder bliver bedre 27-06-2014 9 6-11 år  Flere gynger, en god bakke, en fodboldbane.  Vi vil gerne have legeplads - en rigtig god legeplads.  At der kommer gynger på legepladsen og en sjovere rutsjebane, tak!! 12-15 år  siden jeg er kommet hertil er der ikke blevet lavet noget som helst, I laver kun noget nyt med selskabslokalerne.  en ungdomsklub, en netcafe!!  et hyggested, hvor man kan grille og alt muligt andet  flere steder til børn hvor man kan lege for der næsten ingen steder man kan være 16-18 år  Lige nu er der kun græs, flere bænke og måske legepladser til de mindre.  Indendørs hal til fodbold og andre aktiviteter. Voksne  at regler, som modtaget, bliver overholdt. ligegyldigt når der ingen sanktioner er. rengøring rive el. kost omkring indgange. indkøbsvogne og cykler væk fra indgangene - hundelorte og gratisaviser, fejning og orden, i stedet for samling af indkøbsvogne og papiraffald, som nærmest er flot... at man bruger arbejdskrafttid og penge for at fjerne og køre den tilbage til forretningen og vigtigst: sjuskede altaner med vasketøj og gulvtæpper, som reglerne ovenfor, intet gør ved.  der er en dårlig renholdelse af alt indendørs arealer stier m.m.


Download ppt "I NABOSKABET.DK 27-06-2014 1 Børn og Unge. Naboskab i forskellige højder 27-06-2014 2  Integration og sammenhængskraft i boligområdet handler ikke kun."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google