Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg for Integrationsrådet 10. april 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg for Integrationsrådet 10. april 2013"— Præsentationens transcript:

1 Børne- og Undervisningsministeriets forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervsining
Oplæg for Integrationsrådet 10. april 2013 Mona Engelbrecht, konsulent for tosprogede børn

2 Forsøgsprogram: Modersmålsbaseret undervisning
Hvorfor dette forsøgsprogram: et ønske om at udvikle sikker viden om, hvad der virker ift. tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling at bygge på det faktum, at børn lærer på baggrund af de kan og ved i forvejen – herunder om sprog – et ressourcesyn på børns sprogkompetencer at tage udgangspunkt i, at tosprogede børn i dag er mere forskellige end de er ens – deres sproglige registre på modersmålet, dansk og evt. andre sprog er vidt forskellige at forsøget skal bidrage til at mindske gabet mellem et- og tosprogede elevers faglige resultater. at støtte at fremtidige initiativer bygger på sikker viden om effekt

3 Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning
Programmet består af tre store forsøg: Et forsøg målrettet 1. klassetrin (1 indsats) To forsøg målrettet 4. Klassetrin Hele klasser (3 indsatser) Elevgrupper med tyrkisk eller arabisk baggrund (3 indsatser)

4 Forsøg for 4. klassetrin – hele klasser 35 klasser gennemfører hver indsats
Kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) – dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen Almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever: Styrke elevernes viden om sprog, sprogforståelse og ordforråd Ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles mål for dansk)

5 Forsøg for elevgrupper 4. klasser 35 klasser gennemfører hver indsats
Forsøg for mindre grupper (4-10 elever ): Almen sprogforståelse i og på tyrkisk (for tyrkisktalende elever) Almen sprogforståelse i og på arabisk (for arabisktalende elever) Dansk som andetsprog for grupper – særlig tilrettelagt undervisning udenfor almindelig undervisningstid

6 Forsøg 4. klassetrin ca. 3500 elever fra 210 skoler
Forsøgsindsatserne gennemføres over 16 undervisningsuger med 4 lektioner ekstra om ugen i h.h.v. efteråret 2013 (hele klasser), foråret 2014 ( grupper af elever), efteråret 2014 (sammenligningsgrupper) Dog ikke indsatsen: Kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik), som gennemføres i den almindelige undervisningstid. De tilmeldte skoler deltager i en af indsatserne eller som sammenligningsgruppe. Det trækkes lod.

7 Forsøg 1. klassetrin ca. 400 elever fra 70 skoler
Modersmålsundervisning via Fælles mål fra august 2009 for modersmålsundervisning for to udvalgte sproggrupper (arabisk og tyrkisk) i tæt tilknytning til den almindelige undervisning herunder undervisningen i dansk som andetsprog Indsatsen gennemføres i 3 ekstra ugentlige lektioner i ét skoleår (32 uger) (2014/15)

8 Opkvalificeringsforløb
Sproginddragelsen i matematik: tre kursusdage Styrke og konkretiserer matematiklærernes kompetencer i forhold til at få dansk som andetsprog til at være en dimension i matematikundervisningen Styrke samarbejdet mellem en særlig ressourceperson i forhold til dansk som andetsprog og matematiklæreren. Ud over opkvalificeringsforløbet får lærerne endvidere målrettet vejledningsmateriale til gennemførelse af matematikundervisningen

9 Opkvalificeeringsforløb
Almen sprogforståelse: En halv til en hel dag Formål: styrke elevernes viden om sprog, sprogforståelse og ordforråd Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet et undervisnigsmateriale til gennemførelse af dette forløb. De lærere som skal forestå denne undervisning vil blive introduceret til dette materiale

10 Indsatser i Ishøj hele klasser på 4. klassetrin
Gildbroskolen 4.a: Kvalificering af sproginddragelsen i faglige undervisningsforløb i matematik Strandgårdskolen 4.b: Almen sprogforståelse Vejlebroskolen 4.b: Vibeholmskolen 4.b: Sammenligningsklasse Ovenstående klasser er udtrukket til indsatser, som sættes i værk efterår 13. Indsatsatser til foråret 14 og indsatsen på 1. klasse udtrækkes senere.


Download ppt "Oplæg for Integrationsrådet 10. april 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google