Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Idræt og bevægelse På Søndersøskolen i skoleåret 2014/15 Version 1.3 Implementering af skolereform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Idræt og bevægelse På Søndersøskolen i skoleåret 2014/15 Version 1.3 Implementering af skolereform."— Præsentationens transcript:

1 Idræt og bevægelse På Søndersøskolen i skoleåret 2014/15 Version 1.3 Implementering af skolereform

2  Søndersøskolen ønsker:  en bred repræsentation af lokalforeninger (kommunale/private) på skolen.  en struktur der giver plads til at mange foreninger (store/små) kan komme i spil.  forpligtende samarbejder der indgår i skolens årshjul.  forløb der understøtter og opkvalificerer eleverne i relation til fagenes ”fælles mål”.  Instruktører der har erfaring med undervisning af børn, samt overholder reglerne vedr. børneattest.  Honorering af løn afhængig af indhold og omfang.  Betaling for udstyr/engangsmaterialer efter aftale. Introduktion

3  Vilkår for organiseringen:  Idrætshold består af 2-3 klasser på samme alderstrin (drenge/piger).  Antallet af elever på et idrætshold, afhænger af antal klasser på årgangen.  Ca. 50 børn totalt på årgange med 4 klasser (2 klasser har idræt sammen).  Ca. 70 børn totalt på årgange med 3 klasser (3 klasser har idræt sammen).  Anvendes Søndersøhal/gymnastiksal er udgangspunktet 2 timer i hal pr. idrætshold pr. uge.  Holddeling af idrætshold i mindre grupper udløser ikke yderligere kapacitet i Søndersøhal/gymnastiksal.  Aktiviteter udenfor elevernes normale skoleskema kræver planlægning i god tid (3-4 mdr. i forvejen).  Foreninger må ikke uddele materiale i forbindelse med forløbene, eller opfordre elever til deltagelse i specifikke fritidsaktiviteter. Forudsætninger

4  Partnerskab:  Der aftales længerevarende forløb (5 uger / 3*2 timer om ugen).  Indsatsen koordineres på hele årgange/afdelinger (Fx 12 klasser = 6 idrætshold x 6 timer = 36 timer/uge).  Vi har som udgangspunkt ingen kapacitetsbegrænsninger ved udendørsaktiviteter.  Anvendes Søndersøhal/gymnastiksal er udgangspunktet 2 timer i hal pr. idrætshold pr. uge.  Foreningen fremlægger en overordnet undervisningsplan for forløbet, der inddrager ”fælles mål” og niveaumæssig differentiering.  4 af 6 timer/uge skal opfylde ”fælles mål” for andre fag end idræt (alternativt som valgfag i udskoling).  Foreningen sørger for instruktør og udstyr.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.  Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov. Partnerskab 5 uger - 6 timer/uge

5 Ekspertforløb 3-6 timer – eller efter aftale  Ekspertforløb:  Et lærerstyret forløb med tilknytning af en ekspert indenfor området.  Der tænkes typisk 3-6 timer fordelt over 1-2 omgange.  ”Eksperten” supplerer lærerens eksisterende undervisningsforløb.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder læringsmaterialet, der inddrager ”fælles mål” og niveaumæssig differentiering.  Foreningen sørger for ”ekspert” og evt. udstyr.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.  Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.

6 Introduktionsforløb 1 dag – 3-6 timer pr. dag  Introduktionsforløb:  Et forløb hvor eleverne får en kort introduktion til en idrætsgren.  Der tænkes typisk 3-6 timer på en dag.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) organiserer eventuel afvikling af flere aktiviteter samtidig (med henblik på mindre idrætshold).  Foreningen sørger for instruktør og udstyr.  Ikke krav om undervisningsplan for forløbet.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.  Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.

7 Karavaneforløb 1-5 dage - 6 timer pr. dag  Karavaneforløb:  Et forløb hvor eleverne ombryder skemaet og hele dagen beskæftiger sig med en given idræt/aktivitet.  Der tænkes typisk 6 timer pr. dag, med mulighed fra 1-5 dages aktiviteter efter aftale med skolen.  Foreningen opstiller formål for forløbet.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder læringsmateriale der inddrager ”fælles mål”.  Foreningen sørger for instruktør og udstyr.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.  Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.

8 Inspirationsforløb Efter aftale  Inspirationsforløb:  Et forløb med fokus på udvikling af fysiske, psykiske og/eller sociale kompetencer.  Der tænkes aktiviteter der ikke er idrætsspecifikke, fx teambuilding, natløb, rappelling, mindfulness osv.  Der tænkes tværfaglige aktiviteter og utraditionelle holddannelser (fx pige eller drenge-aktiviteter på tværs af klassetrin, temaforløb for hele eller dele af skolen m.m.).  Der er som udgangspunkt ikke timer i Søndersøhal/gymnastiksal.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) udarbejder i samarbejde med foreningen læringsmateriale der inddrager ”fælles mål”.  Foreningen sørger for instruktør og udstyr.  Årgangsteamet/lærerne (skolen) bistår med organiseringen.  Formøde samt efterfølgende evaluering efter behov.

9  Søndersøskolens oplæg fremlægges d. 5. maj 2014 for foreningerne, på et orienteringsmøde, med mulighed for feedback og justering af ramme og indhold.  Forløb der kræver større koordinering, skal af foreningerne tilkendegives til skolen senest d. 19.maj 2014.  Forpligtende tilkendegivelse fra skolen, i forhold til disse koordinerende forløb, gives til foreningerne senest d. 1. juni 2014.  Alle øvrige forløb aftales med de enkelte klasseteams på relevante årgange. Dette kan ske igennem hele skoleåret. Proces


Download ppt "Idræt og bevægelse På Søndersøskolen i skoleåret 2014/15 Version 1.3 Implementering af skolereform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google