Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Jørgen Nue Møller Bygherren og Byggeriet - Om strategier og organisation Publiceret i 21. April 2003:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Jørgen Nue Møller Bygherren og Byggeriet - Om strategier og organisation Publiceret i 21. April 2003:"— Præsentationens transcript:

1 1 Jørgen Nue Møller Bygherren og Byggeriet - Om strategier og organisation Publiceret i Insights@CBS, 21. April 2003: http://frontpage.cbs.dk/insights/550009.shtml

2 2 Jørgen Nue Møller Indhold  Om byggeriet  Om bygherrerne  Om bygherrens strategi, værdiskabelse og Governance  Om bygherren og byggeriet i Vidensamfundet

3 3 Jørgen Nue Møller Byggeriet

4 4 Jørgen Nue Møller Byggeriet – et betydningsfuldt erhverv  100 mia. kr. i årlig produktionsværdi  25% af den private beskæftigelse  10% af den samlede beskæftigelse  10% procent af eksporten  Skaber rammen om vores hverdags- og arbejdsliv  Skaber en del af vort kulturelle grundlag

5 5 Jørgen Nue Møller Byggeriet – også et presset erhverv  Kritik af dårlig og stagnerende produktivitet  Kritik af svigtende kvalitet  Svage afkast i store dele af byggesektoren  Svag innovation og læring

6 6 Jørgen Nue Møller

7 7 Byggeforskningen - mest byggeteknisk forskning

8 8 Jørgen Nue Møller Honoraromsætning/ansat

9 9 Jørgen Nue Møller Byggeriet - mange slags virksomheder  Byggevare- og materialeproducenter  Komponentproducenter/ -entreprenører  Entreprenører og bygmestre  Håndværkere  Rådgivere: Ingeniører og arkitekter  Bygherrerådgivere  Ejendomsforvaltere Projektbaseret samarbejde

10 10 Jørgen Nue Møller Byggeriet - tendenser  Internationalisering  Vertikal konsolidering  Begrænset horison- tal konsolidering  Nye samarbejds- former vinder frem  Ny industrialisering går langsomt

11 11 Jørgen Nue Møller Byggeriet - en industri med muligheder  Stort marked - Verden urbaniseres  Stort potentiale  for rationaliseringsgevinster og lign.  for værdiskabelse gennem innovation  for værdi og gevinster ved bedre ledelse og Governance  Men hvem driver forandringerne ?

12 12 Jørgen Nue Møller Bygherren  Kunde  Iværksætter  Finansier  Driftsherre  Bruger

13 13 Jørgen Nue Møller Bygherrens rolle  Byggherre  Bauherr  Bouwherr  Maitrê d’æuvrage  Client  Inwestor

14 14 Jørgen Nue Møller Bygherrerne - en typologi  ”Stormanden”  ”Driftsherren”  ”Forbrugeren”  ”Sælgeren”  ”Byggeselskabet”

15 15 Jørgen Nue Møller Strategi, værdi og Governance

16 16 Jørgen Nue Møller Strategiske dagsordenspunkter  Skabelse af værdi for ejere og interessenter  Minimering af totalomkostninger  Fremme byggeriets innovation ”Strategi er en måde at tænke på” André Beaufre

17 17 Jørgen Nue Møller Om værdiskabelse  Stedets ånd – og andre ånder  ”The Power of Place”  Stederne i Heteropolis  Værdi til interessenterne

18 18 Jørgen Nue Møller Governance  Begrebet  Corporate Governance  Public Governance  Urban Governance

19 19 Jørgen Nue Møller Corporate Governance - Virksomhedsstyring  Kommunikation med ejere og stakeholders  Transparens  Incitamentssystemer  Risikostyring, rapportering og kontrol  Organisation af og rekruttering til den øverste styrelse

20 20 Jørgen Nue Møller Urban Governance Beslutningsprocesserne ved udformning af det byggede miljø samt det komplekse sæt af værdier, normer, processer og institutioner, som samfundet – formelt og uformelt – benytter sig af i styringen af byudviklingen Fra Urban Future 21

21 21 Jørgen Nue Møller Urban Governance DEMOKRATI  Demokrati- eller magtaspekt  Kommunen i centrum  ”Who Governs”  Kontrollen over det byggede miljø VÆRDI  Bygherrens værdiskabelse  Bygherrens netværksstyring  Kreative og kunst- neriske processer  Forhandlingsaspekt  Analytiske aspekt

22 22 Jørgen Nue Møller Bygherrens Governance BYG- HERREN EJERESAMFUNDETBYGGERIET BRUGERE/ KØBERE Corporate Governance Urban Governance

23 23 Jørgen Nue Møller

24 24 Jørgen Nue Møller Bygherren og byggeprocessen  Designprocessen er den fysiske sammenfatning af konceptet  Designprocessen og byggeprocessen hænger sammen  Bygherrens rolle i byggeprocessen  Køber af et færdigt produkt  Leder af et BYGGE- KOMBINAT AD HOC  Governance

25 25 Jørgen Nue Møller Byggeriet i Vidensamfundet

26 26 Jørgen Nue Møller Byggeriet i vidensamfundet  Innovation er vejen til mere værdi og lavere omkostninger  Bygherrerne skal stille krav  Bedre samspil med relevant forskning og uddannelse  Behov for en fælles infrastruktur

27 27 Jørgen Nue Møller


Download ppt "1 Jørgen Nue Møller Bygherren og Byggeriet - Om strategier og organisation Publiceret i 21. April 2003:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google