Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsens årsberetning 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsens årsberetning 2012"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsens årsberetning 2012
Lars Siim Madsen, Skolebestyrelses formand

2 Året der gik… Den ny skole Høringssvar til besparelser
Hvem er du, hvem er jeg og hvem er vi? Klasserne er ved at have fundet hinanden Opfølgning på processen der har forløbet på Borgerskolen Tilfredshed blandt elever, personale og forældre? Høringssvar til besparelser Opbakning til forandringsprocessen? Fokus på at give forandringer tid til at ”lande” Dagligdagen på skolen Vi kan og vil helst selv…

3 Skolebestyrelsen 2012 og derudad…
Lad os komme i gang… Ny mødestruktur – tid og plads til fordybelse Temamøder og kvartalsmøder Temamøder - Bestyrelsen vil definere kerne områder og arbejde med disse Eksempelvis: Sundhed som overordnet koncept Andre emner vil blive behandlet og prioriteret ved kommende møder Kvartalsmøder – Husholdningen… Budget Orientering fra ledelsen, SFO, elevrådet og formanden

4 Skolebestyrelsen 2012 og derudad…
Lad os komme i gang… Deltagelse af SFO på bestyrelsesmøder Bestyrelsen ønsker en tættere tilknytning til SFO´en, for at få det fulde overblik over skolens aktiviteter både før, under og efter skoletid

5 Skolebestyrelsen 2012 og derudad…
Lad os komme i gang… Renovering af ”det gamle hus” Bestyrelsen bakker op om at skabe de bedste rammer for elever og personale, hvorfor vi til stadighed vil sigte efter at have et acceptabelt inde og udeklima

6 Skolebestyrelsen 2012 og derudad…
Lad os komme i gang… Junior Klub på Borgerskolen DET VIL VI BARE HA`!!!!

7 Skolebestyrelsen 2012 og derudad…
Lad os komme i gang… Et levende skole-hjem samarbejde Bestyrelsen ser gerne, at der etableres et frugtbart samarbejde mellem bestyrelsen og forældreforeningen samt klassernes forældreråd. Dette basis for dette indsats område vil blive afdækket den kommende periode

8 Så derfor…. 2012 skal blive et år, hvor ”den ny skole” for alvor konsolideres Der vil blive igangsat ambitiøse projekter, der skal række ud i fremtiden, hvor alle skolens brugere bidrager Så lad os komme i gang…

9 Forældrerådet 2012 Oplæg og debat

10 Hvorfor nu det? Intensivere skole-hjem samarbejdet
Forældre involvering Trække på forældregruppens initiativer og ressourcer

11 Det ny forældreråd Velkommen til klassen/klasserne Forældremøder
Planlægning af forældremøder sammen med klasselæreren – Indhold og rammer Sociale arrangementer Styrke det sociale sammenhold mellem elever og forældre Andre opgaver Oplæg til debat…

12 Andre opgaver… Nu vil vi gerne høre din mening og den vil indgå i bestyrelsens overvejelser til den endelige version af ”Velkommen i forældrerådet på Sorø Borgerskole” Diskutér flg. med de nærmeste omkring dig: Skal forældrerådet involveres i andet end kagebagning og hygge? Hvad kan forældregruppen bidrage med udover kagebagning og hygge? Er der behov for et link mellem skolebestyrelse og forældrerådet?


Download ppt "Skolebestyrelsens årsberetning 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google